What's New?

carita pondok basa sunda lutung kasarung

Wawacan Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Thursday, 18 July 2013 Pukul 23.41

Wawacan Lutung Kasarung. Sawewengi Purbasari,. teu tiasa kulem tibra,. damelna ngan luh-lah baae,. ku lutung teu ditebihan,. cinutrung nu nungguan,. lutung diuk bari bingung,. tacan kenging pikeun akal. Waktu kulem Purbasari,. ngimpen Biografi Bahasa Sunda Jenderal Sudirman. JENDERAL SUDIRMAN Biografi jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman salah sawios pahlawan nu ngabela kamerdekaan. Dina yuswa nu anom Carita Wayang Sunda | Lalakon Pandawa Lima.

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 19.33

Lutung Kasarung. Posted by bujanggamanik dina April 24, 2008. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, . Dongéngéng Dongéng AmbuIn "Pidangan Carita Pondok" .. boleh kah saya minta carita dongeng ? tetapi pake bahasa sunda ………… tolong saya yaa besok dikumpulkannya , terserah apa saja ceritanya . hatur nuhun.

Dongeng Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Thursday, 24 January 2013 Pukul 15.00

Dongeng Lutung Kasarung - Dahulu kala disuatu tempat yang jauh terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Kerajaanya sangat makmur dan rakyatnya hidup 

7 Contoh Carpon Bahasa

Diterbitkan pada Tuesday, 22 January 2013 Pukul 21.45

Ngan anu pangais bungsu, Purbaleuwih, anu welasan ti baheula ka Purbasari, ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang, ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Contoh Carpon Bahasa / Basa Sunda Anu Judulna Onyet. Carpon : ONYET. Rumasa .. Singget carita, dina éta musyawarah kénéh, dibentuk hiji tim proyék pikeun ngaratakeun jalan désa. Anggota éta tim nyaéta 

Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Friday, 22 August 2008 Pukul 15.05

Sesampai di hutan patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasehati Purbasari, “Tabahlah Tuan Putri. Cobaan Lutung kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga –bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung kenapa gak pake bahasa sunda. Balas. matthew2013 berkata: Mei 4, 2011 pada 12:47 

Siti Sundari: Bahasa Sunda Semester Genap

Diterbitkan pada Wednesday, 18 January 2012 Pukul 13.22

TANAH SUNDA '78. (Hikmat Sadkar). Kawih tingtrim nu kamari. Suling jeung jentréng kacapi. Galindeng bujang jeung lanjang. Kiwari geus ilang musna. Geus sirna tilem ku mangsa. Guruminda jeung Sangkuriang geus jauh ti kacapangan. Pohaci jeung widadari lir Bédana jeung dongeéng, carita pondok mah caritana méré kesan ka anu macana yén kajadian, palaku, tempat, jeung mangsa anu dicaritakeunnana téh henteu pamohalan. Kajadian sapopoé ogé 

Cerita Rakyat : Lutung Kasarung Dan Putri Purbasari

Diterbitkan pada Sunday, 8 February 2015 Pukul 22.33

Lutung Kasarung dalam bahasa Sunda berarti lutung yang tersesat. Lutung adalah sejenis kera Ia meminta Uwak Batara Lengser untuk membuatkan pondok yang kokoh, meskipun sederhana untuk Putri Purbasari. Maka demikianlah, Putri 

Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Thursday, 7 February 2013 Pukul 15.10

Jrut lutung turun tina tangkal, tuluy nyampeurkeun ka Aki Panyumpit. Aki Panyumpit leumpang gagancangan, sieun teu kaburu mawa lutung ka nagara. Lutung ngiclik nuturkeun Aki Panyumpit. Geus aya deui baé kajadian anu anéh. Sasatoan anu .. Carita = Cerita/Kisah Caroge = Suami Carpon (carita pondok) = Cerpen (Cerita pendek) Cawet = Celana Dalam Cekap = Cukup Ceker = Kaki (unggas) Cempor = Lampu Minyak Cenang = Bisul Cengek = Cabai Rawit

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -