contoh serat ulem tasyakuran

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 18 January 2012 Pukul 5.17

contoh Surat Undangan tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.______ Cekap semanten atur serat ulem punika. Tuhu langgeng trisno. Wassalaamu 'alaikum Wr.

Undangan Versi Jawa : Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 12 December 2008 Pukul 10.59

Sodara2, menginap semalam di kamar Astri --mantan adik kos di Jurangmangu yang sekarang jadi kaya adik sendiri-- ternyata membawa berkah. Saya menemukan selembar undangan yang unik banget, amat sangat 

Macam- Macam Layang Bjawa Layang Ulem , Iber-iber , Kitir...

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 16.19

Layang ulem. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing. Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]. Tanggal : 10 Desember 

Layang Ulem

Diterbitkan pada Monday, 31 May 2010 Pukul 10.49

Bismillahirrohmanirrokhim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nambut Silaning Akrami : Shinta Ayu, S.Pd. ( Putri Bpk. Sugeng / Ibu Yani, Singosari-Malang ) kaliyan : Galuh Adi Sasongko, SE ( Putra Bpk. Edy 

Contoh Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 13 January 2012 Pukul 14.32

contoh serat ulem. serat ulem. Minggu Legi, 32 Februari 1995. Mugi Katur Dhumateng : Bp/Ibu/Sdr/i. Sunyoto. Dawung RT 5/17. Surakarta. Nambut Silaning Akrami. Didik Riyanto. Toyib Syaukani – Lutfi Nami'ah. Dawung 

O'brien Blogz: Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa Supitan

Diterbitkan pada Friday, 28 August 2009 Pukul 16.12

Tuladha serat ulem Supitan. Supitan: 1. BAGUS WARSANA. 2. BAGUS WARDAYA. Gresipun:Jumuah Wage, 8 Desember 2006. Pukul 09.00 enjang. ing Dokter Supit Padmasuri. Jampiroso Temanggung. Parakan 

It's Gonna Be Me: Contoh Layang Ulem

Diterbitkan pada Monday, 9 September 2013 Pukul 15.54

contoh Layang ulem. Katur Bapak/Ibu/Sedulur/I Surabaya,31 Juli2012 Ning Panggonan ASSALAMU'ALAIKUM WAR. WAB. , Lebet rangka pepeling 32 tahun Rabine wong tuwo aku kabeh yokuwi Bapak Nyaman lan Ibu 

Vicky And Friends: Layang Ulem Tanggap Warsa

Diterbitkan pada Friday, 11 February 2011 Pukul 13.58

Katur dumatheng rencang-rencang ingkang kawula tresnani, saking layang ulem menika, kawula badhe ngaturaken warta, ingkang tanggal 20 Maret mangke kawula badhe ngawontenaken adicara tanggap warsa kawula 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X