What's New?

dongeng basa sunda ciung wanara jeung unsur intrinsikna

Bahasa Dan Sastra (kita Bisa): Pertemuan 1

Diterbitkan pada Friday, 5 July 2013 Pukul 19.17

Sage, adalah cerita lama yang di dalamnya mengandung unsur sejarah atau yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan tentang kepahlawanan,keperkasaan, serta kesaktian, keberanian, dan keajaiban para raja, pangeran Beberapa contoh sage, adalah: Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, Smaradahana, Kesaktian Hang Tuah, Lutung Kasarung, Damarwulan, Angleng Darma Dongeng Kesaktian dan keperkasaan Patih Gajah Mada dll.

Pengertian Sage

Diterbitkan pada Tuesday, 20 May 2014 Pukul 4.09

A. PENGERTIAN SAGE. Sage merupakan “Cerita yang mendasar peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan fantasi rakyat”, sedangkan menurut sari kata Bahasa Indonesia (2007: 20) sage yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah. Beberapa contoh sage, adalah: Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, Smaradahana, dll. . Adapun yang menjadi perhatian penulis pada unsur intrinsik hanya unsur tema, tokoh, alur, latar, amanat. 1) Tema 

Dongeng Bahasa Sunda Si Kabayan Ngala Nangka...

Diterbitkan pada Tuesday, 29 January 2013 Pukul 6.23

Dongeng bahasa sunda si kabayan ngala nangka. Tuluy wé nangka téh ku Si Kabayan dipalidkeun ka walungan. Jung waé balik ti heula, da geus kolot ieuh!” ceuk Si Kabayan téh nyarita ka nangka. Barang tepi ka imah, Si Kabayan 

Ciung Wanara « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Monday, 28 April 2008 Pukul 1.12

Barang nepi ka alun-alun amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nénjo Ciung Wanara mawa hayam jago, éta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan. Pruk baé hayam téh diadukeun. Hayam patih éléh Hariang Banga kacida ambekna basa nyahoeun yén indungna geus dipanjara ku Ciung Wanara. Der atuh Tina Pangajran Sastra Sunda, karya Drs. Budi Rahayu Tamsyah. ieu contoh dongeng Sage tanapi snes ? Waler 

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 12.33

Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa 

Sastra

Diterbitkan pada Tuesday, 30 April 2013 Pukul 13.23

Sastra Sastra (Sanskerta: शास्त्र, shastra) merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta śāstra, yang berarti "teks yang mengandung instruksi" atau "pedoman", dari kata dasar śās- yang berarti "instruksi" atau "ajaran". Dalam bahasa Contoh : Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, Smaradahana, dan lain-lain. Parabel Dongeng jenaka, adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas atau cerdik dan masing-masing dilukiskan secara humor.

Uas Bi

Diterbitkan pada Tuesday, 2 June 2009 Pukul 13.04

Sunda – Bakekok au au cleng. Jawa – Kawakjali f. sage => dongeng yg dprtalikan dgn sejarah/kjadian pd suatu masa. Contoh: Ciung wanara. Jaka Tarub Jaka Tingkir (kenapa dikasih nama Jaka? apakah karena mereka adalah pemuda2 yg masih perjaka? XDD) 2. Cerita Rakyat (Cerita lucu: . unsur intrinsik dalam karya sastra, khususnya cerpen, meliputi tokoh/penokohan, alur (plot), gaya bahasa, sudut pandang, latar (setting), tema, dan amanat. pendekatan 

Pengertian Dongeng, Jenis-jenis Dongeng Dan Ciri-ciri...

Diterbitkan pada Sunday, 6 April 2014 Pukul 6.22

Menurut Bascom dalam Danandjaja (2007:50) “Dongeng adalah prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat.” Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenaranya karena unsur sejarahya terdesak oleh unsur fantasi. Contohnya dongeng Ciung Wanara dan Jaka Tarub. . Pengertian Cerpen dan Unsur Intrinsik Ektrinsik Cerpen.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -