What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Contoh Legenda Bahasa Jawa Keong Mas

Diterbitkan pada Sunday, 16 August 2015 Pukul 11.22

Legenda bahasa jawa - Diceritake ana contoh legenda bahasa jawa keong mas nang jaman dhikik uripa sawong pemuda nduwe jeneng Galoran. Dheweke klebu wong sing diajeni amarga kesugihan lan kalungguhan 

Dongeng Bahasa Jawa: Kancil Lan Manuk Blekok Sing...

Diterbitkan pada Saturday, 1 August 2015 Pukul 14.43

Nalika lagi enak-enak ngurogokke dongenge Kancil, dumadakan ana manuk wulune putih campur klawu, cucuke dowi, lan sikile uga dowi banget -- mencok ning kursi cedak stroller, terus ngeciwis ngajak ngobrol Altap. Kebon mburi omahe Eyang pancen jembar banget, lan isih akeh kewan-kewan liar Kok aku ora tau weruh kowe golek pangan neng kebon kene kaya pitik lan deruk?" "Senenganku mangan iwak, kodok, keong, lan kewan-kewan cilik ning sawah".

Wayang Kancil Bakal Dibabar Ing Sd-sd Ing Solo -umum...

Diterbitkan pada Sunday, 6 January 2013 Pukul 8.00

Miturut Mujiyono, Wayang Kancil kanthi paraga maneka jinis kewan kayata macan, kebo, baya lan liya-liyane apik minangka sarana nggegulang bocah. Babaran Wayang Kancil ngetrapake cara ndongeng kanthi paraga 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 10.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 14.49

Salah sijine dina, kancil nantang balapan mlayu karo keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake kancil kang gumedhe mau. Wusana keong padha kumpul lan baris sadhawane dhalan kang kanggo 

Purwaka: Wayang Kancil Nyawang Jaman

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 4.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 8.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Dongeng Bahasa Jawa Kancil Lan Jaran Balap Mlayu...

Diterbitkan pada Friday, 14 August 2015 Pukul 17.51

Diimbuhi crito lolose si kancil saka loreng si raja ngalas, ora sengaja ana tikus sing ndeleng kedaden kuwi. Dudu mung lolos, malah si kancil kanthi wanine bisa matahke diung si raja macan kuwi. Lan kisah iki uga disebar 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -