What's New?

kumpulan sage bahasa jawa

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Diterbitkan pada Wednesday, 15 April 2015 Pukul 12.48

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng · Cerita Kali Jodo. Fitri Susanto CERITA RAKYAT, cerita rakyat bahasa jawa Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Wayang Kulit

Diterbitkan pada Thursday, 23 April 2015 Pukul 21.48

Kanthi kesadaran kula panjengan sami anggenipun nguri-uri tradisi jawi mugi saged nglestarekaken wayang kulit menika dumugi anak wayah kita sedaya. artikel-bahasa-jawa-tentang-wayang-kulit. Demikian sedikit uraian artikel bahasa 

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 14.00

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking 

Dongeng Timun Mas Dalam Bahasa Jawa Terbaru

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 22.33

Kumpulan cerita bahasa jawa. Judul dongeng di atas sangat populer dikalangan rakyat nusantara. Kisah dalam cerita cekak tersebut juga sangat berwarna. Bagaimana dongeng Timun Mas dalam bahasa jawa dapat kita simak bersama di 

Legenda Nyi Blorong Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 13 May 2015 Pukul 23.07

Sugeng ndalu sedulur sedaya, pada kesempatan malam ini akan kita ceritakan legenda nyi blorong dalam bahasa jawa. Cerita misteri ini banyak dibicarakan oleh masyarakat jawa khususnya bagi mereka yang suka dengan dunia klenik 

Disini

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 23.33

Cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa bakal dados crita ingkang mboten saged kula lalekaken. Dinten ingkang ditengga-tengga akhiripun datheng ugi, kula budhal kemah. Kula budhal ing enjang dinten wulan 

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Friday, 8 May 2015 Pukul 17.52

Sinaosa pamucalan wonten pawiyatan mboten namung dados satungal-satunggaling kasuksesan manungsa ananging pamucalan saged dados modal awal kagem nggayuh cita-cita kita. Kanthi mangertosi wigatinipun pamucalan tumrap 

Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Diterbitkan pada Tuesday, 19 May 2015 Pukul 23.34

Lajeng kita awiti ngedekake tenda ingkang sampun kita bekta, jebulna mboten gampil, kaliyan dibantu dening kakang Pembina akhiripun tenda kita saged ngadeg kaliyan jejeg, saksampune punika kita mlebetaken barang-barang kita uga ngaso kaliyan nyawang kebonan teh ingkang wiyar sanget uga ijem, tenda kita persis ing sisih kebon teh. Sadereng budhal Cerita Rakyat Aji Saka Dadi Raja Medang Kamula Dalam Bahasa Jawa Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng enjing 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -