Komodo Tour Leisure in Komodo and flores island is a local tour operator base in Labuan Bajo Flores – Indonesia. Our main goal is to arrange the Great trip Komodo and Flores Island. we have friendly staff and the helpful Guide that would handle you during the trip with us. Our business has been running the last 10 years, and our primary focus to

What's New?

conto pemandu acara dina paturay tineng

Aep Suryaaman: Biantara Paturay Tineung

Diterbitkan pada Saturday, 23 December 2017 Pukul 1.11

Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay dina raraga ngaluuhan acara paturay tienung .

Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 December 2017 Pukul 16.37

Elmu tungtut dunya siar, sing pinter ngaraksa diri. Hidep sadaya sing jucung sing nanjung, tapi poma masing inget dina rengkak jeung paripolah, boh di sakola boh di lingkungan masyarakat, pamugi masing tarapti, kedah adab ka sasama, hade budi someah reujeung darehdeh. Rengkuh ajrih ka saluhureun, heman nyaah ka sasama, bear bageur ka sahandapeun.Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina ieu acara, urang sadaya paturay tineung saparantos sakola tilu .

Kandang Priangan: Biantara Paturay Tineng

Diterbitkan pada Tuesday, 2 January 2018 Pukul 2.25

Biantara Paturay Tineng patepung lawung paamprok jonghok di ieu patempatan dina acara anu ku urang sadaya anu ku urang di antos-antos, .

Wini Marsela: Contoh Panumbu Catur Paturay Tineung Basa Sunda

Diterbitkan pada Friday, 22 December 2017 Pukul 0.29

Panata Acara Paturay nikmat ti manten-Na dina dangeut ieu urang bisa kempel ngariung dina ieu tempat dina raraga”paturay tineung kelas XII ma Bina .

Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 December 2017 Pukul 8.09

Contoh Pidato Sunda | Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa .

Contoh Pidato: Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 27 December 2017 Pukul 8.16

Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelak . Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayuena tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah deui neraskeun sakola, ngahontal hareupan sareng cita-cita. Kantenan bae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan..

Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Friday, 29 December 2017 Pukul 5.29

Contoh Biantara Wawakil Siswa Waktos Acara Paturai sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay abdi ngopy conto pidato Dies Natalis SMAN 1 Kesamben Tuntutan Globalisasi; Sambutan Camat Pada Rapat Desa Melalui Gotong-royong Segala Kesulitan Bisa Teratasi; Acara Rutin Mingguan SMAN 1 .

Upacara Adat Sunda Paturay Tineung

Diterbitkan pada Sunday, 24 December 2017 Pukul 0.49

Upacara adat sunda Paturay Tineung tos janten tradisi taunan di satiap sakola dina acara budaya sunda Paturay Conto Upacara Adat Sunda Paturay .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -