What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Wayang Kancil

Diterbitkan pada Sunday, 6 January 2013 Pukul 15.00

Miturut Mujiyono, Wayang Kancil kanthi paraga maneka jinis kewan kayata macan, kebo, baya lan liya-liyane apik minangka sarana nggegulang bocah. Babaran Wayang Kancil ngetrapake cara ndongeng kanthi paraga 

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 15.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 21.49

Salah sijine dina, kancil nantang balapan mlayu karo keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake kancil kang gumedhe mau. Wusana keong padha kumpul lan baris sadhawane dhalan kang kanggo 

Jenis Dongeng-bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 May 2013 Pukul 19.11

jenis dongeng-bahasa jawa. Jenis Dongeng. Fable : dongeng sing dadi jejere lakon arupo kewan. thuloda : kancil nyolong timun ,manuk glantik lan kancil karo boyo. Legenda : dongeng kang gegayuan karo dumadining alam kang critane 

Soloposcom : Purwaka: Wayang Kancil Nyawang...

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 11.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 17.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

Cerita Rakyat

Diterbitkan pada Friday, 26 December 2014 Pukul 11.55

Kayata crita kancil karo baya, malin kundang, lan liya-liyane. 1. Crita fiksi. a. Mite,yaiku dongen Tuladha : kancil nyolong timun, kancil karo boyo, kancil karo macan, gajah musuh semut, lsp. c. Legenda , yaiku dongeng 

Dongeng " Si Gembong"

Diterbitkan pada Friday, 10 October 2014 Pukul 16.43

Sing diarani Fabel yaiku dongeng kang paragane kewan lan dianggep bisa tatajalma kayadene manungsa. Tuladhane dongeng jenis iki yaiku Dongeng Kancil; Kancil karo Pak Tani, Kancil karo Baya, Kancil karo Macan, lsp.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -