cerita cekak basa jawa

Cerita Cekak Basa Jawa: Dongeng Kancil Lan Pitik Sing...

Diterbitkan pada Sunday, 23 February 2014 Pukul 8.02

cerita cekak basa jawa: Dongeng Kancil lan pitik sing rebutan endog. Suwijining dina Sang Kancil lagi mlaku-mlaku ning kidul Pasar Bantul. Dheweke weruh langit isih peteng, kamangka saiki wis jam sepuluh awan.

Cerita Cekak Basa Jawa Lan Unsur Intristik

Diterbitkan pada Tuesday, 8 November 2011 Pukul 19.38

Pertama-tama akan saya jelaskan unsur intristik dalam cerita jawa, yang terdiri dari : 1. Plot/alur cerita : yaiku reroncening kedadeyan kang dironce lan direngka kang mernani lakuning crita. ana alur maju, sorot balik, lan 

Cerita Cekak Bahasa Jawa: Tukang Golek Kayu Sing Ragu...

Diterbitkan pada Wednesday, 7 November 2012 Pukul 1.31

cerita cekak Bahasa jawa: Tukang Golek Kayu sing Ragu-ragu. Ana sawijining pemburu sing kasil manah menjangan gedhi ning alas, banjur menjangan digendong arep digawa mulih. Ndilalahe neng tengah ndalan 

Dadi Juragan Barang Bekas

Diterbitkan pada Sunday, 27 December 2009 Pukul 1.11

Karepe Mugiman sepele. Mung arep mbiyantu bapake sing thenger-thenger saben ndina merga ora nduweni paitan kanggo dodol terompet.Sanadyan paitan wis ana nanging gunggunge ora sepira. Isih cupet . Kudu dimangerteni yen gawe 

Cerita Cekak Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 12 February 2013 Pukul 19.00

cerita has posted a new item, 'cerita cekak Bahasa jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo' Dina senen pas prei dawa, Izal lan Reza lagi lingguh-lingguh ning njaban warung. Bakso Bangjo karo 

Contoh Cerkak ( Cerita Cekak ) Basa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 9 June 2012 Pukul 21.45

Contoh Cerkak ( cerita cekak ) basa jawa. KEMBANG TURU LAN TRESNA. Suruping donya wis ganti dadi esuk,suara kicau ing manuk ning dhuwur wit cedhak omah, nangiake wong wadon sing turu ing kasur putih.Kamare 

Tersedia Semua: Cerita Cekak Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 19 May 2014 Pukul 14.44

cerita cekak BAHASA jawa. CINTA YANG TAK JADI DIKEJAR. Dening : Sifa Hidayatul M. Sawijining wektu ana bocah 2 arane Leni karo Nisa. Bocah 2 kuwe kancanan nang sekolah lan nang umah uga biasane nek 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi : Cerita Cekak...

Diterbitkan pada Friday, 28 March 2014 Pukul 17.22

cerita cekak Bahasa jawa. Kancil lan Pitik Walik sing rumongso kudu lucu. Ana Pitik Walik sing seneng ngomong lucu-lucu karo kancane. Menawa ketemu kancane, Pitik Walik mesthi usaha gawe cerita lucu-lucu nganthek 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X