What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Pantai Sayang Heulang Garut Jawa Barat

Diterbitkan pada Thursday, 3 September 2015 Pukul 8.45

berkunjung kepantai menggunakan b sunda, pacelathon bahasa jawa 4 orang, contoh teks narrative di garut jawabarat dalam bahasa inggris dan terjemaahnya, contoh teks dialog bahasa jawa 2 orang kemerdekaan, pacelathon 2 percakapan b jawa 4 orang menggunakan ngoko lugu ngoko alus krama alus, contoh percakapan bahasa jawa 2 orang pendek tenteng legenda, contoh teks berita singkat tentang tempat wisata, wisata pantai sayang heulang garut.

Pawarta Basa Jawa Terlengkap

Diterbitkan pada Friday, 3 May 2013 Pukul 16.31

pawarta basa jawa 2016 pawarta jagad jawa pawarta jawa contoh pawarta basa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus

Contoh Draf Kurikulum Bahasa Jawa 2013

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 2.23

3.1.1.1 Mengidentifikasi struktur dan kaidah tembang Kinanthi, crita cekak, pawarta, kawruh basa: ragam (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus), diksi (tembung ngoko, netral, krama andhap, krama inggil), 

Soal Latihan Bahasa Jawa Smk

Diterbitkan pada Thursday, 29 November 2012 Pukul 5.46

Nguri-uri budhaya Jawa. d. Sosial lan budhaya. e. Pendhidhikan lan Kabudhayan. 7. Pawarta nang dhuwur digiyaraken nganggo Basa … a. Krama Alus. b. Ngoko alus. c. Ngoko lugu. d. Krama andhap. e. Krama ndesa.

Sejarah Singkat Gunung Galunggung

Diterbitkan pada Thursday, 3 September 2015 Pukul 20.53

pengalaman bhs sunda, struktur teks cerita sejarah, contoh pangalaman basa sunda, cerpen hut ri ke 70, contoh woro woro bahasa jawa krama alus, karangan tentang lebaran bahasa sunda, pengalaman objek wisata singkat, Wisata ke bali dalam cerkak bahasa jawa Pengalaman pribadi study tour, karangan MOPD bahasa sunda, wawancara bahasa sunda ka pedagang buah, kumpulan artikel boso jowo, kumpulan drama bahasa sunda temtang liburan, nyerita 

Legenda Kepulauan Mentawai

Diterbitkan pada Tuesday, 1 September 2015 Pukul 23.21

karangan tentang hut ri, contoh percakapan bahasa jawa krama alus 4 orang, contoh cerpen pengalan pribadi kanggo bhs jawa, cerpen singkat hari kemerdekaan, teks taman hiburan dufan dalam bahasa inggris, laporan naratifhari Membuat percakapan tentang kebun raya bogor dengan bahasa inggris dan 2 orang, wawancara bahasa jawa memperingati hari kemerdekaan, dialog 2orang tentang kemerdekaan indonesia, Kumpulan dialog ngoko alus 6orang, 

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sejarah Gamelan

Diterbitkan pada Friday, 28 August 2015 Pukul 16.57

artikel bahasa jawa tentang sejarah gamelan dapat kita simak di bawah ini dengan bahasa jawa ngoko dan krama alus gamelan jawa. Sejarah gamelan jawa saka kepadhangan gusti puger putra p.b. xii, lan serat wedhapradangga saka keraton surakarta sing pisan tinulis saka raden tumenggung warsadiningrat, kumpulan serat sejarah gamelan kesebut diklumpuk saka raden ngabehi prajapangrawit nang taun Pawarta Kebakaran Alas Ngagem Bahasa Jawa.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Thursday, 8 May 2014 Pukul 23.16

Tataran tutur bahasa Jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa Krama-limrah (wajar), dan bahasa Krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -