What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Kancil Lan Baya. dongeng anak-anak kancil. Kancil wis bisa ngapusi macan ing jenang dodol karo sabuk. Mula anggone lumayu sipat kuping. Kuwatir menawa bisa katututan ing pangoyaking macan. Ambekane krenggosan, awake gumeter, 

Macan Dan Gong Ajaib

Diterbitkan pada Sunday, 8 March 2015 Pukul 15.53

Pada suatu hari tibalah kancil di sebuah kebun yang luas. setelah seharian berjalan-jalan. dia merasa lelah. tapi sebelum dia sempat beristirahat, lagi-lagi dia di kejutkan oleh kedatangan si macan. “hey kancil! kurang ajar 

Purwaka: Wayang Kancil Nyawang Jaman

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 11.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 17.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

Dongeng Keong Mas Versi Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 15 February 2015 Pukul 11.30

PanMasnganipun ugi mitnah Candra Kirana sahingga Candra Kirana diusir saking Istana tembe Candra Kirana tindak kesah dateng segara, eyang putri sihir dumadakan njedul lan nyihir Candra Kirana dados Keong Mas piyambake ugi mbucal Keong Mas wonten segara. Mungale sihir Cerita Kancil, Dalam Bahasa Jawa Si Kancil Nyolong Timun Bagi kamu yang sedang mencari cerita, naskah drama, legenda, cerpen maupun dongeng dalam bahasa jawa d Cerita Rakyat 

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 15.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Wayang Kancil

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 11.00

Miturut Mujiyono, Wayang Kancil kanthi paraga maneka jinis kewan kayata macan, kebo, baya lan liya-liyane apik minangka sarana nggegulang bocah. Babaran Wayang Kancil ngetrapake cara ndongeng kanthi paraga 

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 21.49

Kancil nduweni watak gumedhe, amarga ngendhelake playune. Watak kang kaya mangkono ora disenengi kewan liyane, amarga kancil ora bisa kakancan marang kewan liyane. Salah sijine dina, kancil nantang balapan 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -