fabel dongeng sunda sireum jeung gajah

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Sunda Si Kabayan...

Diterbitkan pada Tuesday, 26 March 2013 Pukul 9.03

"Tong rea omong,maneh nyaho engke peuting dahar jeung beuleum lauk we. Kadieukeun wedang pamere mitoha teh !" Cokot bae ku sorangan,tuh deukeut pago !" tembal pamajikannana merengut keneh. Reup peuting Si kabayan indit ka 

Gajah Éléh Ku Sireum :: Dongéng Sasakala

Diterbitkan pada Saturday, 2 February 2013 Pukul 0.33

gajah ditangtang perang. gajah ditantang kitu téh lain sadar kana kasalahanana, kalah ka atoh bari sombong. Manéhna seuseurian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah téh réwuan sireum téh nyieun lombang 

Taufik Ampera: Seminar Pengajaran Sastra

Diterbitkan pada Wednesday, 16 June 2010 Pukul 16.17

Fiksi yang termasuk ke dalam sastra tradisional dalam buku pelajaran basa sunda, diantaranya; Sakadang Peucang Keuna Ku Leugeut (Sumarsono, 2004a: 21-22), sireum jeung gajah (Sumarsono, dkk. 2005: 39-42) Tradisional: bacaan anak-anak adalah bacaan yang tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu kala dalam bentuk mitologi, cerita-cerita binatang, dongeng, legenda, dan kisah-kisah kepahlawanan yang romantis. 2. Idealistis: Bacaan 

Dongeng Sunda Klasik" Sakadang Peucang Jeung Oray Hejo

Diterbitkan pada Tuesday, 18 June 2013 Pukul 8.21

PEUCANG jeung ORAY HEJO Nu sirik ka Sakadang Peucang pedah kapake ku sasatoan di leuweung lain ukur maung,tapi sato leutik ge aya nyaeta oray hejo. Waktu peucang keur nyatuan di tegal ujug-ujug kecok we 

Dongeng Sunda Fabel " Sakadang Peucang Jeung Gajah "

Diterbitkan pada Tuesday, 18 June 2013 Pukul 0.07

PEUCANG jeung gajah Sanajan Sakadang Peucang sato bageur sok tutulung ka batur,tapi ari geus nepi kana waktuna cilaka mah teu bisa kumaha,cilaka we. Sakali mangsa duka kumaha asalna,peucang tigebrus kana 

Ngaregepkeun Dongéng: Sireum Jeung Gajah

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2008 Pukul 14.40

Ngaregepkeun Dongéng Baca galantangkeun ku salah saurang di hareupeun kelas dongéng di handap! sireum jeung gajah. Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. 4 Golongan Dongéng: 1) Parabel = nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna. Conto: Prabu Siliwangi, Kéan Santang, Si Kabayan 2) fabel = nyaritakeun kahirupan sasatoan. Conto: Kuya jeung Monyét, Peucang keuna ku Leugeut, 

Dongeng Sunda Di Cianjur Diambang Kepunahan

Diterbitkan pada Saturday, 15 March 2014 Pukul 11.37

Daerah tatar sunda juga memiliki berbagai jenis dongeng baik yang berhubungan dengan penciptaan suatu tempat (legenda), mitos, fabel, farabel dan lain-lainnya. Hal ini karena Selain dua cerita tersebut, masih banyak cerita yang tersebar di masyarakat sunda seperti dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet, Sasakala Situ Bagendit (Garut), dan Nyi Rambut Kasih (Kuningan). Seluruh dongeng . dongeng sunda sireum jeung gajah · dongeng 

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Sunda Carita Prabu...

Diterbitkan pada Wednesday, 18 September 2013 Pukul 16.51

Ari lantaranana,lain bae dina luhurna eta gunung aya sesa arca-arca jaman baheula,tapi ayana eta gunung teh henteu sabaraha jauhna ti patilasan-patilasan:batu-tapak-gajah, batu-tapak-hayam jeung batu-tapak-dampal "Raja Purnawarman "disisi Ciaruteun. Nu nulis ieu karangan geus sabaraha kali . dongeng sunda gajah jeung sireum. dongeng sunda Sakadang Kuya dongeng sunda fabel : Tikukur jeung Engang Silih Tulungan dongeng sunda Sakadang Peucang 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X