What's New?

carita pondok basa sunda lutung kasarung

Ngaderes Lutung Kasarung Dina Tembang Cianjuran...

Diterbitkan pada Wednesday, 19 March 2014 Pukul 7.02

Nurutkeun inpo anu dipedalkeun ku loka Agenda Unpad, pintonan carita Lutung Kasarung dina wangunan Tembang Sunda Cianjuran anu dikaluarkeun ku DASENTRA waktu harita mibanda gaya anu béda reujeung tembang Sunda Cianjuran umumna anu osok mintonkeun lagu wawaréhan. Ditambah deui ku juru tembangna anu Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran dina Raraga Miéling Poé Basa Indung Sadunya. Dina raraga miéling datangna Poé 

Naskah Teks Drama Bahasa Sunda, Lutung Kasarung...

Diterbitkan pada Sunday, 17 February 2013 Pukul 16.39

Naskah teks drama bahasa sunda, lutung kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti prameswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, nu katilu 

Kamarang Kamanting: Contoh Rpp Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 30 November 2013 Pukul 8.54

Berbicara dalam memerankan drama dengan memperhatikan penggunaan bahasa Sunda yang baik, intonasi, tekanan, diksi dan pelafalan yang jelas, serta keselarasan dengan karakter yang diperankan. c. . Sayudi: Lutung Kasarung. - Suriasaputra: Panjiwulung. - Wahyu Wibisana: Galunggung Ngadeg Tumenggung, Mundinglaya Saba Langit. 2. Drama Modérn atawa Téater. Di Tatar Sunda kiwari, anu disebut drama modern téh nya éta drama atawa téater, anu 

5 Contoh Carpon Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Monday, 8 October 2012 Pukul 21.07

Contoh Carpon Bahasa Sunda,Contoh Carita Pondok Bahasa Sunda,Carpon Sunda Terbaru,Macam-macam Carpon Bahasa Sunda,Contoh Carpon Terbaru 2013,Carita Pondok Terbaru.

Siti Sundari: Bahasa Sunda Semester Genap

Diterbitkan pada Wednesday, 18 January 2012 Pukul 13.22

TANAH SUNDA '78. (Hikmat Sadkar). Kawih tingtrim nu kamari. Suling jeung jentréng kacapi. Galindeng bujang jeung lanjang. Kiwari geus ilang musna. Geus sirna tilem ku mangsa. Guruminda jeung Sangkuriang geus jauh ti kacapangan. Pohaci jeung widadari lir Bédana jeung dongeéng, carita pondok mah caritana méré kesan ka anu macana yén kajadian, palaku, tempat, jeung mangsa anu dicaritakeunnana téh henteu pamohalan. Kajadian sapopoé ogé 

Contoh Resume Carita Pantun Basa Sunda...

Diterbitkan pada Wednesday, 29 August 2012 Pukul 16.00

Kamekaran seni carita pantun salajengna dicirikeun ku nambahanana carita-carita pantun nu ajenna dianggap luhung, kayaning carita Lutung Kasarung, ciung Wanara, Mundinglaya Dikusumah, Dengdeng Pati Jaya Perang,Ratu . Caturkeun, urang cuang caritakeun, cuang diajar mupulihkeun nu bihari, mopoyakeun nu baheula, diguratkeun, diguritkeun, kana pucuk gebang pondok lontar, ecekan guguluntungan, sabeulit tamba pamali, sakecap tamba buagan, 

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 24 April 2008 Pukul 19.33

Lutung Kasarung. Posted by bujanggamanik dina April 24, 2008. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaéndah, . Dongéngéng Dongéng AmbuIn "Pidangan Carita Pondok" .. boleh kah saya minta carita dongeng ? tetapi pake bahasa sunda ………… tolong saya yaa besok dikumpulkannya , terserah apa saja ceritanya . hatur nuhun.

9a Kelompok 4 :d: Essey Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 28 November 2013 Pukul 19.22

Dongeng Sunda dina carita silat anu kungsi sohor teh Si Rawing karangan Yat R. Dibacakeunana ku Wa Kepoh deuih, puguh bae matak jadi kacapangan balarea. Si Rawing beunang disebutkeun dongeng Kitu deui dongeng Sangkuriang jeung Lutung Kasarung. Malah anyar keneh, Aan Merdeka Permana, . Kaasup anu kungsi dilalanyah ku RRI Bandung taun 1990-an, basa aya acara maca carita pondok dina radio. Pasualanana balik deui kana sponsor tea.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -