contoh teks wawan rembug

Ilmu Pendidikan: Rpp Bahasa Jawa Kelas Xi

Diterbitkan pada Monday, 2 March 2009 Pukul 20.48

5. Ngringkes wosing wawan rembug ana ing pirang-pirang ukara. 6. Mbeberake kanthi lesan ringkesan wawan rembug. · Tugas pribadi. · Tugas bebarengan. 2 45'. 1. Majalah Basa Jawa. 2. Rekaman wawan rembug. 3. . teks rumpeng. 1. Bisa ngumpang ukara sing kurang ana ing paragrap. 2. Bisa nentokake ukara wigati ana ing paragrap. · Pitaken tinulis. 2. Buku Piwulang Basa Jawa. Maca pawarta. Maca teks pawarta TV, Radio, kanthi migatekake panggonane 

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Saturday, 8 September 2012 Pukul 15.04

contoh Laporan wawan rembug / wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa. Terimakasih Atas Kunjungannya. LAPORAN WAWANREMBUG. Ingkang disusun dening : Rahmat Nur H ( X.1/26). Riska Rahma P ( X.1/27).

Diamond Stars: Wawanrembug Babagan Puputan

Diterbitkan pada Sunday, 25 November 2012 Pukul 12.21

teks Wawanrembug. Resti : “Sugeng sonten pak dhe……” Pakdhe Khaironi : “Sugeng sonten dek………” Resti : “Kula badhe nyuwun wekdal panjenengan kagem. wawanrembug punika saged, Pak?” Pakdhe Khaironi 

Catatanku: Kisi-kisi Uas Bhs.jawa Xii 2013/2014

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 13.34

Nyethake isi wacana; Maca teks kanthi aksara Jawa; Nemtokake ukara panerang. Nyebutke pathokan tembang macapat; Menulis wangsalan; Gawe tulisan dadi awujud parikan; wawan rembug ngginakaken unggah-ungguh; Tanggap wacana prastawa tartamtu; Nyebutake isi crita wayang; Nyebutake jeneng-jeneng assalamualaikum,,, salam sejahtera sahabat,,, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi contoh proposal usaha kewirausahaan. karena sudah .

Knowledge: Wawan Rembug (wawancara)

Diterbitkan pada Wednesday, 23 November 2011 Pukul 11.06

wawan rembug (Wawancara). contoh : wawan Rebug (Boso Jowo) Peternak. Kula : “Sugeng ndalu Bu Yuni?” Bu Yuni : “Sugeng ndalu mas Adit. Dengaren mrene, ana kaperluan napa?” Kula : “Kula badhe mewawancarai 

Materi Teks Berita Bahasa Jawa Kelas Viii (delapan)

Diterbitkan pada Wednesday, 9 March 2011 Pukul 22.05

contoh teks Berita Keluarga dalam Bahasa Jawa (Radio Manggala FM Kec Kaliwiro Kab Wonosobo). Pengantar(boten kawaos). Nuwun para Subject: wawanrembug enten tuladha wawanrembug ? Date: 2010-06-17. By: Sinarawedi Subject: Atur pisungsung. Sakderma ngaturaken agenging panuwun. Menawi dipun keparengaken badhe nyuwun pirsa menapa wonten bentenipun antawisipun paribasan, bebasan lan saloka menika. Makaten kewala, minangka 

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem

Diterbitkan pada Tuesday, 13 November 2012 Pukul 14.35

Assalamualaikum wr. wb,. Bu, punapa panjenengan gadah wektu kagem kita wawan rembug? wawan rembug niki kagem tugas Basa Jawi. Menawi gadah, diwiwiti sak niki mawon nggih bu? 1. Panjenengan sade es 

Timunlicious: Contoh Wawan Rembug

Diterbitkan pada Saturday, 17 November 2012 Pukul 17.23

Ing wawan rembug ing ngisor iki ana wong papat sing padha rembugan babagan reregan ing sawjining pasar. Ing sawijining dina Pak Panji ingkang sadean sembako wonten Pasar Tanjung ditukoni wong telu. Mbak Hanifah 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X