conto dongeng sunda fabel jeung caritana

Dongeng Uing: Sakadang Kuya Silihduruk Jeung...

Diterbitkan pada Thursday, 31 July 2008 Pukul 18.40

DINA hiji poé Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manéhna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang 

Dongeng Uing: Sakadang Kuya Jeung Sakadang...

Diterbitkan pada Thursday, 31 July 2008 Pukul 18.34

SAKADANG KUYA jeung SAKADANG MONYET MELAK CAU. ANU pundung téh Manusa téa hararak jeung sagala beuki deuih!” caritana éta dua sobat téh geus marelak cau di tanah nu di sisi leuwi téa. Sakadang 

Rumah Baca Buku Sunda: Dongeng-dongeng...

Diterbitkan pada Tuesday, 2 February 2010 Pukul 7.09

Dicutat sacerewelena tina buku dongeng-dongeng sunda jilid I jeung jilid II beunang M.Saleh,medal taun 1910, iwal ti ejahanana nu dirobah teh. TILU SATO. Ajag ngomong ka bancet : “Naha maneh asoy-asoyan bae, mun 

Dongeng (bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Sunday, 1 June 2014 Pukul 18.29

conto dongeng sato (fabel) : 1) sakadang kuya jeung monyet. 2) peucang nu licik. 3) beurit nu kacida bedegong na. 4) kuya silihduruk jeung maung. 2. dongeng Mite. dongeng tradisional anu carita na make palaku mahluk 

Elga_syarah: Dongeng,carpon, Jeung Nove

Diterbitkan pada Tuesday, 17 January 2012 Pukul 15.18

A. fabel. fabel, nyaet dongeng anu nyaritakeun sato bisa ngomong bisa lumampah cara jelema malah make aya rajana sagala. Contona dongeng fabel : Sakadang Peucang, Kuya jeung Monyet, Si Utun jeung si Uca, Peucang jeung Tutut, Jst. b. Legenda (sasakala) conto dongeng mitos/mite : Nyi Roro Kidul, Kuntilanak, Nyi Pohaci Sangiang Sri Dangdayang Tresmawati, Lutung Kasarung, Pusaka Ratu Teluh, Munjung, jeung Burak Siluman. d. Parabel. Parabel 

Myfiles: Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 9 January 2010 Pukul 16.32

Ari nyebarna tatalepa sacara lisan. Bareto mah ngadongeng atawa mangdongengkeun teh jadi tradisi urang sunda. B) CIRI-CIRI dongeng 1. ngagunakeun alur nu sederhana 2. carita na singket jeung gerak cepat 3. karakter tokoh teu 5. aya pesan dina caritana 6. langsung 7. carita nu diangkat teh teu asup akal. C) JENIS dongeng TINA BASA sunda 1. Parabel 2. fabel 3. Legende 4. Sage 5. mite. D) PERBEDAAN JENIS-JENIS dongeng 1. Parabel: 

Dongeng: Wangenan Jeung Papasingan

Diterbitkan pada Friday, 19 October 2012 Pukul 14.29

Dongéng téh mangrupa gambaran dunya ciciptan atawa imajinasi hiji pangarang ngeunaan hiji kajadian nu diwujudkeun dina wangun carita, nu tumurun jeung sumebar ti hiji generasi ka generasi séjénna. Dongéng bisa Di antarana: Dongéng Sasatoan (Fable); Dongéng Jalma Biasa (Parable); Dongéng Sasakala (Legend); Dongéng Gaib (Mytos, Myte, Myth); Dongéng Babad (Sage, Semi-Historical Tale); Dongéng Perang jeung Kapahlawanan (Épic, Épos); jsb.

Kumpulan Dongeng Basa Sunda: Gagak Jadi Hideung

Diterbitkan pada Monday, 3 March 2003 Pukul 22.41

Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca - Watek palakuna : Gagak = Badeur, sok daek nyopet, te bisa digenggereuhkeun. Oray Sanca = Getol, daek usaha, rajin. - Tempat/latar : caritana jaman baheula di hiji balong nu loba 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X