What's New?

kumpulan pawarta nganggo bahasa jawa krama alus

Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 November 2014 Pukul 15.08

Tata Krama ateges unggah-ungguh, subasita, tindak-tanduk utawi tata trapsila ingkang boten kaserat (norma). Undha-usuking Basa Jawa Ngoko lugu. Ngoko Ngoko Alus Basa Jawa Krama Krama Lugu Krama Alus

Cara Cepat Belajar Bahasa Perancis Dengan Baik Dan Benar

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 12.59

Contoh Tuladha Pawarta Bahasa Jawa Krama Terbaru. Pawarta Bahasa Jawa merupakan Sebuah Berita Yang Disampaikan Dengan Bahasa Lokal Yaitu Bahasa Jawa. Untuk Jenisnya ada Banyak Misalnya Bahasa jawa Ngoko, Ngoko Alus 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Enem...

Diterbitkan pada Monday, 21 April 2014 Pukul 1.26

Memang jika dibandingkan dengan zaman dulu, tataran tutur bahasa Jawa di zaman sekarang lebih ringkas. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti Ing ukara pawarta 'berita', tembung kriya ewah nyocogaken basanipun. Basa Ngoko 

Pasinaon Basa Jawa Kaping Rong Atus Sewidak Pitu...

Diterbitkan pada Thursday, 8 May 2014 Pukul 23.16

Tataran tutur bahasa Jawa saat ini lebih ringkas, hanya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: bahasa Ngoko-lugu, bahasa Ngoko-halus, bahasa Krama-limrah (wajar), dan bahasa Krama-halus. Ing ngadhap menika tuladha trap-trapanipun tembung wonten ing undha-usuk basa Jawi samenika, kanthi katrangan: n = cekakan saking basa ngoko, na = basa ngoko alus, k = basa krama, saha ka = basa krama alus. Sawetawis, tembung panyebat tiyang 'kata ganti orang' lan 

Pidato Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 25 May 2015 Pukul 4.32

Pidato Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Bahasa Jawa. Bahasa Jawa Monday, May 25, 2015 contoh pidato tema pendidikan dalam bahasa jawa, Pendidikan, pentingnya pendidikan karakter menggunakan bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa Kasus ingkang nembe kathah wonten pawarta-pawarta sae media televisi ugi media sanesipun nggeh menika kasus korupsi ingkang nglibataken kathah para pejabat ing negari kita. Kedadean menika wonten amargi karakter 

Cah Tempuran: Bahasa Nenek

Diterbitkan pada Thursday, 8 March 2012 Pukul 17.03

Tuladha: Mas Sigit menehake layang kabar marang bapake, karo menehi wêruh yen isine akeh pawarta saka manca nagara. (Ngoko) Mas Sigit Yen wontên lare wicantên mawi basa ngoko alus botên lêrês, basa krama kirang sae, basa krama alus klenta-klentu, asring dipun-wastani “bocah ora bisa basa”. Amrih langkung . (Krama Alus). [saking Marsudi Unggah-ungguh Basa Jawa, Drs. Haryana Harjawiyana, S.U. & Th. Supriya, 2001, Yogyakarta: Kanisius].

Soal Latihan Bahasa Jawa Smk

Diterbitkan pada Thursday, 29 November 2012 Pukul 5.46

Nguri-uri budhaya Jawa. d. Sosial lan budhaya. e. Pendhidhikan lan Kabudhayan. 7. Pawarta nang dhuwur digiyaraken nganggo Basa … a. Krama Alus. b. Ngoko alus. c. Ngoko lugu. d. Krama andhap. e. Krama ndesa.

Pawarta Basa Jawa Terlengkap

Diterbitkan pada Friday, 3 May 2013 Pukul 16.31

pawarta basa jawa 2016 pawarta jagad jawa pawarta jawa contoh pawarta basa jawa teks pawarta basa jawa kumpulan pawarta basa jawa pawarta basa jawa banjir pawarta basa jawa gunung merapi pawarta basa jawa krama alus

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -