dongeng jawa kancil lan merak

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 7 January 2012 Pukul 20.06

kancil lan merak merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora.

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 17.11

dongeng BAHASA jawa. kancil KARO MACAN. Sawijinig dina kancil lagi ngenam pikir ing pucuk gumuk. Dumadakan ana wedhus kang nyedhaki kanthi ambekan ngos-ngosan. “Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?” pitakone kancil. wedhus banjur Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 16.04

Prastawa iki kedaden ana ing zaman peteng dhedhet ning Bumi jawa, ora ana pepadhang saliyane srengenge, lintang lan rembulan, dunya dikebaki tetanduran rungkut lan gedhe-gedhe, nalikane alas isih jembar, wit-wit 

Galon

Diterbitkan pada Monday, 21 July 2014 Pukul 14.04

dongeng Bahasa jawa - kancil Nyolong Timun dongeng Bahasa jawa - Setelah kita kemaren posting Cerpen Persahabatan, dongeng Bahasa jawa - kancil lan merak dan Cerpen Romant [Readmore] · Cerita Rakyat 

Nilai Karakter Dalam Dongeng Kancil Lan Merak

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 9.12

(merak sudah menasehati kancil, namun kancil tidak dapat membendung keinginannyauntuk memiliki bulu seperti merak). (Bahasa jawa VIII, 2003: 7). 2. Alur. Alur yang digunakan dalam cerita kancil lan merak adalag alur 

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.37

AKSARA jawa ARIWARTI lan KALAWARTIIn "Kasusastran jawa". Yo Pra kancaIn "LAGU DOLANAN". This entry was posted in Uncategorized and tagged aksara jawa. Bookmark the dongeng : kancil lan merak → 

Dongeng Basa Jawa (kancil Lan Merak)

Diterbitkan pada Sunday, 1 April 2012 Pukul 11.36

merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulune katon edi, gawe resep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X