dongeng basa sunda ciung wanara jeung unsur intrinsikna

Kabuyutan: Seni Pantun

Diterbitkan pada Monday, 11 April 2011 Pukul 23.15

Menurut kamus bahasa sunda (Danadibrata : 2006), berarti menyelamatkan barang baru atau ma nusia agar bermanfaat, panjang umur, singkatnya agar selamat du nia dan ahirat. (Kecap Sumber Kisah Pantun yang sama dengan naskah sunda Kuna dimungkinkan masih banyak, seperti tentang ciung wanara (manarah), nampak dari carita Waruga Guru. Adapun .. Manusia sebagai salah satu unsur plural, adalah bagian dari Yang Tunggal. Makna dari 

Prabu Siliwangi Dan Mitos Maung Dalam Masyarakat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 29 April 2012 Pukul 10.09

Kedua unsur lainnya adalah sistem nilai dan sistem pengetahuan. Menurut Geertz, relasi dari ketiga sistem tersebut adalah sistem makna (System of Meaning) Ada hal menarik berkaitan dengan kata-kata dalam wangsit tersebut: kata-kata itu termasuk kategori bahasa sunda yang kasar bila merujuk pada strata bahasa yang digunakan oleh masyarakat sunda Priangan (Undak Usuk basa). Mengapa seorang raja berucap dalam bahasa yang tergolong “kasar”?

Pengertian Dongeng, Jenis-jenis Dongeng Dan Ciri-ciri...

Diterbitkan pada Sunday, 6 April 2014 Pukul 13.22

Pengertian dongeng, Jenis-Jenis dongeng dan Ciri-Ciri dongeng - dongeng merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun yang mesti kita lestarikan. Meskipun Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenaranya karena unsur sejarahya terdesak oleh unsur fantasi. Contohnya dongeng ciung wanara dan Jaka Tarub. Fabel adalah Pengertian Cerpen dan unsur Intrinsik Ektrinsik Cerpen. Categories: 

Ciung Wanara Dari Ranah Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 16 June 2011 Pukul 23.13

CERITA ciung wanara --- apa cerita ini masih dikenal orang? Wallahua'lam. Tapi niatan Ki “sunda” Ajip Rosidi ini, untuk melahirkan kembali cerita pantun sunda ke dalam bahasa Indonesia dalam gaya bebas patut diacungi jempol.

Erwinerwon Blog: Cerita Rakyat Beserta Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Wednesday, 21 March 2012 Pukul 20.32

Purbasari menjadi seorang ratu, didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya dihutan dalam wujud seekor lutung. unsur-unsur instrinstik : Tema : Kesabaran.

Zpbellani: Basa Sunda: Dongéng

Diterbitkan pada Friday, 1 February 2013 Pukul 22.44

basa sunda: Dongéng. Dongéng nyaéta carita nu disampaikeun ku cara lisan. Numutkeun palaku jeung eusina, dongéng aya sabaraha jenis: Fabél: Dongéng anu nyaritakeun sato bisa ngomong bis lumampah cara jelema malah make aya rajanya sagala. Conto: Sakadang Peucang, Kuya jeung Monyet, Utun jeung si Uya. Legenda Abu Nawas, Pa Mohalan. Sage: Dongéng anu eusina ngandung sejarah. Conto: Prabu Siliwangi, ciung wanara, Parahyangan.

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 19.33

Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu Purbadéwata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa 

Elga_syarah: Dongeng,carpon, Jeung Nove

Diterbitkan pada Tuesday, 17 January 2012 Pukul 15.18

dongeng,carpon, jeung nove. PANGANTER. Puji sinareng sukur panyusun sanggakeun ka Alloh SWT anu parantos ngamparkeun ni'mat nepi ka jantenna ieu makalah kanggo nyumponan tugas Pendidikan Bahasa Daerah anu judulna “Prosa : dongeng, Carpon, Novel”. Kalihna ti Sage, nyaeta dongeng anu eusina ngandung unsur sajarah. Conto dongeng sage : Prabu Siliwangi, ciung wanara, Carita Parahyangan, Sajarah Ambia, Sajarah Banten Rante, jst. 2.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X