What's New?

conto dongeng sunda fabel jeung caritana

My Blog Ilmu: Makalah Dongeng Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 5 December 2012 Pukul 14.29

Sunda utamana kana dongeng. Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk jeung dongeng pieunteungeun. . Ari nu jadi alesanana nyaéta carita dongéng osok didongéngkeun ka barudak, nu tangtuna waé kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan. 2. Aya bagian anu pamohalan. 3. Conto anu pangsohorna dina sastra Sunda nya éta dongéng-dongéng Si Kabayan. Lian ti éta, aya ogé dongéng 

Supianto Naringgul : Makalah Dongeng

Diterbitkan pada Saturday, 6 December 2014 Pukul 13.18

Kukituna urang salaku kaom muda anu gelar jeung cicing di Tatar Sunda boga kawajiban ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep kana Sastra Sunda utamana kana dongeng. Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk jeung dongeng pieunteungeun. B. Rumusan Mikawanoh tur maham kana conto dongeng. BAB II Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok.

Seputar Edukasi: Dongeng Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 1 January 2014 Pukul 8.05

Dongéng Fabél nya éta dongéng atawa carita rékaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi, ku kituna carita téh ngagambarkeun pasipatan, waték, jeung budi manusa. Conto-conto judul dongéng sasatoan Sunda di antarana; Sakadang Kuya jeung SakadangMonyét Maling Cabe, Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Melak Cau, Sakadang Monyét Maok Suling Sakadang Kuya, Sakadang Kuya jeung Sakadang Maung Silih Duruk, Sakadang Kuya 

Naon Anu Dimaksud Dongeng Teh?

Diterbitkan pada Sunday, 1 June 2014 Pukul 8.13

Ciri dongeng jaman baheula: Teu kanyahoan saha pangarangna; sumebarna sacara lisan; Umumna caritana istanasentris (carita jaman karajaan); Mangrupakeun carita fiksi. Rupi-rupi Dongeng: Fabel (Dongeng anu 

"dongeng Sunda" Sareng Ciri

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2014 Pukul 12.29

"Dongeng Sunda" sareng Ciri - ciri , Rupi - rupi jeung Contoh na. Nurul Ramdan 05.29 Edukatif , Pendidikan Edit 4. di tulis siga pancaritaan sacara lisan 5. aya talatah dina caritana 6. carita nu diangkat teh teu asup uteuk. C) RUPI DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel: dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma dawam. 2. Fabel: Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema, upamana bae tiasa nyarios jeung ngagunakeun uteuk pikiran. 3. Legenda: 

Kisi-kisi Ulangan Umum Semester Genap Kelas 8...

Diterbitkan pada Tuesday, 12 May 2015 Pukul 1.04

BAHASA SUNDA. Percakapan / pagunengan; Dongeng : Jenis = Parabel, Fabel, Legenda, Sage, Mite. Ciri – ciri = Ngagunakeun alur nu basajan. Carita na singket jeung unggut gancang; Sipat inohong teu diuraikeun secara rinci; Ditulis siga pancaritaan sacara lisan; Aya 1) Sebutkan pengertian serta contoh dari Persambungan Langsung-Tidak Langsung, Persambungan Pneumatic dan Hydraulic, Prinsip-prinsip Teknik serta Pengungkit (Jenis-jenis dan symbol).

Dongeng (bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Sunday, 1 June 2014 Pukul 11.29

Conto dongeng sato (fabel) : 1) sakadang kuya jeung monyet. 2) peucang nu licik. 3) beurit nu kacida bedegong na. 4) kuya silihduruk jeung maung. 2. Dongeng Mite. Dongeng tradisional anu carita na make palaku mahluk 

Myfiles: Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 January 2010 Pukul 9.32

Ari nyebarna tatalepa sacara lisan. Bareto mah ngadongeng atawa mangdongengkeun teh jadi tradisi urang sunda. B) CIRI-CIRI DONGENG 1. ngagunakeun alur nu sederhana 2. carita na singket jeung gerak cepat 3. karakter tokoh teu 5. aya pesan dina caritana 6. langsung 7. carita nu diangkat teh teu asup akal. C) JENIS DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel 2. Fabel 3. Legende 4. Sage 5. mite. D) PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Parabel: 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -