What's New?

carita pantun lutung kasarung

Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Friday, 5 February 2016 Pukul 3.59

Lutung Kasarung (basa Indonésia: Lutung yang Tersesat) nyaéta carita pantun Sunda nu dianggap paling karamat tur pangkawentar boh di Tatar Sunda boh di Indonésia.. Sambungan Mengenal Wisata Kebudayaan Suku Sunda. Kebudayaan Sunda merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Kebu…

Bag 1. Carita Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Wednesday, 22 December 2010 Pukul 6.58

Cerita Lutung Kasarung yang dibawakan dengan indah dalam lagu dan tembang Sunda. Diproduksi oleh Pancaniti. Cerita lebih lengkap ada di http://www.youtube.

Lutung Kasarung « Rohang Kalam Jeung Daluang

Diterbitkan pada Thursday, 4 February 2016 Pukul 21.11

Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana, baranyay hurung, janggélék jadi Guruminda deui. 2008 pukul 12:33 pm and is filed under Carita Pantun. You can.

Flora: Carita Pantun Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Saturday, 16 January 2016 Pukul 4.30

Kiwari, naun nu disebut carita pantun sabagian parantos dibukukeun. Saeutikina aya 76 carita pantun nu parantos dibukukeunn. Salah sahiji diantarana nyaeta Carita. Carita pantun téh nya éta carita rékaan anu ukuranana panjang, gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu méré kesan pamohalan. Carita pantun mangrupa carita anu ditepikeun ku juru pantun sarta dipi…

Balangantrang: Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Saturday, 30 January 2016 Pukul 5.54

Pantun sang lutung kasarung, sarat makna dan hakekat, berisi ajaran etik, Carita Pantun. 1. Pantun Sunda; 2. Badak Pamalang; 3. Budak Manyor; 4. Csn. Pr.. Dongeng Sunda dina Radio        Jaman keur budak sok ngadengekeun dongeng teh. Ari mimindengna mah, dongeng ti nini kuring. Dongeng Si Kabayan Ngala Tutut,  dongeng Peucang Balap Lumpat, atawa dongeng…

Kandaga Carita Pantun: Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Saturday, 23 January 2016 Pukul 11.17

Berisi beberapa cerita Pantun seperti : Badak Pamalang, Budak Manyor, Ciung Wanara, Gantangan Wangi, Kembang Panyarikan, Kuda Malela, Lutung Kasarung, Lutung Leutik.

Lutung Kasarung 1

Diterbitkan pada Saturday, 30 January 2016 Pukul 4.35

Cerita Lutung Kasarung dalam tembang dan lagu Sunda..

Padjadjaran Anyar: Carita Pantun

Diterbitkan pada Tuesday, 2 February 2016 Pukul 0.21

Berikut contoh deskripsi satria yang sedang berdandan dalam carita pantun Lutung kasarung : Toroptopan tereptepan, sacokot-cokotna meunang, sabeulit mahi sagolek pangkek,.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -