fabel dongeng sunda sireum jeung gajah

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Sunda Si Kabayan...

Diterbitkan pada Tuesday, 26 March 2013 Pukul 9.03

Kalawan riweuh jeung teu weleh imut sorangan Si Kabayan mulungan lauk anu ngabayak sapanjang jalan,nepi ka pinuh sasarung. Geus kitu tuluy . dongeng sunda gajah jeung sireum. dongeng dongeng sunda fabel - Gagak Pinter.

Taufik Ampera: Seminar Pengajaran Sastra

Diterbitkan pada Wednesday, 16 June 2010 Pukul 16.17

Fiksi yang termasuk ke dalam sastra tradisional dalam buku pelajaran basa sunda, diantaranya; Sakadang Peucang Keuna Ku Leugeut (Sumarsono, 2004a: 21-22), sireum jeung gajah (Sumarsono, dkk. 2005: 39-42) Tradisional: bacaan anak-anak adalah bacaan yang tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu kala dalam bentuk mitologi, cerita-cerita binatang, dongeng, legenda, dan kisah-kisah kepahlawanan yang romantis. 2. Idealistis: Bacaan 

Sinopsis: Fabel, Dongeng, Novel, Komik, Buku Informasi...

Diterbitkan pada Tuesday, 6 July 2010 Pukul 12.18

Ia melihat gajah yang sedang minum. Sesampai di tempat gajah, ternyata gajah juga bersandiwara dan merayunya. Buaya pun tertipu lagi. Lalu, ia melihat seekor Zebra sedang makan rerumputan. Zebra pun merayunya dan 

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 19.33

Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos Sumpah Pasunda Bubat Prabu Linggabuana: "Nihan nu rudirana pikalwah iking Bubat saba Mwang kamahatmiam ngku pasamudaya satria sunda Tan atemohan ring nagara pada jaya mami . .. eta mh saetik sim abi mh seer dongeng-dongeng na/”']hre. Waler 

Sasakala Heulang Ngahakan Hayam :: Dongeng

Diterbitkan pada Tuesday, 11 September 2012 Pukul 0.18

Sasakala Heulang Ngahakan Hayam :: dongeng, neundeun beja keur bejakeuneun. Dina hiji poé, nalika keur néangan hakaneun teu kanyahoan aya ajag nyampeurkeun rék ngerekeb hayam jeung heulang. Heulang gancang luncat terus hiber. Tapi hayam najan lumpat ge da teu bisa hiber gajah Éléh ku sireum :: Dongéng Sas Sasakala Lalay :: Dongéng. Tong Mawa 17 Pupuh sunda (Sekar Ageung, Sekar Alit) · Si Kabayan Meuleum Lauk :: dongeng.

Dongeng Sunda Di Cianjur Diambang Kepunahan

Diterbitkan pada Saturday, 15 March 2014 Pukul 11.37

Daerah tatar sunda juga memiliki berbagai jenis dongeng baik yang berhubungan dengan penciptaan suatu tempat (legenda), mitos, fabel, farabel dan lain-lainnya. Hal ini karena masyarakat . dongeng sunda Sasakala Arca Domas Bogor. dongeng sunda Tina Misnem jeung Rusdi. dongeng Binatang. dongeng sunda sireum jeung gajah. dongeng sunda Sasakala Situ Gede. dongeng sunda Sasakala Batu Gede Di Tasikmalaya Bagean. 3 (Tamat). dongeng 

Ngaregepkeun Dongéng: Sireum Jeung Gajah

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2008 Pukul 14.40

Ngaregepkeun Dongéng Baca galantangkeun ku salah saurang di hareupeun kelas dongéng di handap! sireum jeung gajah. Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. 4 Golongan Dongéng: 1) Parabel = nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna. Conto: Prabu Siliwangi, Kéan Santang, Si Kabayan 2) fabel = nyaritakeun kahirupan sasatoan. Conto: Kuya jeung Monyét, Peucang keuna ku Leugeut, 

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyét Maling Cabé...

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2008 Pukul 21.31

Sumpah Pasunda Bubat Prabu Linggabuana: "Nihan nu rudirana pikalwah iking Bubat saba Mwang kamahatmiam ngku pasamudaya satria sunda Tan atemohan ring nagara pada jaya mami " (Sanajan getih nepi ka ngamalir minuhan walungan tapi kahormatan jeung harga diri ku . Related. Ieu tulisan dimuat tanggal Maret 28, 2008 pukul 2:31 pm sarta diberkaskeun dina dongeng. Anjeun bisa nuturkeun sakur pairan ieu tulisan ngaliwatan RSS 2.0 pancingan.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X