What's New?

contoh carpon parabel

Kumpulan Carpon Singkat

Diterbitkan pada Saturday, 2 February 2013 Pukul 16.27

Kumpulan Carpon Singkat. HAYAM KONGKORONGOK SUBUH. Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu 

Contoh Cerpen Dan Unsur Intrinsiknya

Diterbitkan pada Thursday, 1 November 2012 Pukul 18.38

Contoh Cerpen dan Unsur Intrinsiknya - Cerita Pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, berisi cerita yang lebih padat dan langsung pada tujuan. Cerita pendek sendiri berasal dari anekdot, 

Pengertian Prosa

Diterbitkan pada Sunday, 15 April 2012 Pukul 13.59

Parabel Parabel, adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contoh: Kisah Para Nabi, Hikayat Bayan Budiman, Mahabarata, Bhagawagita, dll.

Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara

Diterbitkan pada Sunday, 10 August 2014 Pukul 8.07

Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara - Cerita rakyat merupakan suatu warisan budaya yang harus terus dilestarikan, warisan leluhur kita ini perlu terus kita jaga eksistensinya ditengah desarnya arus budaya luar yang terus menyerang 

Contoh Dongeng Parabel

Diterbitkan pada Saturday, 2 November 2013 Pukul 6.52

Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin, pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari gubuk kayu. Musim dingin sudah tiba, Pak Petani tidak punya makanan 

5 Contoh Puisi Kontemporer

Diterbitkan pada Monday, 26 January 2015 Pukul 15.37

Tema yang dilukiskan melalui alegori dan parabel. Tema tentang perjuangan menegakkan hak-hak azasi manusia berupa perjuangan untuk kebebasan, persamaan hak, pemerataan, dan bebas dari cengkeraman dari teknologi modern.

Pengertian Dongeng, Jenis-jenis Dongeng Dan Ciri-ciri...

Diterbitkan pada Sunday, 6 April 2014 Pukul 13.22

Parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Contohnya Sepasang Pengertian Paragraf, Jenis-Jenis Paragraf, Ciri-Ciri Paragraf, Contoh Paragraf · Pengertian Berbicara Di 

Contoh Carpon Sunda Singkat

Diterbitkan pada Friday, 21 February 2014 Pukul 1.13

Contoh Carpon Sunda Singkat. SASAKALA SITU BAGENDIT Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana, nyaéta Situ Bagendit. Cék sasakala mah, éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu: Baheula, aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu téh saenyana mah nénéhna, da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit . 4 Golongan Dongéng: 1) Parabel = nyaritakeun kahirupan jalma di masarakat atawa dina sajarahna. Conto: Prabu Siliwangi, Kéan Santang, 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -