What's New?

contoh dongeng pieunteungeun

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng Sunda Sasakala Situ...

Diterbitkan pada Saturday, 14 December 2013 Pukul 7.21

Asal-usul Situ Buleud berkaitan erat dengan peristiwa perpindahan ibukota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih, pembuatannya berlangsung antara tahun 1830–1831. Situ Buleud dibuat dengan tujuan: sebagai sumber air 

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng Sunda Sasakala Situ...

Diterbitkan pada Saturday, 14 December 2013 Pukul 16.47

Dongeng Sunda Sasakala situ wanayasa Baheula, dina mangsa Wanayasa masih kénéh jadi kadaleman, kungsi aya kajadian halodo nu sakitu bangetna. Mangbulan-bulan taya pisan hujan sakeprul ogé. Sawah-sawah jadi angar, taneuh 

Dongeng Sasakala

Diterbitkan pada Friday, 6 December 2013 Pukul 4.19

Tersebutlah seorang keturunan Ratu yang bernama Pangeran Jaga Lawang. Dalam kehidupannya ia sering bersemedi di puncak Gunung Wayang yang sunyi. Sang Pangeran mempunyai seorang puteri cantik tiada tandingannya.

Dongeng Sunda Sasakala Lutung Buluna Hideung

Diterbitkan pada Saturday, 14 December 2013 Pukul 6.51

Dongeng Sunda Sasakala lutung buluna hideung.Kacaritakeun jaman baheula sasatoan teh barisa ngomong kawas jelema biasa. Sakabeh sasatoan hirupna teh sauyunan jeung tara mumusuhan. Ari anu dianggap musuh ku sasatoan teh 

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng Sunda Sasakala Cika...

Diterbitkan pada Wednesday, 20 November 2013 Pukul 6.22

Dongeng Sunda Sasakala Cika-Cika Jaman baheula baheula gé baheula deui aya hiji lembur anu gegek jiwana. Pangeusi éta lembur, méh kabéh jelema araya (bareunghar). Demi pangupahjiwana kana karajinan ngabatik. Kacaritakeun di 

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng Sasakala Pangalengan

Diterbitkan pada Monday, 9 December 2013 Pukul 8.15

Dongeng teh kaasup kana carita balarea (folktale). Gelarna dilingkungan masyarakat tatalepa sacara lisan. Biasana beuki loba anu ngadongengkeunana ,caritana beuki ngarekahan,ku sabab sok ditarambahan.

Kumeok Memeh Dipacok: Dongeng " Sasakala Talaga...

Diterbitkan pada Wednesday, 28 August 2013 Pukul 7.07

Dongeng Sunda Sasakala Talaga Wrna:Ajaib pisan teu acan tutup putri sasauranana, ujug-ujug burial bae cai ngabulak-bulak ti tengah latar tea, leb karaton kakeueum, musna rupa nagara dadak sakala salin jinis ngajadi talaga. Nu mawi 

Dongeng Sasakala Hayam Jago Kongkorongok Subuh

Diterbitkan pada Saturday, 21 December 2013 Pukul 4.41

Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun Dongeng Sunda Hayam Jago Kongkorongok Subuh : papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -