cerita cekak lucu bahasa jawa tentang kewan

Bahasa Jawa 2 Smk Gondang

Diterbitkan pada Friday, 7 December 2012 Pukul 7.43

cerita cekak (Cerkak) 1. Maca cerita cekak Maca cerita cekak (cerkak) apadene cerita landhung (cerdhung) iki padha bae. Pamacan iki kalebu jinising maca endah (susastra). Maca endah kajaba kudu ditindakake kanthi Ing sakdhuwure lawang ana cecake, nanging yen cecake lunga, lawange dadi kewan kang seneng wowohan. kewan. apa iku? Wangsulane: lawa ( ing ndhuwure tulisan jawa lawang pancen ana tandha cecake, dene yen Hamster lucu 

Aksara Jawa Resmi Diakui Dunia

Diterbitkan pada Tuesday, 3 November 2009 Pukul 19.46

Ki Demang juga menyelipkan cerita cekak jawa (cerita pendek berbahasa jawa). Selain itu ada fitur tentang tata cara menentukan karakter menurut weton atau hari lahir menurut penanggalan jawa. ”Yang jelas, laman ini 

Cerita Pendek Bahasa Jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana

Diterbitkan pada Friday, 9 November 2012 Pukul 3.41

cerita Pendek bahasa jawa: Kucing Sing Pinter Ngalembana. Suwijining Label: blog bahasa jawa, cerita bahasa jawa, cerita cekak, cerkak cerita cekak bahasa jawa: Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu.

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Kopi Kucing

Diterbitkan pada Saturday, 21 January 2012 Pukul 18.22

cerita lucu bahasa jawa: Kopi Kucing. Suwijining ndino Setro Mino mertamu ning ngomahe Setro Njingik. Dheweke disuguhi Label: blog bahasa jawa, cerita bahasa jawa, cerita cekak, cerita lucu basa jawa, cerkak lucu 

Cerita Cekak Lucu Basa Jawa: Nalika Mobil Kuncine Kembar

Diterbitkan pada Sunday, 8 July 2012 Pukul 6.14

Puisi Ulang Tahun bahasa jawa TERJEMAHAN cerita lucu: TRAGEDI KUNCI MOBIL SAMA *Gubrak*. tags: cerita lucu bahasa jawa, cerita lucu basa jawa, blog bahasa jawa, cerita cekak lucu, cerkak, cerkak lucu.

Kumpulan Cerito Cekak / Cendak Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 30 January 2014 Pukul 12.33

Gandeng kanca-kancaku padha crita pengalamane dhewe-dhewe aku nduwe cerita lucu kanggo kanca-kancaku, judule : “NGADUSI KUCING” saka judule wae wus lucu, kucing kui lak kewan sing wedi karo banyu tha?

Cerita Lucu Bahasa Jawa: Pitik Mogok Mangan

Diterbitkan pada Sunday, 8 April 2012 Pukul 17.07

Weruh adhine metu saka omah, Mbak Dewi banjur cerita menawa pithike dho ora doyan mangan. Adhine: Wooo, sajake pithikmu Label: blog bahasa jawa, cerita bahasa jawa, cerita cekak, cerita cekak lucu, cerita lucu 

Cerita Cekak Lucu Bahasa Jawa: Jaran Putih Pak Kadus

Diterbitkan pada Saturday, 3 November 2012 Pukul 16.47

cerita cekak lucu bahasa jawa: Jaran Putih Pak Kadus. Pak Kadus Jalaran sanes petani, kewan-kewan sing diingu Pak Kadus ora ana sing kudu kerja keras ning sawah,tugase sakderma dadi kelangenane Pak Kadus.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X