What's New?

biantara serentampi

Dwi Indah Blog

Diterbitkan pada Sunday, 8 April 2012 Pukul 11.47

Dalam kurun waktu tertentu, Srintil tetap bertahan tidak ingin menari sebagai ronggeng, bahkan senang mengasuh bayi Goder (anaknya Tampi, seorang tetangga) dengan gaya asuhan seorang ibu kandung. Perlawanan 

Geraldtampi: Masyarakat Madani

Diterbitkan pada Monday, 18 February 2013 Pukul 6.02

Beyond Belief Jakarta: Paramadina 2000. Rakhmat Jalaluddin Menuju Agama Madani Kompas 6 Februari 2011. Diposkan oleh gerald tampi di 22.02 Mengenai Saya. Foto Saya · gerald tampi · Lihat profil lengkapku 

Nur Amin Bin Abdurrahman: Pidato Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 8 January 2014 Pukul 4.49

Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu…….. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro, 

Ksatriya Jurit: Pidato Basa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 9 January 2014 Pukul 7.10

Rumaos tampi kanugrahan Gusti ingkang tanpa upami. Pramila nyuwun tambahing donga pangestu dhumateng para tamu, mugi-mugi ing tembe Anak Mas Bagus Burhan, SS ing mangke sadek minangkani kekudanganing 

About Me: Contoh Pidhato Basa Jawa

Diterbitkan pada Wednesday, 10 April 2013 Pukul 5.18

(ingkang isi ceramah) kawulo aturaken matur nuwun ingkang sanget kagem keikhlasanipun wonten ing ngaturaken babagan agama kagem kito sedoyo wonten ing ndalu puniko, mugimugi amalipun saged dipun tampi 

Contoh Pidato Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Sunday, 1 April 2012 Pukul 6.59

Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. Salajengipun Bapak(…)sampun kepareng paring kapitadosan dhumaten kula babagan kelampahanipun dhauping penganten ing mangke kula sendikani. Sanajan sagaduk kuwawi 

Randy's Note: 17 Agustusan

Diterbitkan pada Tuesday, 6 November 2012 Pukul 8.02

RT dan warga lainya menikmati konser Tunggal gw ini dengan penuh keterpaksaan karna gw satu satunya orang yang berani tampil aneh dan beda dan sedikit bumbu gila dan sedikit nyeleneh dan berani tampi ngenes.

Pidato Seserahan Pengantin (b.jawa)

Diterbitkan pada Friday, 14 February 2014 Pukul 14.26

ingkang lamaranipun sampun dipun tampi dhateng kulawarga pinanganten kakung. ingkang pasok tukon arupi kalpika rukmi, ageman putri sapengadeg ugi rerengan pelik-pelik lan barang kemasan ingkang badhe dipun 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -