What's New?

contoh serat ulem tasyakuran

Macam- Macam Layang Bjawa Layang Ulem , Iber-iber , Kitir...

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 9.19

Layang Ulem. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing. Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]. Tanggal : 10 Desember 

Contoh Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 13 January 2012 Pukul 7.32

Contoh Serat Ulem. Serat Ulem. Minggu Legi, 32 Februari 1995. Mugi Katur Dhumateng : Bp/Ibu/Sdr/i. Sunyoto. Dawung RT 5/17. Surakarta. Nambut Silaning Akrami. Didik Riyanto. Toyib Syaukani – Lutfi Nami'ah. Dawung 

Bila Esok Tak Pernah Ada: Nulis Layang Ulem / Undhangan

Diterbitkan pada Thursday, 20 August 2015 Pukul 4.21

Layang ulem isine ngundhang wong supaya teko ing acarane wong sing ngirim ulem. Biasane wing sing ngundhang lagi nemu rasa kabungahan. Wong sing diulemi supaya weruh ing wektu lan papan sing wis ditemtokake.

Rizki Hardita: Layang Ulem

Diterbitkan pada Wednesday, 26 May 2010 Pukul 23.47

LAYANG ULEM. Assalamualaikum Wr. Wb. Kanthi nyenyuwu sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjaran wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula inggih punika :

Orek-orek : Layang Ulem

Diterbitkan pada Wednesday, 25 June 2014 Pukul 6.58

Layang ulem minangka salah sawijining sarana komunikasi tutug saiki isih akeh dienggo. Layang Ulem yaiku layang kang ngaturi rawuh marang wong kang dikirimi layang. Upamane layang ulem nikahan, supitan, utawa 

Vicky And Friends: Layang Ulem Tanggap Warsa

Diterbitkan pada Friday, 11 February 2011 Pukul 6.58

Katur dumatheng rencang-rencang ingkang kawula tresnani, saking layang ulem menika, kawula badhe ngaturaken warta, ingkang tanggal 20 Maret mangke kawula badhe ngawontenaken adicara tanggap warsa kawula 

It's Gonna Be Me: Contoh Layang Ulem

Diterbitkan pada Monday, 9 September 2013 Pukul 8.54

Contoh Layang Ulem. Katur Bapak/Ibu/Sedulur/I Surabaya,31 Juli2012 Ning Panggonan ASSALAMU'ALAIKUM WAR. WAB. , Lebet rangka pepeling 32 tahun Rabine wong tuwo aku kabeh yokuwi Bapak Nyaman lan Ibu 

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 17 January 2012 Pukul 22.17

Contoh Surat Undangan Tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.______ Cekap semanten atur serat ulem punika. Tuhu langgeng trisno. Wassalaamu 'alaikum Wr.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -