What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Cah Tempuran: Bahasa Nenek

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 0.03

Tuladha: Mas Sigit menehake layang kabar marang bapake, karo menehi wêruh yen isine akeh pawarta saka manca nagara. (Ngoko) Mas Sigit Yen wontên lare wicantên mawi basa ngoko alus botên lêrês, basa krama kirang sae, basa krama alus klenta-klentu, asring dipun-wastani “bocah ora bisa basa”. Amrih langkung . (Krama Alus). [saking Marsudi Unggah-ungguh Basa Jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. & Th. Supriya, 2001, Yogyakarta: Kanisius].

Indah Rohmayani: Tingkat Tutur Basa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 14 January 2014 Pukul 21.07

Tingkat tutur bahasa Jawa (Unggah-ungguhing basa)pada dasarnya ada dua macam, yaitu ragam ngoko dan ragam krama. Ragam ngoko meliputi ngoko lugu dan ngoko alus (Hardyanto dan Esti SU 2001:47).

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Friday, 9 May 2014 Pukul 6.16

Tataran tutur bahasa Jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa Krama-limrah (wajar), dan bahasa Krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 8.26

Memang jika dibandingkan dengan zaman dulu, tataran tutur bahasa Jawa di zaman sekarang lebih ringkas. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti Ing ukara pawarta 'berita', tembung kriya ewah nyocogaken basanipun. Basa Ngoko 

Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 November 2014 Pukul 22.08

bahasajawa. Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel inggih menika “karya tulis lengkap” tuladhanipun laporan pawarta utawi esai wonten ign majalah. Miturut pangertosan artikel ingkang ideal menika ngrembak Tata Krama ateges unggah-ungguh, subasita, tindak-tanduk utawi tata trapsila ingkang boten kaserat (norma). Undha-usuking Basa Jawa Ngoko lugu. Ngoko Ngoko Alus Basa Jawa Krama Krama Lugu Krama Alus

Soal Ujian Bahasa Jawa Kelas 7

Diterbitkan pada Friday, 17 May 2013 Pukul 11.26

b. basa krama alus d. basa gaul 6. Tembung lingga sing dumadi saka Pengalaman iku bisa ditulis utawa nganggo migunaake paragrap …. a. deskripsi c. eksposisi e. argumentasi b. narasi d. persuasi 14. Ana ing sajroning pawarta, katrangan kahanan utawa kedadeyan kang awujud kasunyatan diarani …. a. fakta b. opini c. objektif d. evaluasi e. Ganepan kang bener saka tuladha pacelathon ing telepon ana ing dhuwur yaiku … a. Punapa kula saged kepanggih 

Gurujawa Nge-blog: Soal -soal Latihan Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Thursday, 29 November 2012 Pukul 12.46

Nguri-uri budhaya Jawa. d. Sosial lan budhaya. e. Pendhidhikan lan Kabudhayan. 7. Pawarta nang dhuwur digiyaraken nganggo Basa … a. Krama Alus. b. Ngoko alus. c. Ngoko lugu. d. Krama andhap. e. Krama ndesa.

Contoh Draf Kurikulum Bahasa Jawa 2013

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 9.23

3.1.1.1 Mengidentifikasi struktur dan kaidah tembang Kinanthi, crita cekak, pawarta, kawruh basa: ragam (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus), diksi (tembung ngoko, netral, krama andhap, krama inggil), 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -