What's New?

fabel dongeng sunda sireum jeung gajah

Kabisa Seni Abdul Karim: Dongeng : Sireum Jeung Japati

Diterbitkan pada Tuesday, 25 November 2014 Pukul 15.28

Tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh Label: burung, dongeng, japati, merpati, panigaran, silihtulung, sireum.semut.fabel, sunda, teladan.pemburu, tolongmenonong.

Kumpulan Dongeng Bahasa Sunda Anak

Diterbitkan pada Sunday, 7 April 2013 Pukul 3.15

Cerita Dongeng Sunda,Kumpulan Dongeng Bahasa Sunda Anak Sasatoan Terbaru, Dongeng sunda cerita binatang. Dongeng Bahasa Sunda Sireum jeung Gajah Dongeng Bahasa Sunda Kadal Dongeng Bahasa Sunda Raja Monyet

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 19.33

Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung, sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. .. boleh kah saya minta carita dongeng ? tetapi pake bahasa sunda ………… tolong saya yaa besok dikumpulkannya , terserah apa saja ceritanya . hatur nuhun.

Dongeng Bahasa Sunda Dan Undur-unsurnya, Sireum Jeung...

Diterbitkan pada Tuesday, 23 July 2013 Pukul 14.29

Dongeng bahasa sunda dan undur-unsurnya, Sireum jeung Gajah. Di Jumaah Kaliwon kaula rék perang tnding jeung Sakadang Gajah, tuh handapeun tangkal waru nu itu! Ku sabab éta, kaula 2) Fabel = nyaritakeun kahirupan sasatoan.

Gajah Eleh Ku Sireum

Diterbitkan pada Tuesday, 3 June 2014 Pukul 11.06

Gajah ditangtang perang. Gajah ditantang kitu téh lain sadar kana kasalahanana, kalah ka atoh bari sombong. Manéhna seuseurian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah téh réwuan sireum téh nyieun lombang nu jeronan salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian. ceuk ukuran mah sakitu leutikna, lain tandingna.*** (Galura) Read more: http://archive69blog.blogspot.com/2013/02/gajah-eleh-ku-sireum-dongeng-sasakala.html.

Sehun Tinular: Dongeng (bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Sunday, 15 November 2015 Pukul 13.33

Fabel (Dongeng Sasatoan) Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan, kalawan paripolahna saperti manusa. Upama wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Conto na : - Sakadang kuya jeung sakadang monyet - Gajah jeung sireum. 2. Parabel (Dongeng jalma biasa) nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa, anu sakapeung mah sok ngahiwal, mikaseurieun, tapi lenyepkaneun. Conto na : - Si Kabayan - Ki Rawing. 3. Legenda (Dongeng 

Kepompong Dan Semut Sombong

Diterbitkan pada Monday, 3 August 2015 Pukul 0.46

Cerita Dongeng Indonesia adalah Portal Edukasi yang memuat artikel tentang Dongeng Kepompong dan Semut Sombong, Dongeng Bahasa Sunda, Dongeng Anak Indonesia, Cerita Rakyat dan Legenda Masyarakat Indonesia, Dina jaman kapungkur basa di hiji leuweung belantara anu leubeut pisan,jumeneng macem-macem sato,maranehanana jumeneng dina tengtrem sarta bingah, maranehanana aya gorombolan sireum,gajah,maung,singa,manuk,oray 

Basa Cicirén Bangsa: Latihan Uas Kelas 7

Diterbitkan pada Monday, 8 December 2008 Pukul 16.54

Sagala biaya transportasi, ditanggung ku panitia. Kang Nano di Ka Osaka, ka Nagoya, ka Tokyo, jeung ka Fujinomia rék mintonkeun kasenian Sunda. Naon ide poko paragraf di a. handeueul campur sedih c. handeueul campur bungah. b. handeueul campur ambek d. handeueul campur telenges. Ditilik tina eusina, kaasup kana golongan naon dongéng “Sireum jeung Gajah” téh? a. babad c. fabel. b. légenda d. mite. Dongéng nu nyaritakeun asal-usul kajadian hiji 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -