What's New?

contoh serat ulem tasyakuran

Vicky And Friends: Layang Ulem Tanggap Warsa

Diterbitkan pada Friday, 11 February 2011 Pukul 6.58

Katur dumatheng rencang-rencang ingkang kawula tresnani, saking layang ulem menika, kawula badhe ngaturaken warta, ingkang tanggal 20 Maret mangke kawula badhe ngawontenaken adicara tanggap warsa kawula 

Rizki Hardita: Layang Ulem

Diterbitkan pada Wednesday, 26 May 2010 Pukul 23.47

LAYANG ULEM. Assalamualaikum Wr. Wb. Kanthi nyenyuwu sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjaran wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula inggih punika :

It's Gonna Be Me: Contoh Layang Ulem

Diterbitkan pada Monday, 9 September 2013 Pukul 8.54

Contoh Layang Ulem. Katur Bapak/Ibu/Sedulur/I Surabaya,31 Juli2012 Ning Panggonan ASSALAMU'ALAIKUM WAR. WAB. , Lebet rangka pepeling 32 tahun Rabine wong tuwo aku kabeh yokuwi Bapak Nyaman lan Ibu 

Orek-orek : Layang Ulem

Diterbitkan pada Wednesday, 25 June 2014 Pukul 6.58

Layang ulem minangka salah sawijining sarana komunikasi tutug saiki isih akeh dienggo. Layang Ulem yaiku layang kang ngaturi rawuh marang wong kang dikirimi layang. Upamane layang ulem nikahan, supitan, utawa 

Naskah Pidato Bahasa Jawa Atur Pambagya Syukuran

Diterbitkan pada Monday, 27 April 2015 Pukul 5.07

Sak sampunipun kita nyimak satunggaling contoh pidato jawa singkat wonten Pasrah Unjukan Saha Lampiran mangga sami kula aturi miyos naskah pidato bahasa jawa atur pambagya syukuran. Saestu salah satunggaling contoh sesorah menika tasih tebih saking kasempurnan, mila menika Isi ing naskah pidato bahasa jawa atur pambagya syukuran. Salajenganipun, kados menapa ingkang sampun kaserat wonten serat ulem. Bilah panjenengan sedaya katur 

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 17 January 2012 Pukul 22.17

Contoh Surat Undangan Tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.______ Cekap semanten atur serat ulem punika. Tuhu langgeng trisno. Wassalaamu 'alaikum Wr.

Macam- Macam Layang Bjawa Layang Ulem , Iber-iber , Kitir...

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 9.19

Layang Ulem. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing. Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]. Tanggal : 10 Desember 

Contoh Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 13 January 2012 Pukul 7.32

Contoh Serat Ulem. Serat Ulem. Minggu Legi, 32 Februari 1995. Mugi Katur Dhumateng : Bp/Ibu/Sdr/i. Sunyoto. Dawung RT 5/17. Surakarta. Nambut Silaning Akrami. Didik Riyanto. Toyib Syaukani – Lutfi Nami'ah. Dawung 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -