What's New?

kumpulan sage bahasa jawa

Cerita Bahasa Jawa Legenda Situ Begendit Jawa Barat

Diterbitkan pada Thursday, 19 February 2015 Pukul 21.48

Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, pada kesempatan malam ini kita akan menyimak cerita bahasa jawa legenda yang berasal dari Jawa Barat dengan judul Legenda Situ Begendit. Bagaimana kisah tersebut dapat kita simak di bawah ini. Ing jaman riyen gesang satiyang randha ingkang sugih, kanthi asma Nyai Kanthi gelis piyambakipun saged njebol biting punika. Saknalika medal pancuran toya ingkang banter sanget saking tipak biting kang nancep 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Khitanan (sunatan...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 January 2015 Pukul 10.09

Contoh Pidato Bahasa Jawa Acara Khitanan - Bagi setiap anak laki-laki hukumnya wajib untuk dikhitan, tentu bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki haruslah mempersiapkan untuk khitanan atau sunatan untuk sang 

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Acara Halal Bihalal...

Diterbitkan pada Friday, 19 December 2014 Pukul 4.49

mempererat tali silaturahmi. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan pidato bahasa jawa bertajuk Halal Bihalal yang semoga dengan adanya contoh pidato ini sahabat akan lebih mudah dalam berpidato bahasa jawa. Kanti rahmat sarta barokahipun Allah Ingkang Maha Agung, katitik ing wekdal menika kita sedaya saged makempal manunggal ing wekdal lan ing papan ngriki, kanthi wilujeng kalis nir ing sambekala. Keparenga kula ingkang 

Artikel Terkait Cerita Wayang Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 23.41

Nanging wonten kasunyatan Dewi Pratiwi nolak jemputan punika amargi piyambakipun kagungan panyuwunna utawi syarat, piyambakipun namung badhe krama kaliyan tiyang jaler ingkang saged mbektakaken sekar Wijayakusuma kagem 

Pawarta Bahasa Jawa Terbaru 2015

Diterbitkan pada Tuesday, 17 March 2015 Pukul 8.18

Nanging, saksampune dievaluasi, jebulna bahan kesebat kirang enteng konjuk saged dipunmaburaken. Sataun lajeng piyambake sedaya ngginakaken pesawat saking bahan ingkang langkung enteng saking fiber, kaliyan ngginakaken 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2015 Pukul 22.22

Kados paribasan jawa “ngelmu iku kalakone kanthi laku” nun injih saget pun ungkapaken bileh Ngelmu niku mboten namung saget dipadosi wonten pendidikan formal utawi sekolah ingkang inggil, ananging ngelmu ugi saged dipadosi 

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Peringatan Hari Kartini...

Diterbitkan pada Saturday, 10 January 2015 Pukul 1.54

Untuk memperingati Hari Kartini ini saya akan memberikan contoh naskah pidato tentang Hari Kartini, semoga dengan adanya contoh naskah pidato Bahasa Jawa ini anda akan lebih mudah dalam membawakan maupun menghafal naskah Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing siang/dalu menika kita sedaya saged 

Dwik's Blog: Kumpulan Berita Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 29 January 2015 Pukul 19.03

Pengumuman dengan bahasa Jawa sepanjang perjalanan ini pun membuat decak kagum penumpang. Salah satu penumpang dalam penerbangan itu adalah Wakil Ketua DPD yang juga permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono X, GKR 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -

x

Pasang iklan melalui perangkat Android Anda secara langsung. Klik disini untuk menginstall IklanGratiz Android.