contoh serat ulem tasyakuran

Vicky And Friends: Layang Ulem Tanggap Warsa

Diterbitkan pada Friday, 11 February 2011 Pukul 13.58

Katur dumatheng rencang-rencang ingkang kawula tresnani, saking layang ulem menika, kawula badhe ngaturaken warta, ingkang tanggal 20 Maret mangke kawula badhe ngawontenaken adicara tanggap warsa kawula 

O'brien Blogz: Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa Supitan

Diterbitkan pada Friday, 28 August 2009 Pukul 16.12

Tuladha serat ulem Supitan. Supitan: 1. BAGUS WARSANA. 2. BAGUS WARDAYA. Gresipun:Jumuah Wage, 8 Desember 2006. Pukul 09.00 enjang. ing Dokter Supit Padmasuri. Jampiroso Temanggung. Parakan 

Contoh Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 13 January 2012 Pukul 14.32

contoh serat ulem. serat ulem. Minggu Legi, 32 Februari 1995. Mugi Katur Dhumateng : Bp/Ibu/Sdr/i. Sunyoto. Dawung RT 5/17. Surakarta. Nambut Silaning Akrami. Didik Riyanto. Toyib Syaukani – Lutfi Nami'ah. Dawung 

It's Gonna Be Me: Contoh Layang Ulem

Diterbitkan pada Monday, 9 September 2013 Pukul 15.54

contoh Layang ulem. Katur Bapak/Ibu/Sedulur/I Surabaya,31 Juli2012 Ning Panggonan ASSALAMU'ALAIKUM WAR. WAB. , Lebet rangka pepeling 32 tahun Rabine wong tuwo aku kabeh yokuwi Bapak Nyaman lan Ibu 

Ari Box Office: Contoh Ulem/undangan

Diterbitkan pada Sunday, 2 September 2012 Pukul 21.11

contoh Surat Undangan. Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.______ wonten ing Palenggahan. Bissmillahirohmaanirrohim Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Rinenggo sagunging pakurmatan. Kanthi hangajab nugrahing Gusti Sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, kula sabrayat hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran tuwin pawiwahan KHITANAKEN yoga kula ingkang nami, SATRIO BAGUS ARIYANTO mbenjang ing,.

The Cozy Place To Hangout: Tuladha Serat Ulem Supitan

Diterbitkan pada Sunday, 18 January 2009 Pukul 2.24

Tuladha serat ulem Supitan. Supitan: 1. BAGUS WARSANA. 2. BAGUS WARDAYA. Gresipun:Jumuah Wage, 8 Desember 2006. Pukul 09.00 enjang. ing Dokter Supit Padmasuri. Jampiroso Temanggung. Parakan, 1 

Macam- Macam Layang Bjawa Layang Ulem , Iber-iber , Kitir...

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 16.19

Layang ulem. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing. Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]. Tanggal : 10 Desember 

Reengan: Serat Ulem Ku (undangan Pernikahanku)

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 15.09

Pas dibaca di luarnya eh kok tulisannya bukan Undangan ya, tapi serat ulem, hmmmm.semakin menarik nih pas lihat di dalamnya wuaaaaaaaa. bahasanya bahasa Jawa yang suka dipake dalang, Kromo Hinggil (ini adalah bahasa Jawa paling sopan/halus yang biasanya Hahahahaa.. untungnya (ketahuan Jawa banget ya) Sa ga lupa nyimpen trus bawa contoh undangan yang Sa dapat dari Bapak TU tadi ya, karena Sa nyetak undangannya di Jakarta.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X