What's New?

cerita cekak bahasa jawa lan unsur intrinsiknya

Artikel Bahasa Jawa: Cerita Cekak (cerkak)

Diterbitkan pada Saturday, 29 November 2014 Pukul 21.03

Cerita Cekak (cerkak). Cerita Cekak (cerkak). Cerita cekak yaiku wacan sing kalebu cerita narasi lan isine nyritakake prastawa sing dialami paraga kanthi urutan wektu. Titikane crita cekak yaiku ana kedadeyan, ana paraga, ana isi crita, lan ana wektu kadadeyan. Unsur-unsur intrinsik cerkak yaiku: 1. Tema. Tema yaiku sari pati crita sing di andharake utawa di critakake. 2. Paraga. Paraga yaiku wong sing maragani crita. Paraga kaperang dadi 3. - Paraga Utama sing 

Silabus Mapel Bahasa Jawa Terbaru

Diterbitkan pada Saturday, 21 June 2014 Pukul 4.07

KELAS VII SEM 1 Satuan pendidikan : SMP Mapel : Bahasa Jawa Kelas/Semester : VII / Gasal KI1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya KI2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong-royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita cekak.

Sumber Materi Bahasa Jawa Dan Sejarah: Cerita...

Diterbitkan pada Monday, 11 August 2014 Pukul 18.58

5. Tokoh kang diceritakake ora nganti owah nasibe. 6. Sipate reka-reka/fiktif. 7. Cerkak Asifat naratif (manut urutan wektu). Struktur cerita cekak kabentuk saka unsur-unsur ing ngisor iki: Unsure Intrinsik karya sastra (cerkak):.

Contoh Cerita Cekak (cerkak) Dan Unsur Instrinsik

Diterbitkan pada Thursday, 11 September 2014 Pukul 18.39

Berikut ini contoh cerita cekak utawa cerkak bahasa jawa dengan unsur instrinsiknya terbaru 2014 lengkap. Carita cekak yaiku salah siji asil karya sastra awujud gancaran (yaitu salah satu hasil karya sastra berwujud prosa).

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak

Diterbitkan pada Friday, 20 September 2013 Pukul 12.30

Cerkak Bahasa Jawa & Unsur Intrinsik Cerkak · 22.30 | Label: Bahasa Jawa. PETENG. Gegadhangan, gegayuhan, kekudangan, gegancangan, kekarepan iku kabeh hamung wujud panyuwune jalma manungsa. Rikala ati ing sajroning ragane manungsa nembe nggrantes, perih utawa nelangsa, Ananging kang nora kena kapaido, mesthine uga nora luput saka rintiping coban lan godha, wiwit saka cilik utawa pacoban entheng nganti wujud prahara bebasan katerak angin lesus.

Cerkak (cerita Cekak) Tegese, Ciri-ciri Lan Unsur Intrinsik...

Diterbitkan pada Friday, 7 March 2014 Pukul 16.49

Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah . Home · About · Disclaimer · Privacy Tugas/UH. Tugas B. Jawa · UH B. Jawa · Home » Bahasa Jawa » Cerkak (Cerita Cekak). tegese, ciri-ciri lan unsur intrinsik cerkak 

Ciri-ciri Cerkak

Diterbitkan pada Wednesday, 10 December 2014 Pukul 15.03

Ceritane cekak. 2.Dhuweni sifat rekaan/fiktif. 3.Sipate naratif. 4.Nduweni kesan tunggal. 5.Basane landhep/tajam,sugestif lan narik kawigaten. Cerkak di bangun sekang rong unsur, yakuwe unsur ekstrinsik lan intrinsik.Unsur ekstrinsik yakuwe unsur sing mbangun sekang njaba,kayata alesaning digawene cerita,sejarah,biografine si pengarang lan liya-liyane.Menawa unsur instrinsik,yakuwe unsur-unsur sing mbangun sekang njero kayata Labels: Bahasa Jawa 

Dongeng Timun Mas Dalam Bahasa Jawa Terbaru

Diterbitkan pada Monday, 16 February 2015 Pukul 22.33

Kumpulan cerita bahasa jawa. Judul dongeng di atas sangat populer dikalangan rakyat nusantara. Kisah dalam cerita cekak tersebut juga sangat berwarna. Bagaimana dongeng Timun Mas dalam bahasa jawa dapat kita simak bersama di bawah ini. Ing sawijining dhusun gesang satiyang randha Timun Mas dalam Bahasa Jawa Terbaru : Cerkak Jawa Dan Unsur Intrinsik Kata cerkak merupakan singkatan dari “cerita” dan “cekak” yang masing-masing berarti “cerita” dan “pendek”.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -