What's New?

fabel bahasa jawa kancil lan boyo

Bahasa Dan Sastra Jawa: Rencana Pelaksanaan...

Diterbitkan pada Saturday, 5 July 2014 Pukul 20.18

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan sastra maupun nonsastra menggunakan berbagai ragam bahasa jawa sesuai unggah ungguh dan menulis dengan huruf jawa. . Gendruwo, tuyul lan liya liyane. § Fabel Yaiku dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa. Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane.

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Friday, 30 January 2015 Pukul 8.58

Di: Bahasa Jawa Biasane cerita rakyat dicritakake ana ing kalodhangan tinamtu dening wong kang nduweni kabisan timantu / khusus, khayata dalang jemblong lan tukang kentrung. Cerita Tuladhane : Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Gendruwo, tuyul lan liya liyane. b. Fabel Yaiku dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa. Tuladhane : Kancil nyolong timun, Kancil karo baya, Kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane c.

Cerita Jawa : Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Tuesday, 3 March 2015 Pukul 5.36

Kancil lan Baya. Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi? Critane kaya ngene iki. Desane kancil saiki lagi ana pagebluk. Timun-timun sing ditanduri pak . Sesorah Dampak Jejaring Sosial Bahasa Jawa. Bismillahirohmanirrohim, kali ini admin DAN's Blog akan share sesorah atau pidato 

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Friday, 26 December 2014 Pukul 11.55

bocah-bocah, khususe kanggo pendidikan budi pekerti. Kayata crita kancil karo baya, malin kundang, lan liya-liyane. Fabel , yaiku dongeng kang paragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa. Tuladha : kancil nyolong timun, kancil karo boyo, kancil karo macan, gajah musuh semut, lsp. c. Legenda , yaiku dongeng gegandengankaro Categories. Balada · Budaya Jawa · Parafrase · pewayangan · Sejarah · Tata Bahasa · Unen-unen jawa (saloka) 

Jenis Dongeng-bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 May 2013 Pukul 19.11

jenis dongeng-bahasa jawa. Jenis Dongeng. Fable : dongeng sing dadi jejere lakon arupo kewan. thuloda : kancil nyolong timun ,manuk glantik lan kancil karo boyo. Legenda : dongeng kang gegayuan karo dumadining alam kang critane 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 10.00

Cerita Rakyat Bahasa Jawa "RORO JONGRANG" Ing jaman biyen ana kerajaan gedhe sing jenenge Prambanan. Rakyate Prambanan iku ayem "Bahasa Inggris". Cerita FABELKancil Karo Monyet”dalam "Bahasa Jawa

Dongeng Keong Mas Versi Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 15 February 2015 Pukul 11.30

PanMasnganipun ugi mitnah Candra Kirana sahingga Candra Kirana diusir saking Istana tembe Candra Kirana tindak kesah dateng segara, eyang putri sihir dumadakan njedul lan nyihir Candra Kirana dados Keong Mas piyambake ugi mbucal Keong Mas wonten segara. Mungale sihir Cerita Kancil, Dalam Bahasa Jawa Si Kancil Nyolong Timun Bagi kamu yang sedang mencari cerita, naskah drama, legenda, cerpen maupun dongeng dalam bahasa jawa d Cerita Rakyat 

Cerita Fabel

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 10.13

Kancil Karo Monyet”. Ing sawijine dina ing rimba, ana akeh jenise kewan sing urip tentrem lan akur siji lan sijine. Kabeh kewan nduweni keuripan lah lakune dewe-dewe. Nanging ana siji kewan sing anane gawe drusila lan paling licik, arane Kancil. Kelicikane utek lan pintere ngomong nipu kanca batir. Kancil wis dikenal kaya Cerita Rakyat Bahasa Jawa “RORO JONGRANG”dalam "Bahasa Jawa". Kumpulan Fabeldalam "Tak Berkategori". Pidato Singkat Pasrah 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -