What's New?

contoh cerita hikayat melayu klasik beserta unsur intrinsiknya

Menemukan Unsur-unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Hikayat

Diterbitkan pada Monday, 8 October 2012 Pukul 14.38

Perbedaannya, novel merupakan karya sastra yang berkembang pada zaman sekarang, sedangkan hikayat berkembang pada zaman Melayu klasik. Dua unsur yang dimaksud ialah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur Contoh Hikayat. Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Hang Tuah. Hikayat Raja-raja Pasai. HIkayat Panji Semirang. HIkayat Kalila dan Dimna. Hikayat Indera Bangsawan. Hikayat Si Miskin. Catatan : Gambaran tentang tema, penokohan dan sudut 

Ciri-ciri Hikayat

Diterbitkan pada Wednesday, 1 August 2012 Pukul 6.02

Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada raja João III di Portugal dan bertarikhkan tahun 1521 Masehi. Unsur-Unsur Intrinsik dalam Hikayat : Penokohan : pemain/orng yang berperan di dalam cerita. Unsur Ekstrinsik dalam Hikayat : - Nilai moral - Nilai agama. Berikut ini adalah daftar hikayat dalam bahasa Melayu: Hikayat Aceh Hikayat Abdullah Hikayat Abu Nawas Hikayat Abu Samah Hikayat 

Afin Layla Sofiana: Analisis Unsur Intrinsik Hikayat

Diterbitkan pada Monday, 25 November 2013 Pukul 13.17

ANALISIS UNSUR INTRINSIK HIKAYAT. Judul : Hikayat Indera Bangsawan. Penulis : NN. Sumber : Buku Kesusastraan Melayu Klasik. http://nz15.blogspot.com/2012/08/kumpulan-cerita-hikayat.html. HIKAYAT INDERA 

Hikayat

Diterbitkan pada Wednesday, 25 September 2013 Pukul 13.55

Hikayat. by. Arief Riduan The'el-Marra facebook. ARIF RIDUAN. BAB I. PENDAHULUAN. Karya sastra melayu klasik termasuk kesastraan rakyat. Karya satra melayu klasik tidak bertarikh dan beranonim. Karya ini tertulis dalam huruf Arab. Contoh : Hikayat Hang Tuah, Hikayat Perang Palembang, Hikayat seri Satu malam, dan sebagainya.[2] . Unsur Intrinsik hikayat meliputi tema, alur, amanat, latar cerita, penokohan, sudut pandang, dan berbagai gaya bahasa.

Membandingkan Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Novel...

Diterbitkan pada Thursday, 7 May 2015 Pukul 7.51

Hikayat merupakan karya sastra Melayu Klasik berbentuk prosa yang berisi cerita, undang – undang, keagamaan, sejarah, kepahlawanan, geografi maupun gabungan dari sifat – sifat tersebut. Selain sebagai pelipur lara 

Kumpulan Artikel: Hikayat Beserta Unsur Intrinsik Dan...

Diterbitkan pada Saturday, 6 December 2014 Pukul 19.41

Unsur Intrinsik dan ekstrinsik HIKAYAT. Judul : Hikayat Mashudulhakk (perkara si bungkuk dan si panjang). Unsur intrinsik : · Tema : Kesetiaan dan Pengkhianatan dalam Cinta2. · Tokoh : ü Masyhudulhakk : arif, bijaksana, suka menolong, Dalam Volksalmanak Melayu 1931 (Balai Pustaka) isi naskah yang dipakai v.d. Wall itu diringkaskan dan sambungannya dimuat pula, dengan alamat "Masyudhak". . Khalifah menjadi terkejut dan sedih mendengar ceritanya.

Unsur Intrinsik Dan Ektrinsik Karya Sastra/ Novel

Diterbitkan pada Thursday, 7 November 2013 Pukul 0.35

berikut sekilas tentang sebagian dari unsur-unsur intrinsik karya sastra: (source: bse sma x) Contoh Hikayat (Contoh Sastra Melayu Klasik Hikayat) Hikayat Mariam Zanariah dan Nurdin Masri Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya di negeri Mesir yang bernama Tajuddin. Beliau san… Read More. Banyak cerita dongeng yang dapat m… Read More Kata Ulang dan Kata Sandang (Contoh Kata Ulang dan Kata Sandang) A.Kata Ulang1. Pengertian Kata 

Technology: Sastra Melayu Klasik

Diterbitkan pada Tuesday, 12 August 2014 Pukul 16.25

Sastra Melayu Klasik. 02.25 (Diposkan oleh fauzul muna). Mengidentifikasi Karaktristik dan struktur Unsur Intrinsik Sastra Melayu Klasik. Karya sastra Melayu Klasik atau karya sastra Indonesia lama/kuno adalah karya sastra yang berkembang pada zaman masyarakat tradisional yang (Menurut Dick hartoko dan B. Rahmanto, yang dimaksud fabel adalah cerita singkat, sering dalam bentuk sanjak, yang bersifat didaktis bertepatan dengan contoh yang kongkret.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -