carita pantun lutung kasarung

Contoh Resume Carita Pantun Basa Sunda...

Diterbitkan pada Wednesday, 29 August 2012 Pukul 16.00

Kamekaran seni carita pantun salajengna dicirikeun ku nambahanana carita-carita pantun nu ajenna dianggap luhung, kayaning carita lutung kasarung, ciung Wanara, Mundinglaya Dikusumah, Dengdeng Pati Jaya Perang 

Kesenian Carita Pantun

Diterbitkan pada Wednesday, 14 December 2011 Pukul 13.46

Beberapa judul carita pantun yang dikenal di kalangan masyarakat Sunda seperti lutung kasarung, Ciung Wanara, Mundinglaya, Nyi Pohaci Sanghiang Sri dan sebagainya. Cerita lutung kasarung merupakan carita pantun 

Kalakay Jasinga: Publikasi Dan Penelitian Pantun...

Diterbitkan pada Saturday, 28 March 2009 Pukul 8.25

FS Eringa menulis disertasinya mengenai carita pantun lutung kasarung berjudul Loetoeng Kasaroeng:Een mythologisch verhaal uit West-Java (1949). Setelah itu, Eringa pun tak berhenti menulis ihwal pantun Sunda.

Ajimantra, Sastra Magis Sunda Banten

Diterbitkan pada Thursday, 14 February 2013 Pukul 14.53

Sedangkan dua carita pantun yang dianggap sakral adalah carita pantun lutung kasarung dan carita pantun Ciung Wanara, di mana Urang Baduy menganggap dua carita pantun tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu khusus, dan mereka 

Pamanah Rasa: Menempa Kepemimpinan Pemuda Sunda...

Diterbitkan pada Sunday, 14 November 2010 Pukul 8.51

Dalam hal ini, penulis akan mengambil contoh dua carita pantun, yaitu sosok Guru Minda dalam Wawacan lutung kasarung, dan Mundinglaya Dikusumah dalam Wawacan Mundinglaya Dikusumah. Penempaan Pemuda 

Kajian Tentang Falsafah Sunda

Diterbitkan pada Monday, 24 May 2010 Pukul 19.28

Pada tahap pertama penelitian dilakukan terhadap tradisi lisan dan sastera Sunda, yaitu yang berupa ungkapan tradisional, carita pantun lutung kasarung, naskah Sanghyang Kanda ng Karesian, sawér pangantén, roman 

Flora: Carita Pantun Lutung Kasarung

Diterbitkan pada Sunday, 16 February 2014 Pukul 19.15

carita pantun mangrupa karya sastra Sunda buhun (klasik) paninggalan karuhun (nenek moyang) anu berkembang sacara lisan jeung jadi pimilik masyarakat Sunda. carita pantun kaasup kana jenis karya sastra lisan 

Rajah Carita Pantun Lutung Kasarung & Terjemahan

Diterbitkan pada Thursday, 11 April 2013 Pukul 9.31

Bul kukus mendung ka manggung, ka manggung neda papayung, Ka dewata neda suka, ka pohaci neda suci, kuring rek diajar ngidung, nya ngidung carita pantun, ngahudang carita wayang, nyilokakeun nyukcruk laku,

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X