fabel dongeng sunda sireum jeung gajah

Ngaregepkeun Dong Ng Sireum Jeung Gajah Tatapakan

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2008 Pukul 14.40

Ngaregepkeun Dong ng Baca galantangkeun ku salah saurang di hareupeun kelas dong ng di handap sireum jeung gajah Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana ngaliwat kana alur jajalaneun gajah 4 Golongan Dong ng 1 Parabel nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna Conto Prabu Siliwangi K an Santang Si Kabayan 2 fabel nyaritakeun kahirupan sasatoan Conto Kuya jeung Mony t Peucang keuna ku Leugeut

Sasakala Heulang Ngahakan Hayam Dongeng Arsip Kula

Diterbitkan pada Tuesday, 11 September 2012 Pukul 0.18

Sasakala Heulang Ngahakan Hayam dongeng neundeun beja keur bejakeuneun Dina hiji po nalika keur n angan hakaneun teu kanyahoan aya ajag nyampeurkeun r k ngerekeb hayam jeung heulang Heulang gancang luncat terus hiber Tapi hayam najan lumpat ge da teu bisa hiber diudag udag terus Nempo kitu heulang buru buru Entri Populer 17 Pupuh sunda Sekar Ageung Sekar Alit Si Kabayan Meuleum Lauk dongeng Rumah Adat

Gajah L H Ku Sireum Dong Ng Sasakala Arsip Kula

Diterbitkan pada Saturday, 2 February 2013 Pukul 0.33

gajah ditangtang perang gajah ditantang kitu t h lain sadar kana kasalahanana kalah ka atoh bari sombong Man hna seuseurian Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah t h r wuan sireum t h nyieun lombang

Blog Ketinggalan Zaman Dongeng Bahasa Sunda Prabu

Diterbitkan pada Thursday, 14 March 2013 Pukul 9.48

Saparantos bubaran sinewaka Nanda ngajenggut raosna nyeri peurih jeung lara wirang nya eta dumeh henteu kawidian miang ngayonan musuh kalah ditimbalan tunggu karaton Dina pikirna Nanda Aing teh perjurit nu sumeja bela pati ka nagara dongeng sunda gajah jeung sireum dongeng sunda Sakadang Kuya jeung Monyet Maling Cabe dongeng sunda fabel Tikukur jeung Engang Silih Tulungan dongeng sunda Sakadang Peucang jeung Bagong dongeng

Si Kabayan Meuleum Lauk Dongeng Arsip Kula

Diterbitkan pada Sunday, 22 April 2012 Pukul 0.14

Si Kabayan Meuleum Lauk dongeng neundeun beja keur bejakeuneun Mun nyair sakapeung teu beubeunangan sakapeung mah meunang berenyit l l hurang belut jeung lauk nu palid ti balong Hiji mangsa waktu isuk isuk nyair di solokan Si kabayan meunang anak lauk emas saged indung leungeun dua siki Atuh atoheun pisan Entri Populer 17 Pupuh sunda Sekar Ageung Sekar Alit Si Kabayan Meuleum Lauk dongeng Rumah Adat sunda

Anjing Jeung Bagong Dongeng Arsip Kula

Diterbitkan pada Monday, 25 June 2012 Pukul 23.25

Anjing jeung Bagong dongeng neundeun beja keur bejakeuneun Entri Populer 17 Pupuh sunda Sekar Ageung Sekar Alit Si Kabayan Meuleum Lauk dongeng Rumah Adat sunda gambar sketsa Blog Sobat

Blog Ketinggalan Zaman Bandung Tempo Doeloe Asal

Diterbitkan pada Tuesday, 30 April 2013 Pukul 14.07

KUMPULAN BOBODORAN sunda klik disini dongeng sunda SI KABAYAN HAYANG NYUSu klik disini KEBON dongeng sunda gajah jeung sireum dongeng dongeng sunda fabel Tikukur jeung Engang Silih Tulungan

Dongeng Sunda Di Cianjur Diambang Kepunahan

Diterbitkan pada Saturday, 15 March 2014 Pukul 11.37

Daerah tatar sunda juga memiliki berbagai jenis dongeng baik yang berhubungan dengan penciptaan suatu tempat legenda mitos fabel farabel dan lain lainnya Hal ini karena Selain dua cerita tersebut masih banyak cerita yang tersebar di masyarakat sunda seperti dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Sasakala Situ Bagendit Garut dan Nyi Rambut Kasih Kuningan Seluruh dongeng dongeng sunda sireum jeung gajah dongeng

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X