What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Sang Keong

Diterbitkan pada Wednesday, 8 April 2009 Pukul 20.39

Begitu nyampe, iseng-iseng baca buku ponakan yang isinya adalah dongeng anak-anak, antara lain adalah lomba lari antara keong (siput) dengan kancil. Binatang Kancil yang terkenal cerdik sampai-sampai pada cerita lain 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 4.07

Kancil Lan Baya. dongeng anak-anak kancil. Kancil wis bisa ngapusi macan ing jenang dodol karo sabuk. Mula anggone lumayu sipat kuping. Kuwatir menawa bisa katututan ing pangoyaking macan. Ambekane krenggosan, awake gumeter, 

Purwaka: Wayang Kancil Nyawang Jaman

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 4.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Cerita Sang Kancil Dan Sekelompok Pemburu

Diterbitkan pada Sunday, 15 November 2009 Pukul 21.54

Walaupun bertubuh kecil, Sang Kancil adalah hewan yang paling dihormati di hutan raya yang keras ini berkat kebijaksanaannya. Para binatang Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog.

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 8.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Wayang Kancil

Diterbitkan pada Sunday, 6 January 2013 Pukul 8.00

Miturut Mujiyono, Wayang Kancil kanthi paraga maneka jinis kewan kayata macan, kebo, baya lan liya-liyane apik minangka sarana nggegulang bocah. Babaran Wayang Kancil ngetrapake cara ndongeng kanthi paraga 

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 14.49

Salah sijine dina, kancil nantang balapan mlayu karo keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake kancil kang gumedhe mau. Wusana keong padha kumpul lan baris sadhawane dhalan kang kanggo 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 10.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -