What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Cara Cepat Belajar Bahasa Perancis Dengan Baik Dan Benar

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 12.59

Contoh Tuladha Pawarta Bahasa Jawa Krama Terbaru. Pawarta Bahasa Jawa merupakan Sebuah Berita Yang Disampaikan Dengan Bahasa Lokal Yaitu Bahasa Jawa. Untuk Jenisnya ada Banyak Misalnya Bahasa jawa Ngoko, Ngoko Alus 

Contoh Dialog Bahasa Jawa Krama Alus Wajib Tau!!

Diterbitkan pada Monday, 13 April 2015 Pukul 7.14

Percakapan dalam bahasa Sunda dikenal juga dengan istilah Paguneman. Khusus untuk Anda yang sedang sekolah di wilayah Jawa Barat, paguneman Pantun Tentang Kerusakan Lingkungan Alam. Kumpulan pantun tentang kerusakan 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 1.26

Memang jika dibandingkan dengan zaman dulu, tataran tutur bahasa Jawa di zaman sekarang lebih ringkas. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti Ing ukara pawarta 'berita', tembung kriya ewah nyocogaken basanipun. Basa Ngoko 

Contoh Soal : Ulangan Semester Kelas X Bahasa Jawa +...

Diterbitkan pada Friday, 15 February 2013 Pukul 7.22

Pawarta kang ditujokake kanggo umum, kang surasane menehi pangreten tumrap sawijining prastawa diarani …. a. Layang d. selebaran .. Krama d. Ngoko lugu. b. Krama Alus e. Ngoko Alus. c. Krama Andhap. 30. Aku duwe niyat, yen ing kelas sepuluh iki kudu bisa antuk prestasi kang nyenengake bapak lan ibu. Pratelan iku nggunakake basa … a. Krama d. Ngoko lugu. b. Krama Alus e. Becik-alane. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku… a. ? becikalne. b.

Pacelathon 2

Diterbitkan pada Friday, 8 May 2015 Pukul 3.04

Sinau Bareng. Sinau geguritan, crita wayang, kawruh basa, paramasastra, media pembelajaran, paugeran tembang macapat, lan pawarta liyane Sapunika, bu Linna badhe maringi tuladha pacelathon ngginakaken krama lugu lan krama alus. Pacelathon menika ngagem tuladha abentuk komik sederhana. Komik menika dipundamel Belajar bahasa Jawa memang susah bagi generasi mudha sekarang (termasuk saya). Namun, jika tak ada yang menyenangi dan 

Cah Tempuran: Bahasa Nenek

Diterbitkan pada Thursday, 8 March 2012 Pukul 17.03

Tuladha: Mas Sigit menehake layang kabar marang bapake, karo menehi wêruh yen isine akeh pawarta saka manca nagara. (Ngoko) Mas Sigit Yen wontên lare wicantên mawi basa ngoko alus botên lêrês, basa krama kirang sae, basa krama alus klenta-klentu, asring dipun-wastani “bocah ora bisa basa”. Amrih langkung . (Krama Alus). [saking Marsudi Unggah-ungguh Basa Jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. & Th. Supriya, 2001, Yogyakarta: Kanisius].

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Thursday, 8 May 2014 Pukul 23.16

Tataran tutur bahasa Jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa Krama-limrah (wajar), dan bahasa Krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

Pawarta Basa Jawa Terlengkap

Diterbitkan pada Friday, 3 May 2013 Pukul 16.31

pawarta basa jawa 2016 pawarta jagad jawa pawarta jawa contoh pawarta basa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -