fabel dongeng sunda sireum jeung gajah

Gajah Éléh Ku Sireum :: Dongéng Sasakala

Diterbitkan pada Saturday, 2 February 2013 Pukul 0.33

gajah ditangtang perang. gajah ditantang kitu téh lain sadar kana kasalahanana, kalah ka atoh bari sombong. Manéhna seuseurian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah téh réwuan sireum téh nyieun lombang 

Ngaregepkeun Dongéng: Sireum Jeung Gajah

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2008 Pukul 14.40

Ngaregepkeun Dongéng Baca galantangkeun ku salah saurang di hareupeun kelas dongéng di handap! sireum jeung gajah. Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. 4 Golongan Dongéng: 1) Parabel = nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna. Conto: Prabu Siliwangi, Kéan Santang, Si Kabayan 2) fabel = nyaritakeun kahirupan sasatoan. Conto: Kuya jeung Monyét, Peucang keuna ku Leugeut, 

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Sunda Si Kabayan...

Diterbitkan pada Tuesday, 26 March 2013 Pukul 9.03

Kalawan riweuh jeung teu weleh imut sorangan Si Kabayan mulungan lauk anu ngabayak sapanjang jalan,nepi ka pinuh sasarung. Geus kitu tuluy . dongeng sunda gajah jeung sireum. dongeng dongeng sunda fabel - Gagak Pinter.

Perkembangan Kesusastraan Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 10 November 2013 Pukul 12.07

Mereka telah meninggalkan cerita-cerita pantun,rangkaian dongeng Si Kabayan,mitologi seperti Sangkuriang dan Dayang Sumbi,fabel (dongeng-dongeng binatang,dan sebagainya. Selain karya sastra . dongeng sunda Sasakala Arca Domas Bogor. dongeng sunda Tina Misnem jeung Rusdi. dongeng Binatang. dongeng sunda sireum jeung gajah. dongeng sunda Sasakala Situ Gede. dongeng sunda Sasakala Batu Gede Di Tasikmalaya Bagean. 3 (Tamat).

Dongeng Sunda Fabel

Diterbitkan pada Tuesday, 18 June 2013 Pukul 0.07

dongeng sunda Tina Misnem jeung Rusdi. dongeng Binatang. dongeng sunda sireum jeung gajah. dongeng sunda Sasakala Situ Gede. dongeng sunda Sasakala Batu Gede Di Tasikmalaya Bagean. 3 (Tamat).

Taufik Ampera: Seminar Pengajaran Sastra

Diterbitkan pada Wednesday, 16 June 2010 Pukul 16.17

Fiksi yang termasuk ke dalam sastra tradisional dalam buku pelajaran basa sunda, diantaranya; Sakadang Peucang Keuna Ku Leugeut (Sumarsono, 2004a: 21-22), sireum jeung gajah (Sumarsono, dkk. 2005: 39-42) Tradisional: bacaan anak-anak adalah bacaan yang tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu kala dalam bentuk mitologi, cerita-cerita binatang, dongeng, legenda, dan kisah-kisah kepahlawanan yang romantis. 2. Idealistis: Bacaan 

Dongeng Sunda Di Cianjur Diambang Kepunahan

Diterbitkan pada Saturday, 15 March 2014 Pukul 11.37

Daerah tatar sunda juga memiliki berbagai jenis dongeng baik yang berhubungan dengan penciptaan suatu tempat (legenda), mitos, fabel, farabel dan lain-lainnya. Hal ini karena masyarakat . dongeng sunda Sasakala Arca Domas Bogor. dongeng sunda Tina Misnem jeung Rusdi. dongeng Binatang. dongeng sunda sireum jeung gajah. dongeng sunda Sasakala Situ Gede. dongeng sunda Sasakala Batu Gede Di Tasikmalaya Bagean. 3 (Tamat). dongeng 

Blog Ketinggalan Zaman : Dongeng Sunda Carita Prabu...

Diterbitkan pada Wednesday, 18 September 2013 Pukul 16.51

Ari lantaranana,lain bae dina luhurna eta gunung aya sesa arca-arca jaman baheula,tapi ayana eta gunung teh henteu sabaraha jauhna ti patilasan-patilasan:batu-tapak-gajah, batu-tapak-hayam jeung batu-tapak-dampal "Raja Purnawarman "disisi Ciaruteun. Nu nulis ieu karangan geus sabaraha kali . dongeng sunda gajah jeung sireum. dongeng sunda Sakadang Kuya dongeng sunda fabel : Tikukur jeung Engang Silih Tulungan dongeng sunda Sakadang Peucang 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X