What's New?

conto dongeng sunda fabel jeung caritana

Lusimariana: Carpon (basa Sunda)

Diterbitkan pada Monday, 3 March 2014 Pukul 15.03

Alatan singgetna, carita-carita pondok hasil ngandelkeun téknik-téknik sastra kawas inohong, plot, téma, basa sarta insight sacara leuwih lega dibandingkeun jeung fiksi anu leuwih panjang. Caritana bisa mangrupa sagala 

My Blog Ilmu: Makalah Dongeng Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 5 December 2012 Pukul 21.29

Kukituna urang salaku calon pangajar anu gelar jeung cicing di Tatar Sunda boga kawajiban ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep kana Sastra Sunda utamana kana dongeng. Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk jeung dongeng pieunteungeun. B. Rumusan Masalah . Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok. Ari nu jadi alesanana nyaéta carita dongéng 

"dongeng Sunda" Sareng Ciri

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2014 Pukul 19.29

"Dongeng Sunda" sareng Ciri - ciri , Rupi - rupi jeung Contoh na. Nurul Ramdan 05.29 Edukatif , Pendidikan Edit 4. di tulis siga pancaritaan sacara lisan 5. aya talatah dina caritana 6. carita nu diangkat teh teu asup uteuk. C) RUPI DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel: dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma dawam. 2. Fabel: Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema, upamana bae tiasa nyarios jeung ngagunakeun uteuk pikiran. 3. Legenda: 

Seputar Edukasi: Dongeng Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 1 January 2014 Pukul 15.05

Dongéng Fabél nya éta dongéng atawa carita rékaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi, ku kituna carita téh ngagambarkeun pasipatan, waték, jeung budi manusa. Conto-conto judul dongéng sasatoan Sunda di antarana; Sakadang Kuya jeung SakadangMonyét Maling Cabe, Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Melak Cau, Sakadang Monyét Maok Suling Sakadang Kuya, Sakadang Kuya jeung Sakadang Maung Silih Duruk, Sakadang Kuya 

Dongeng (bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Sunday, 1 June 2014 Pukul 18.29

Conto dongeng sato (fabel) : 1) sakadang kuya jeung monyet. 2) peucang nu licik. 3) beurit nu kacida bedegong na. 4) kuya silihduruk jeung maung. 2. Dongeng Mite. Dongeng tradisional anu carita na make palaku mahluk 

Kumpulan Dongeng Basa Sunda: Cipeucang

Diterbitkan pada Wednesday, 3 March 2010 Pukul 22.52

Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya.

Supianto Naringgul : Makalah Dongeng

Diterbitkan pada Saturday, 6 December 2014 Pukul 20.18

Kukituna urang salaku kaom muda anu gelar jeung cicing di Tatar Sunda boga kawajiban ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep kana Sastra Sunda utamana kana dongeng. Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk jeung dongeng pieunteungeun. B. Rumusan Mikawanoh tur maham kana conto dongeng. BAB II Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok.

Myfiles: Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 January 2010 Pukul 16.32

Ari nyebarna tatalepa sacara lisan. Bareto mah ngadongeng atawa mangdongengkeun teh jadi tradisi urang sunda. B) CIRI-CIRI DONGENG 1. ngagunakeun alur nu sederhana 2. carita na singket jeung gerak cepat 3. karakter tokoh teu 5. aya pesan dina caritana 6. langsung 7. carita nu diangkat teh teu asup akal. C) JENIS DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel 2. Fabel 3. Legende 4. Sage 5. mite. D) PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Parabel: 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -