What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 10.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

Purwaka: Wayang Kancil Nyawang Jaman

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 4.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Cerita Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Sunday, 25 April 2010 Pukul 20.21

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. Lho kok bisa kancil ora mangan wiwit wingi?

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 4.07

Kancil Lan Baya. dongeng anak-anak kancil. Kancil wis bisa ngapusi macan ing jenang dodol karo sabuk. Mula anggone lumayu sipat kuping. Kuwatir menawa bisa katututan ing pangoyaking macan. Ambekane krenggosan, awake gumeter, 

Kumpulan Cerita Jawa: Kancil Karo Monyet

Diterbitkan pada Wednesday, 24 March 2010 Pukul 3.53

Biyen nalika eyang esih urip, lan aku esih alit, nanging saiki eyang uwis seda. Meh saben , nalika arep mapan turu, eyang mesti nyeritakaken cerita, mbuh kue cerita sejarah jamane perang utawa dongeng kewan. Saiki aku 

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 8.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 14.49

Salah sijine dina, kancil nantang balapan mlayu karo keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake kancil kang gumedhe mau. Wusana keong padha kumpul lan baris sadhawane dhalan kang kanggo 

Ijoo Berbagi Pada Semua: Kancil Lan Baya

Diterbitkan pada Wednesday, 15 December 2010 Pukul 4.52

Label: Cerita. Kancil rumangsa wis ora tentrem. Ing alas kono dadi buron kewan-kewan liyane. Wis akeh kewan sing diapusi. Ula, gajag, lan macan kebeh wis tau diapusi. Kabeh kancane diakon mateni yen ketemu Kancil. Mulaye Kancil 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -