What's New?

hikayat patani dan unsur intrinsiknya

Bahasa Indonesia, Hikayat Patani Tolong Yang Bisa,terimakasih...

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

Tetapi rusa itu berlari kesuatu arah dan hilanglah rusa tersebut. Rombongan raja pun berusaha mengejar yang bertentangan dengan Islam. 1. tentukan unsur instrinsik dari cerita tsb sertakan kutipan kalimat yg menunjukan unsur intrinsiknya..

Chapter Ii.pdf

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

cerita rakyat yang ada di suku MEE dan menggali nilai-nilai budaya tradisi lisan suku .. para sahabat, pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824; kesusasteraan di Patani .. manusia dengan tindak-tanduknya daripada mengkaji unsur estetik dan intrinsik karya..

Cabik Lunik: September 2013

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

30 Sep 2013 Penulis produktif, bersahaja, dan amat akrab dengan para seniman dan penulis . bahkan melampauinya (parole) dengan imajinasi dan unsur poetika. .. belum secara intrinsik menukik menilik dan memperlihatkan realitas nafas tidak ada enam nilai yang diusung dan terkandung pada hikayat (hal..

Januari

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

29 Jan 2010 (b) Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama . (e) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. . masing-masing kebudayaannya beraneka ragam dengan mempunyai beberapa unsur yang serupa. . Patani - Maluku Hikayat Malem Diwa.

Contoh Hikayat

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

6 Dis 2010 Contoh Hikayat Hikayat Patani Phaya Tu Kerub Mahajana ialah raja di kota Maligai. Contoh hikayat beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik..

Bab I Pendahuluan Pengertian Dan Konsep Penelitian Filologi...

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

filologi tersebut meliputi fokus, subjek, dan objek penelitian. .. unsur intrinsik teks lisan tersebut secara struktural sangat terkait dengan unsur personal . munculny teks Ramayana Patani yang banyak cerita lokalnya dibanding cerita asalnya. Demikian .. hikayat ceritera tatkala nabi pulang ke rahmatullah taala, dan peri..

B. Indonesia

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

26 Nov 2012 Memahami berbagai hikayat ,Novel Indonesia dan Novel Sifatnya statis ( C. Unsur-Unsur Hikayat Unsur Intrinsik adalah Unsur .

Perbandingan Penokohan Larung Karya Ayu Utami Dengan Perahu...

Diterbitkan pada Thursday, 1 January 1970 Pukul 7.00

1 Sep 2012 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia .. mengenai novel, didasarkan kepada materi pelajaran “Hikayat dan novel”, dengan standar dasar “Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -