What's New?

conto dongeng sunda fabel jeung caritana

Kumpulan Dongeng Basa Sunda: Gagak Jadi Hideung

Diterbitkan pada Monday, 3 March 2003 Pukul 15.41

Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca - Watek palakuna : Gagak = Badeur, sok daek nyopet, te bisa digenggereuhkeun. Oray Sanca = Getol, daek usaha, rajin. - Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba 

Supianto Naringgul : Makalah Dongeng

Diterbitkan pada Saturday, 6 December 2014 Pukul 13.18

Kukituna urang salaku kaom muda anu gelar jeung cicing di Tatar Sunda boga kawajiban ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep kana Sastra Sunda utamana kana dongeng. Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk jeung dongeng pieunteungeun. B. Rumusan Mikawanoh tur maham kana conto dongeng. BAB II Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok.

Seputar Edukasi: Dongeng Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 1 January 2014 Pukul 8.05

Dongéng Fabél nya éta dongéng atawa carita rékaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi, ku kituna carita téh ngagambarkeun pasipatan, waték, jeung budi manusa. Conto-conto judul dongéng sasatoan Sunda di antarana; Sakadang Kuya jeung SakadangMonyét Maling Cabe, Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét Melak Cau, Sakadang Monyét Maok Suling Sakadang Kuya, Sakadang Kuya jeung Sakadang Maung Silih Duruk, Sakadang Kuya 

Kumpulan Dongeng Basa Sunda: Cipeucang

Diterbitkan pada Wednesday, 3 March 2010 Pukul 15.52

Tah kusabab kitu ieu Lemburteh dingaranan Lembur Cipeucang. Asalna tina ngaran sato nyaeta Peucang jeung cai anu ngalir di eta tempat, Ci = Cai anu ngalir di eta tempat, Peucang = sato anu loba baheula didinya.

Kisi-kisi Ulangan Umum Semester Genap Kelas 8...

Diterbitkan pada Tuesday, 12 May 2015 Pukul 1.04

BAHASA SUNDA. Percakapan / pagunengan; Dongeng : Jenis = Parabel, Fabel, Legenda, Sage, Mite. Ciri – ciri = Ngagunakeun alur nu basajan. Carita na singket jeung unggut gancang; Sipat inohong teu diuraikeun secara rinci; Ditulis siga pancaritaan sacara lisan; Aya 1) Sebutkan pengertian serta contoh dari Persambungan Langsung-Tidak Langsung, Persambungan Pneumatic dan Hydraulic, Prinsip-prinsip Teknik serta Pengungkit (Jenis-jenis dan symbol).

Dongeng (bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Sunday, 1 June 2014 Pukul 11.29

Conto dongeng sato (fabel) : 1) sakadang kuya jeung monyet. 2) peucang nu licik. 3) beurit nu kacida bedegong na. 4) kuya silihduruk jeung maung. 2. Dongeng Mite. Dongeng tradisional anu carita na make palaku mahluk 

Myfiles: Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 January 2010 Pukul 9.32

Ari nyebarna tatalepa sacara lisan. Bareto mah ngadongeng atawa mangdongengkeun teh jadi tradisi urang sunda. B) CIRI-CIRI DONGENG 1. ngagunakeun alur nu sederhana 2. carita na singket jeung gerak cepat 3. karakter tokoh teu 5. aya pesan dina caritana 6. langsung 7. carita nu diangkat teh teu asup akal. C) JENIS DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel 2. Fabel 3. Legende 4. Sage 5. mite. D) PERBEDAAN JENIS-JENIS DONGENG 1. Parabel: 

"dongeng Sunda" Sareng Ciri

Diterbitkan pada Sunday, 12 October 2014 Pukul 12.29

"Dongeng Sunda" sareng Ciri - ciri , Rupi - rupi jeung Contoh na. Nurul Ramdan 05.29 Edukatif , Pendidikan Edit 4. di tulis siga pancaritaan sacara lisan 5. aya talatah dina caritana 6. carita nu diangkat teh teu asup uteuk. C) RUPI DONGENG TINA BASA SUNDA 1. Parabel: dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan jalma dawam. 2. Fabel: Dongeng sasatoan anu paripolahna dicaritakeun kawas jelema, upamana bae tiasa nyarios jeung ngagunakeun uteuk pikiran. 3. Legenda: 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -