What's New?

biantara dina acara nikahan

Khutbah Nikah Pidato Dina Acara Pertikahan

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 7.59

Puji anu jadi pangais ati, Puja anu jadi panghias rasa, Puji urang sungkeun ka Gusti nu maha suci nyaeta Alloh Robbul Izzati, fuja urang sanggakeun kanu maha kawasa nyaeta Alloh Azza Wazalla, anu mana nitih wanci anu mustari 

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pentingna Ngajaga Kasehatan

Diterbitkan pada Saturday, 7 February 2015 Pukul 6.38

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN Ku : Alimudin, S.Pd.I Assalam… Read More CONTOH SAMBUTAN 

Biantara Pamapag

Diterbitkan pada Sunday, 26 February 2012 Pukul 0.52

Ieu teh mangrupikeu conto pidato atanapi biantara dina hiji acara, kanggo acarana mah sumangga tiasa diekplor deui kumaha kaperyogianana wae kumargi biantara anu bade di dadarkeun mah pamapag dina acara 

Contoh Teks Mc Pernikahan Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 6 February 2014 Pukul 11.49

Ibu-ibu, Bapa-bapa miwah para wargi hormateun simkuring, rupina rundayan acara ti munggaran dugi ka akhir parantos rengse dipedar kalayan aya dina kalancaran. Mugi urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti 

Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Monday, 14 November 2011 Pukul 18.02

Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta : Kahiji,. bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an. Kadua,. sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia. Katiluna,. biantara. Kaopat,.

Conto Panata Acara Bahasa Sunda Serah Terima Akad Nikah...

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 19.10

CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN. (rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok dei panata acara nyarita), Alhamdulullah Bapa Ibu sadayana nembe ku sadayana parantos Saterasana mangga dua mempelai sungkem kapayunan dua Ibu rama hidep, mudah-mudahan kalayan du'a ibu rama hidep hirup hurip aranjeun duaan aya dina barokah sareng ridha Allah SWT. (Saparantos sungkeman 

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 7.59

Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon Panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber Pidato ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa 

Poy Rafael: Pernikahan Adat Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 4 May 2011 Pukul 6.21

Pangjejer acara kacida ageung pangaruhna pikeun nganteur biantara para wawakil kulawarga anu dipercanten pikeun jadi duta dina ngadugikeun pamaksadan oge ngawaler .sakumaha parantos disebatkeun tipayun,rehna 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -