What's New?

kumpulan sage bahasa jawa

Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Kartini...

Diterbitkan pada Monday, 20 April 2015 Pukul 16.03

Contoh berita Kartini dalam Bahasa Jawa ngoko, krama, dan krama inggil. "Merakit senjata ingkang biasanya dipuntumindakaken kakung saged kami tumindakaken. artosipun kami mboten namung sekadar ngginakaken panjenenganipun sayangipun ugi saged merakitnya," pitutur Bripda Rendys Oktarias, anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ingkang dados pamawi lomba merakit senjata. Demikian artikel Contoh Berita Kartini dalam Bahasa 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

Diterbitkan pada Saturday, 23 May 2015 Pukul 4.41

Menawi kita sedaya anggadahi budi pekerti ingkang sae, saestu radin kegesangan kita sedaya bakal wilujeng, mila kita sedaya saged gesang kanthi sae lan wilujeng, kerukunan terna sesami uga wonten lebet pandamel ingkang sae.

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 7.00

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking 

Legenda Nyi Blorong Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 13 May 2015 Pukul 16.07

Sugeng ndalu sedulur sedaya, pada kesempatan malam ini akan kita ceritakan legenda nyi blorong dalam bahasa jawa. Cerita misteri ini banyak dibicarakan oleh masyarakat jawa khususnya bagi mereka yang suka dengan dunia klenik 

Contoh Sesorah Bahasa Jawa Pengetan Dinten Proklamasi...

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 6.51

Mugi contoh sesorah bahasa jawa samakih sagedtha kagem conto kados: pidato bahasa jawa krama, pidato dalam bahasa jawa, pidato bahasa jawa kemerdekaan, pidato bahasa jawa 17 agustus, contoh pidato bahasa jawa krama, contoh naskah pidato bahasa jawa, pidato bahasa jawa tentang kemerdekaan, contoh pidato Pramila saking menika, mugi kula sedaya saged mendhet satunggaling tuladha saking perjuangan para pahlawan kamardikan Indonesia.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Diterbitkan pada Wednesday, 15 April 2015 Pukul 5.48

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng · Cerita Kali Jodo. Fitri Susanto CERITA RAKYAT, cerita rakyat bahasa jawa Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang 

Contoh Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Friday, 8 May 2015 Pukul 10.52

Sinaosa pamucalan wonten pawiyatan mboten namung dados satungal-satunggaling kasuksesan manungsa ananging pamucalan saged dados modal awal kagem nggayuh cita-cita kita. Kanthi mangertosi wigatinipun pamucalan tumrap 

Cerita Rayat Roro Jonggrang Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 17.03

Kumpulan cerita jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, kisah legenda Roro Jonggrang sangat erat hubungannya dengan awal mula berdirinya candi prambanan. Bagaiman cerita rakyat Roro Jonggrang dalam bahasa jawa dapat kita simak 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -