What's New?

carita pondok basa sunda

Manglé Majalah Mingguan Basa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 18 June 2016 Pukul 0.52

Rebo, 27 April 2016 20:07 Maman S. Wasita-Atmadja: " " .. kerep kacaturkeun kiai dijadikeun konsultan pulitik," Kecap kerep puguh basa Sunda, hartina teu .

Buku Guru Kls 10

Diterbitkan pada Friday, 17 June 2016 Pukul 23.33

Buku guru kls 10 1. Rosidi, Ajip. 1966. Kesusastraan Sunda Déwasa Ini. Jatiwangi: Tjupumanik. -----, 1969. Djalan ke Surga. Djakarta: Gunung Agung . Bagéan 1Pikeun kuring nulis téh geus mangrupa pagawéan. Boh nulis warta, nulis artikel, carita pondok, atawa nulis buku. Tina kurang leuwih 40 judul buku anu geus disusun ku kuring, hiji-hijina buku….

Carita Pondok Wikipédia

Diterbitkan pada Saturday, 18 June 2016 Pukul 1.56

Carita pondok atawa mindeng disingget minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif. Carpon téh mangrupa tarjamahan tina Basa Inggris nyaéta short story Eusi Sundanews sagemblengna nganggo basa Sunda. Dugi ke danget ieu tos aya 3.894 kontén. Puluhan rébu seratan sanésna teras dikeureuyeuh.. Carita Pondok Dang FajriBagian: 1Puasa tanggal lilikuran. Hawa soré karasa teuing ku lirih.Tapi satemenna haté mah kalah guligah. Kebek ku sanghareupaneun. Rupaning kagiatan désa geus narampeu. ….

Legenda Nyai Roro Kidul Versi Sunda

Diterbitkan pada Monday, 20 June 2016 Pukul 20.16

Legenda Nyai Roro Kidul Versi Sunda - Legenda Versi Sunda Berbeda dengan legenda Nyi Roro Kidul Versi Jawa, Legenda Nyai Roro Kidul Versi Sunda masyarakat mengenal .

Dongéng Wikipédia

Diterbitkan pada Wednesday, 15 June 2016 Pukul 14.31

Dongéng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa (lancaran). Nilik wandana jeung eusina dongéng téh kaasup rékaan baheula. Ilaharna dongéng téh . AAdab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahormat ka batur, boga hate luhur, tapi tungtungna sok ngarunghak jeung kurang ajar, anu tungtungna batur loba nu teu resepeun.Adam lali tapel poho ka baraya j….

Sundanese Language Wikipedia, The Free Encyclopedia

Diterbitkan pada Monday, 20 June 2016 Pukul 20.16

Sundanese ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ Basa Sunda: Native to: Indonesia: Region: West Java, Banten, Jakarta, parts of western Central Java, southern LampungKerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda di pulau Jawa, yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Ci Serayu juga Cipamali (Kali . Carita Pondok Wahyu WibisanaDi sadésa Mandalasari jigana mah ngan kawung Aki nu pangjugrahna téh. Lain si sombong, sanajan dibandingkeun jeung kawung bogana Ki Jumsi gé. Ari kawung Ki Jumsi, enya ju….

Banten Wikipedia, The Free Encyclopedia

Diterbitkan pada Tuesday, 14 June 2016 Pukul 23.51

Banten is the westernmost province on the island of Java, in Indonesia. The provincial capital city is Serang. The population of Banten was officially estimated at .

Kerajaan Sunda Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia

Diterbitkan pada Tuesday, 14 June 2016 Pukul 13.14

Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian Barat pulau Jawa (Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -