What's New?

kumpulan sage bahasa jawa

Cerita Bahasa Jawa Legenda Situ Begendit Jawa Barat

Diterbitkan pada Thursday, 19 February 2015 Pukul 21.48

Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, pada kesempatan malam ini kita akan menyimak cerita bahasa jawa legenda yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Legenda Situ Begendit. Bagaimana kisah tersebut dapat kita simak di bawah ini. Ing jaman riyen gesang satiyang randha ingkang sugih, kanthi asma Nyai Kanthi gelis piyambakipun saged njebol biting punika. Saknalika medal pancuran toya ingkang banter sanget saking tipak biting kang nancep 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Diterbitkan pada Wednesday, 15 April 2015 Pukul 12.48

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng · Cerita Kali Jodo. Fitri Susanto CERITA RAKYAT, cerita rakyat bahasa jawa Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang 

Biodata Dan Biografi Raden Ayu Kartini Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 14.00

Kumpulan Cerita Berbahasa Jawa. Dongeng Amargi awit saking perjoanganipun tiyang estri wonten Indonesia saged ngraosaken pendidikan utawi piwucalan, ugi anggadahi hak sami kados tiyang jaler. Awit saking 

Artikel Terkait Cerita Wayang Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 23.41

Nanging wonten kasunyatan Dewi Pratiwi nolak jemputan punika amargi piyambakipun kagungan panyuwunna utawi syarat, piyambakipun namung badhe krama kaliyan tiyang jaler ingkang saged mbektakaken sekar Wijayakusuma kagem 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2015 Pukul 22.22

Kados paribasan jawa “ngelmu iku kalakone kanthi laku” nun injih saget pun ungkapaken bileh Ngelmu niku mboten namung saget dipadosi wonten pendidikan formal utawi sekolah ingkang inggil, ananging ngelmu ugi saged dipadosi 

Dwik's Blog: Kumpulan Berita Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 29 January 2015 Pukul 19.03

Pengumuman dengan bahasa Jawa sepanjang perjalanan ini pun membuat decak kagum penumpang. Salah satu penumpang dalam penerbangan itu adalah Wakil Ketua DPD yang juga permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono X, GKR 

Pawarta Bahasa Jawa Terbaru 2015

Diterbitkan pada Tuesday, 17 March 2015 Pukul 8.18

Nanging, saksampune dievaluasi, jebulna bahan kesebat kirang enteng konjuk saged dipunmaburaken. Sataun lajeng piyambake sedaya ngginakaken pesawat saking bahan ingkang langkung enteng saking fiber, kaliyan ngginakaken 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Khitanan (sunatan...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 January 2015 Pukul 10.09

penyambutan dari pihak tamu undangan maupun dari pihak keluarga. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan contoh pidato Bahasa Jawa untuk acara khitanan atau sunatan. kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca wawan pangandikan. Kula minangka tetalanging atur, matur ing ngarsanipun para rawuh bilih saking keparengipun Gusti, dene ing wekdal menika saged nindakaken pawiwahan sunatan putranipun ingkang nama ( .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -