What's New?

contoh layang ulem bahasa jawa ulang tahun

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 18 January 2012 Pukul 5.17

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa. 1. Contoh Surat Undangan Tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb Mugi Katur Panjenenganipun Cekap semanten atur serat ulem punika. Tuhu langgeng trisno.

Macam- Macam Layang Bjawa Layang Ulem , Iber-iber , Kitir...

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 16.19

Layang Ulem. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing. Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih, mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]. Tanggal : 10 Desember 

Undangan Versi Jawa : Serat Ulem

Diterbitkan pada Friday, 12 December 2008 Pukul 10.59

gambar wayang plus ornamen2 gebyok gitu. Nah yang lebih unik tuh isinya, totally bahasa Jawa ! totally bahasa Jawa !! Wah .. Bisa jadi ide niy .. Ini dia undangannya ( sekali lagi maap, bukan dalam bentuk foto tapi ditulis ulang, coz saya ngga bawa flash disk untuk nyimpen fotonya ) . . tolong dong undangan ulang tahun dalam bahasa jawa. kirim ke bambangega@gmail.com ok aku tunggu pr sekolah anakku. Balas. Undangan Pernikahan Online Says:.

Contoh Undangan Bahasa Jawa Atau Ulem-ulem

Diterbitkan pada Wednesday, 25 April 2012 Pukul 20.50

Contoh Undangan bahasa jawa atau Ulem-ulem. Selamat datang. Bantul, 1 September 2011 undangan ulang tahun ULEM-ULEM DINTEN LAHIR · undangan peresmian ULEM-ULEM PERESMIAN · undangan perlombaan 

Contoh Layang Ulang Tahun

Diterbitkan pada Wednesday, 6 November 2013 Pukul 8.47

LAPORAN HASIL WAWANCARA KEPALA LABORATORIUM IPS SMA N 1 SEWON (Ibu Istri Yuliyati) Pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI saat ini, Bu En Sekilas profilku. Hallo guys. Contoh Layang Ulang tahun. Diposkan oleh Amelia Septi Aryani di 17.47. Yogyakarta, 29 Agustus 2014. Katur : Riski. Ing Patalan. Assalamualaikum wr.wb. Kula angrerantu rawuh panjenengan kangge mengeti dinten ambal warsa kula ingkang kaping 18 : dinten, tanggal : rabu, 3 

Layang Ulem Pernikahan Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 29 April 2013 Pukul 18.42

Kata – kata seperti “layang” dan “ulem” sendiri jika dibentuk sebuah frasa dalam bahasa Jawa akan membentuk frasa “layang ulem” yang artinya “surat undangan” dalam bahasa Indonesia. Layang ulem tersebut digunakan oleh masyarakat Jawa jika ada orang Pesta tersebut dapat berupa pesta pernikahan, ulang tahun, tasyakuran, serta pesta kebudayaan dan keagamaan pada masyarakat Jawa itu sendiri. Layang ulem tentunya berbeda dengan surat – surat undangan lainnya 

Vicky And Friends: Layang Ulem Tanggap Warsa

Diterbitkan pada Friday, 11 February 2011 Pukul 13.58

Tanggap Warsa ingkang Kawanwelas Taun. Katur dumatheng rencang-rencang ingkang kawula tresnani, saking layang ulem menika, kawula badhe ngaturaken warta, ingkang tanggal 20 Maret mangke kawula badhe ngawontenaken adicara tanggap warsa kawula ingkang kawan welas taun. Amarga saking menika Elwan Adi 26 Maret 2015 03.46. terimakasih atas informasinya mengenai contoh layang ulem,,,"ulang taun" BalasHapus. Tambahkan komentar 

Nulis Layang Ulem (undangan)

Diterbitkan pada Thursday, 8 January 2015 Pukul 20.19

Nulis Layang Ulem (Undangan). Undangan utawa ulem-ulem yakuwi laying kang aweh weruh supaya teka ana ing upacara adat, pawiwahan, supitan, lan sapanunggalane. Cengkorong kaya ing dhuwur iku mung salah sijine conto. Jaman saiki wujud undangan Ing tata cara : ulang tahun kalairanku kang kaping 17. Dina / Tanggal : Minggu Paing, Categories. Balada · Budaya Jawa · Parafrase · pewayangan · Sejarah · Tata Bahasa · Unen-unen jawa (saloka) 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -