What's New?

conto layang ulem mantenan

Layang - Wikipedia

Diterbitkan pada Thursday, 4 February 2016 Pukul 22.09

Layang iku umumé arupa dluwang sing tinulisan dikirimaké minangka gantiné rerembugan. Layang Ulem. Layang Lelayu, Layang Pribadi lan sapanunggalané..

Layang Ulem Syukuran - Ml.scribd.com

Diterbitkan pada Tuesday, 2 February 2016 Pukul 16.13

LAYANG ULEM Katur Dhumateng Bapak/Ibu/Sedulur Bapak Suroso Assalamu’alaikum Wr. Wb. Nuwun hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa .

Belajar Basa Jawa: Nulis Layang

Diterbitkan pada Tuesday, 2 February 2016 Pukul 20.59

Layang undangan ( Ulem-ulem ) Layang Kerja ( Lamaran Nyambut Gawe ) Kang kalebu Layang Ora Resmi yaiku : Layang Iber ( pribadi, kaluwarga ) Layang Kitir ( .

The Cozy Place To Hangout: Conto Layang Ulem

Diterbitkan pada Saturday, 16 January 2016 Pukul 2.43

conto Layang Ulem Nambut silaning akrami: Dra. NIKEN NASTITI. KRT. Tedjaningrat. Kaliyan. Drs. MARYAN UTAMA . Letkol Sumaryan. Akad Nikah: Kemis Kliwon,.

Wong Jowo: Layang Ulem - Corojowo.blogspot.com

Diterbitkan pada Wednesday, 3 February 2016 Pukul 7.58

Layang ulem yaiku layang kang isine ngabari marang wong liya (kang dituju) lan ngaturi rawuh ing acara olehe duwe gawe utawa kagungan kersa. Layang iki dadi sesulihe .

O'brien Blogz: Contoh Layang Ulem Bahasa Jawa Supitan

Diterbitkan pada Friday, 29 January 2016 Pukul 17.22

contoh layang ulem bahasa jawa supitan Tuladha Serat Ulem Supitan . Supitan: 1. BAGUS WARSANA. 2. BAGUS WARDAYA. Gresipun:Jumuah Wage, 8 Desember 2006..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -