What's New?

contoh hikayat patani beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya

Hikayat, Legenda, Mite, Saga, Dan Fabel

Diterbitkan pada Friday, 10 January 2014 Pukul 17.26

Contoh: Hikayat Hang Tuah, Hikayat Patani, dan Hikayat Si Miskin. Legenda merupakan Karya sastra lama (hikayat, legenda, mite, saga, dan fabel) mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur tersebut sama 

Unsur Intrinsik Ekstrinsik Sastra Melayu Klasik

Diterbitkan pada Monday, 5 October 2015 Pukul 4.10

Satilik klasik otomobil; Lasik center gulshan. Signs Of Eye Problems In Horses. … Unsur Intrinsik Sastra Melayu Klasik Hikayat Patani. Karakteristik dan unsur intrinsik sastra melayu klasik; … Unsur ekstrinsik karya sastra melayu klasik; Multifocal lasik bifocal lasik; Vancouver eye surgery center; Sastra Wayang … Contoh Hikayat Kumpulan Sastra Melayu Klasik Beserta Sinopsis dan Unsur Intrinsik ICM – Mengidentifikasi unsur sastra (intrinsik dan ekstrinsik) …

Hikayat Patani

Diterbitkan pada Sunday, 10 February 2013 Pukul 0.14

SINOPSIS HIKAYAT PATANI. Versi Asli. Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang laki-laki, maka dinamai anakanda baginda itu .. UNSUR INTRINSIK CERITA “HIKAYAT PATANI”. 1. Tema : Tema cerita Hikayat Patani adalah Keagamaan. 2. Penokohan : a. Paya Tu Naqpa: 1.

Fina Chairani's Blog: Sastra Melayu Klasik "hikayat Patani"

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 22.29

Unsur Ekstrinsik 1. Nilai Moral a. Seorang syaikh yang mengajak raja dan para keluarganya masuk islam, dan bukan menyembah berhala. Serta dia tidak mengharap imbalan ketika menyembuhkan raja. b. Perbuatan 

Dian A.g: Hikayat Klasik Melayu

Diterbitkan pada Friday, 1 November 2013 Pukul 15.45

Hikayat Klasik Melayu. HIKAYAT PATANI. Inilah suatu kisah yang diceterakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang . Unsur intrinsik dari Hikayat Patani : 1. Tema. Tema dari Hikayat Patani adalah “keagamaan”. 2. Unsur ekstrinsik dari Hikayat Patani : 1. Nilai sastra. · Nilai moral. a. Seorang Syeikh yang 

Hikayat Patani

Diterbitkan pada Wednesday, 23 February 2011 Pukul 21.21

Demikianlah hikayatnya. Unsur-unsur Intrinsik karya sastra Melayu klasik tersebut. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat Anda identifikasi dari karya sastra Melayu klasik tersebut, di antaranya: Menggunakan bahasa Melayu klasik Unsur-unsur Ekstrinsik. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Alur atau plot adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab 

[tugas B.indo] Hikayat Patani

Diterbitkan pada Friday, 6 December 2013 Pukul 18.33

Hikayat Patani. Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh orang tua-tua, asal raja yang berbuat negeri Patani Darussalam itu. Adapun raja di Kota Maligai itu namanya Paya Tu Kerub Mahajana. Maka Paya Tu Kerub Mahajana pun beranak seorang . Unsur intrinsik. 1. Tema : Asal mula adanya Negeri Patani Darusalam. 2. Alur : Maju – mundur – maju (campuran). 3. Setting/latar : Hutan, Kerajaan Maligai, Negeri Patani Darusalam. 4. Penokohan : · Patani : Penyabar.

Wawancara, Hikayat, Menulis Proposal (bahasa Indonesia...

Diterbitkan pada Tuesday, 16 June 2015 Pukul 9.37

Cara mengetahui pokok-pokok pembicaraan tersebut dengan menyimpulkan setiap pertanyaan beserta jawaban yang diajukan pewawancara dalam beberapa kalimat. Membaca Hikayat. Anda akan membaca dan menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita,. undang-undang, dan silsilah. Hikayat bersifat rekaan, keagamaan, . C. Tentukan pula unsur-unsur ekstrinsik ”Hikayat Patani”.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -