kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Friday, 9 May 2014 Pukul 6.16

Tataran tutur bahasa jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa krama-limrah (wajar), dan bahasa krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

Cah Tempuran: Bahasa Nenek

Diterbitkan pada Friday, 9 March 2012 Pukul 0.03

Tuladha: Mas Sigit menehake layang kabar marang bapake, karo menehi wêruh yen isine akeh pawarta saka manca nagara. (Ngoko) Mas Sigit Yen wontên lare wicantên mawi basa ngoko alus botên lêrês, basa krama kirang sae, basa krama alus klenta-klentu, asring dipun-wastani “bocah ora bisa basa”. Amrih langkung . (krama alus). [saking Marsudi Unggah-ungguh Basa jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. & Th. Supriya, 2001, Yogyakarta: Kanisius].

Contoh Draf Kurikulum Bahasa Jawa 2013

Diterbitkan pada Friday, 27 September 2013 Pukul 9.23

3.1.1.1 Mengidentifikasi struktur dan kaidah tembang Kinanthi, crita cekak, pawarta, kawruh basa: ragam (ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, dan krama alus), diksi (tembung ngoko,ral, krama andhap, krama inggil), 

Calon Presiden

Diterbitkan pada Monday, 2 June 2014 Pukul 17.40

Setelah Petruk muncul Bagong, dalam dunia pewayangan tokoh ini penuh kontroversi, dia tidak membeda-bedakan berbicara dengan Raja ataupun derbicara dengan rakyat jelata tetap menggunakan gaya bahasa yang sama. Tuladha : Bapak kula tindak dhateng Jakarta wiwit kala wingi. Panjenengan badhe tindak dhateng pundi? 5. Basa krama inggil. Yaiku basa kang tetembunge meh padha krama alus lan wis arang digunakake dening masyarakat umum .

Feyzone: Contoh Pawarta Basa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 1 August 2010 Pukul 11.28

THANKS MBAK.. tau aja aku lagi butuh pawarta.. http://permatamenulis.blogspot.com. BalasHapus. Anonim 27 Januari 2012 12.32. mbak ga ada pawarta yang menggunakan bahasa jawa krama eeaaaa?? BalasHapus.

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 8.26

Memang jika dibandingkan dengan zaman dulu, tataran tutur bahasa jawa di zaman sekarang lebih ringkas. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti Ing ukara pawarta 'berita', tembung kriya ewah nyocogaken basanipun. Basa Ngoko 

Marsoedi Boedaja Djawi: Contoh Soal Ukk Bahasa Jawa...

Diterbitkan pada Thursday, 1 November 2012 Pukul 10.17

Soal-soal bahasa jawa SMK. A. Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, d, utawa e ing wangsulan kang bener! 1. Welingan/pesen kang diaturake marang wong akeh arane a. wara-wara c. pawarta e. cecala . b. ngoko alus d. krama alus. 20. Ukara kang nggunakake basa krama alus kayata. a. Asmanipun panjenengan sinten? b. Mangke sore bapak badhe tindak Sala. c. Guru basa jawa sing anyar kae asmane sapa? d. . tuladha pambagyaharja temanten.

Berita Menggunakan Basa Jawa (krama)

Diterbitkan pada Tuesday, 15 January 2013 Pukul 18.32

Seiring wektu Peni Siswanti akhirnya seda. Menurut keterangan ing lokasi kedadenan, kedadenan awalnipun mobil Toyota Rush sing lepas kendali setelah berhenti di pinggir jalan. Meski sempat menghindar, truk gandeng 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X