What's New?

cerita kancil boyo lan kebo

Dongeng Bahasa Jawa: Kancil Lan Manuk Blekok Sing...

Diterbitkan pada Saturday, 1 August 2015 Pukul 14.43

Kok aku ora tau weruh kowe golek pangan neng kebon kene kaya pitik lan deruk?" "Senenganku mangan iwak, kodok, keong, lan kewan-kewan cilik ning sawah". "Lah kuwi ana blumbang jembar banget ning kebon tur akeh 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 10.11

"Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?" pitakone kancil. wedhus banjur nyeritakake kahanan kang dialami dining anak-anake. dheweke cerita menawa anak-anake kerep diaprani kethek karo macan. kethek kondo yen… Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang papan panggonane wedhus.

Wayang Kancil

Diterbitkan pada Sunday, 6 January 2013 Pukul 8.00

Miturut Mujiyono, Wayang Kancil kanthi paraga maneka jinis kewan kayata macan, kebo, baya lan liya-liyane apik minangka sarana nggegulang bocah. Babaran Wayang Kancil ngetrapake cara ndongeng kanthi paraga 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 4.07

Kancil Lan Baya. dongeng anak-anak kancil. Kancil wis bisa ngapusi macan ing jenang dodol karo sabuk. Mula anggone lumayu sipat kuping. Kuwatir menawa bisa katututan ing pangoyaking macan. Ambekane krenggosan, awake gumeter, 

Cerita Si Kancil

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2010 Pukul 8.30

Tenagane ditog sarosane supaya bisa nyekel Kancil urip-urip. Jalaran kebrongot atine, Kancil sing tukang ngapusi. Untung si Kancil luwih pinter, gesit, lan lincah nganti bisa lolos saka cengkremane Macan. Kancil mlayu 

Contoh Legenda Bahasa Jawa Keong Mas

Diterbitkan pada Sunday, 16 August 2015 Pukul 11.22

Pengen aku bisa ngingune" bengoke meneh. "Yah becik banget, awake dhewe gawa wae udang lan keong iki mulih" sahut Mbok Rondo Sembadil. Mula dijupuke udang lan siput kesebut kanggo digawa mulih. Banjur udang 

Soloposcom : Purwaka: Wayang Kancil Nyawang...

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 4.50

Kamangka sasampunipun, kula ningali Wayang Kancil anggitanipun Bibit, kula manggihi paraga-paraga sanes, kados macan, kebo, baya lan sanes-sanesipun. Paraga-paraga ingkang mboten namung wonten ing cariyos 

Cerpen: Kancil Lan Keong

Diterbitkan pada Saturday, 10 November 2012 Pukul 14.49

Salah sijine dina, kancil nantang balapan mlayu karo keong. Keong saguh, mula digawe cara supaya bisa ngalahake kancil kang gumedhe mau. Wusana keong padha kumpul lan baris sadhawane dhalan kang kanggo 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -