What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Cara Cepat Belajar Bahasa Perancis Dengan Baik Dan Benar

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 19.59

Contoh Tuladha Pawarta Bahasa Jawa Krama Terbaru. Pawarta Bahasa Jawa merupakan Sebuah Berita Yang Disampaikan Dengan Bahasa Lokal Yaitu Bahasa Jawa. Untuk Jenisnya ada Banyak Misalnya Bahasa jawa Ngoko, Ngoko Alus 

Rina Masriyani Blog: Unggah Ungguh Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 31 July 2011 Pukul 21.43

Basa ngoko tegesé basa kang durung kacampuran basa krama utawa krama inggil, dadi sing digunakaké kuwi ngoko kabèh. Tuladha: aku, kowé, dhèwèké, -mu, -né, tak-, lsp. 2. Basa ngoko alus tegesé basa ngoko kang 

Indah Rohmayani: Tingkat Tutur Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 14 January 2014 Pukul 21.07

Tingkat tutur bahasa Jawa (Unggah-ungguhing basa)pada dasarnya ada dua macam, yaitu ragam ngoko dan ragam krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus (Hardyanto dan Esti SU 2001:47).

Contoh Draf Kurikulum Bahasa Jawa 2013

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 9.23

3.1.1.1 Mengidentifikasi struktur dan kaidah tembang Kinanthi, crita cekak, pawarta, kawruh basa: ragam (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus), diksi (tembung ngoko, netral, krama andhap, krama inggil), 

Cah Tempuran: Bahasa Nenek

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 0.03

Tuladha: Mas Sigit menehake layang kabar marang bapake, karo menehi wêruh yen isine akeh pawarta saka manca nagara. (Ngoko) Mas Sigit Yen wontên lare wicantên mawi basa ngoko alus botên lêrês, basa krama kirang sae, basa krama alus klenta-klentu, asring dipun-wastani “bocah ora bisa basa”. Amrih langkung . (Krama Alus). [saking Marsudi Unggah-ungguh Basa Jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. & Th. Supriya, 2001, Yogyakarta: Kanisius].

Soal Latihan Bahasa Jawa Smk

Diterbitkan pada Thursday, 29 November 2012 Pukul 12.46

Nguri-uri budhaya Jawa. d. Sosial lan budhaya. e. Pendhidhikan lan Kabudhayan. 7. Pawarta nang dhuwur digiyaraken nganggo Basa … a. Krama Alus. b. Ngoko alus. c. Ngoko lugu. d. Krama andhap. e. Krama ndesa.

Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 November 2014 Pukul 22.08

bahasajawa. Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel inggih menika “karya tulis lengkap” tuladhanipun laporan pawarta utawi esai wonten ign majalah. Miturut pangertosan artikel ingkang ideal menika ngrembak Tata Krama ateges unggah-ungguh, subasita, tindak-tanduk utawi tata trapsila ingkang boten kaserat (norma). Undha-usuking Basa Jawa Ngoko lugu. Ngoko Ngoko Alus Basa Jawa Krama Krama Lugu Krama Alus

Pawarta Basa Jawa Terlengkap

Diterbitkan pada Friday, 3 May 2013 Pukul 23.31

pawarta basa jawa 2016 pawarta jagad jawa pawarta jawa contoh pawarta basa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -