What's New?

cerita rakyat basa jawa krama alus

Cerita Rakyat Rara Jonggrang Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 22.46

Konon ing Jawi madya enten kalih keraton ingkang tanggen, keraton Pengging uga keraton Baka. Pengging yaiku keraton ingkang subur uga makmur, dipunpangagengi dening Prabu Damar ngula. piyambakipun berputra 

Cerita Rakyat Ande Ande Lumut Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 23.05

Cerios niki nyapihaken babagan Pangeran Kusumayuda ingkang kepanggih kaliyan Kleting jene, pun wuragil saking sekawan sedherekan anak satiyang randha ingkang tilar ing salah satunggal dhusun ngandhapan bapak 

Cerita Rakyat Jaka Tarub Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 22.38

Jaka Tarub yaiku satiyang pemuda gagah ingkang nggadhahi kesaktian. piyambakipun asring medal mlebet wana konjuk berburu ing kawasan redi keramat. ing redi punika enten setunggal telagi. Tanpa sengaja 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa : Sunan Kali Jaga

Diterbitkan pada Thursday, 29 August 2013 Pukul 12.33

Cerita rakyat bahasa jawa sekarang sudah sangat jarang ditemui, dicari di mbah google juga sudah jarang. Itu artinya tidak banyak yang menulis cerita daerah dalam bahasa daerah. Sudah kewajiban kita orang jawa untuk nguri nguri 

Cerita Rakyat Keong Mas Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 23.19

Ratu Kertamarta yaiku ratu saking keraton Daha. ratu nggadhahi kalih tiyang putri ingkang nduwe nami Dewi Galuh uga Candra Kirana ingkang elok uga sae. Candra Kirana sampun ditunangkan dening putra kuluk keraton 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Timun Mas

Diterbitkan pada Thursday, 5 September 2013 Pukul 15.23

Cerita rakyat bahasa jawa Timun Mas merupakan dongeng anak anak yang berasal dari jawa tengah, menceritakan tentang kehidupan petani yang tidak kunjung dikaruniai momongan. Yang akhirnya mendapatkan anak perempuan yang 

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Misteri Gunung Bromo

Diterbitkan pada Thursday, 5 September 2013 Pukul 15.19

Cerita rakyat bahasa jawa Misteri Gunung Bromo sangat terkenal di daerah Probolinggo, Lumajang dan sekitarnya. Gunung Bromo adalah gunung Rara Anteng terkenal alus atine ora wani nolak pelamar sekti kui. Merga kui Rara anteng 

Cerita Rakyat Timun Mas Dalam Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 21 April 2015 Pukul 22.59

Timun Mas utawi Timun jene (Jawi: "mentimun jene"). Yaiku cerios rakyat Jawi nyeriosaken kisah satiyang kenyo pangendhel ingkang nyobi konjuk nguwawi uga minggat saking buta ijem awon ingkang nyobi konjuk nempen 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -