What's New?

carpon basa sunda lengkap dengan teme pelaku amanat

Contoh Cerita Rakyat Beserta Watak Alur Amanat Latar Sifat...

Diterbitkan pada Thursday, 4 September 2014 Pukul 12.20

Purbasari menjadi seorang ratu, didampingi oleh seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya dihutan dalam wujud seekor lutung. Unsur-unsur instrinstik : Tema : Kesabaran Alur : Alur maju. Tokoh : Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, Patih Perwatakan : 1. Tokoh : Purbararang Bahasa : Bahasa baku sehingga mudah dipahami. Amanat : Seberat atau sebesar apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus melewatinya dengan 

Carita Pondok (carpon) Jeung Contona

Diterbitkan pada Thursday, 31 October 2013 Pukul 5.42

Seni Budaya · Bahasa Indonesia · Bahasa Sunda · Kesehatan · Teknologi. Search. Home » Bahasa Sunda » Carita Pondok (CARPON) jeung Contona Mere kesan lir enya-enya kajadian. UNSUR INTERISTIK CARPON. - Palaku. - Amanat. - Tema. - Latar. - Galur. UNSUR EKSTERINSIK CARPON. - Nilai-nilai dalam Carita Pondok. - Latar Belakang Kahirupan Pengarang. - Situasi Sosial. TEKNIK NULIS CARITA PONDOK. - Tema. - Bahan carita. - Alur. - Tokoh.

Diajar Sunda (smp Pasundan 2 Bandung): Novel Sunda...

Diterbitkan pada Tuesday, 8 November 2011 Pukul 17.57

Panulis sadar Blog ieu teu aya pisan nanaonna saupami dibandingkeun sareng web/blog basa sunda nu lain nu langkung jembar.Panulis salawasna ngaharepkeun kritik jeung saran ti NOVEL SUNDA (BARUANG KANU NGARORA). Barang bréh Nyi Dampi nénjo Nyi Rapiah “Ih bukan begitu, sebenarnya Embi itu disamping mau dagang juga mengemban amanat dari Aom Kusman kepada Nyai, katanya ingin berkenalan. Jika Nyai bersedia berkenalan dengan 

Jazzyra's World: Analisis Cerepen Kareteg Hate Karya Pudji...

Diterbitkan pada Thursday, 10 January 2013 Pukul 6.03

Penulisan makalah ini merupakan salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak Program Studi Sastra daerah (Sunda) Universits Padjadjaran Jatinangor. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih 

Pengertian, Sejarah, Dan Ciri-ciri Carita Pondok/carpon

Diterbitkan pada Saturday, 15 September 2012 Pukul 11.40

Ciri – Ciri Carita Pondok. Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa; Alurna teu kompleks, museur kana hiji kajdian; Mere kesan lir enya-enya kajadian. Unsur Instrinsik Carita Pondok. · Palaku. · Amanat. · Tema. · Latar. · Galur.

Paragraf, Puisi Baru, Ide Pokok, Unsur Sastra, Cerpen, Berita

Diterbitkan pada Tuesday, 29 October 2013 Pukul 13.11

Kali ini insyaAllah bakalan membahas materi Bahasa Indonesia kelas X awal, di blog ini kalian bakalan temu kangen sama paragraf, puisi baru, ide pokok, unsur sastra, cerpen dan berita. Okay kita mulai Tema. Pokok persoalan dalam cerita. Setiap cerita mempunyai satu tema walau cerita itu sangat panjang. b. Amanat. yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pesan dalam karya sastra bisa berupa kritik, harapan, usul, dan sebagainya. c. Karakter/ 

Tokoh, Latar, Tema, Amanat, Sifat Dalam Cerita Dalam...

Diterbitkan pada Thursday, 2 May 2013 Pukul 13.56

Tokoh, Latar, Tema, Amanat, Sifat dalam Cerita dalam Bahasa Indonesia Kls 6. Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia. Kelas/Semester : VI/1. Standar Kompetensi : Mendengarkan, 1. Memahami teks dan cerita anak yang dibacakan. Kompetensi Dasar : 1.2 Menidentifikasi tokoh, watak, latar, tema atau amanat dari cerita anak yang dibacakan.http://trazo212.wordpress.com. Latar yaitu: Hal-hal yang Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam dongeng atau 

Cerpen (pengertian, Unsur, Struktur Isi, Dan Ciri-cirinya...

Diterbitkan pada Thursday, 7 August 2014 Pukul 12.07

Dengan kata lain tema adalah sebuah ide pokok, pikiran utama sebuah cerpen; pesan atau amanat. Dasar tolak untuk . Dalam “Sekelumit Nyanyian Sunda” Nasjah Djamin sangat baik menggunakan teknik ini. Sudut pandangan Habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Ciri Ciri Cerpennya lengkap dan sangat berguna terimakasih. 7 Oktober Pengertian Bunyi Bahasa dan Klasifikasi Bunyi Baha Cerpen 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -