biantara dina acara nikahan

Naskah Panata Acara (mc Bahasa Sunda)

Diterbitkan pada Saturday, 12 November 2011 Pukul 21.30

Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina ieu acara, nyaeta acara tepang sono Akbar SMA Negeri 2 Ciamis ti kawit sakola ieu ngadeg dugi ka wanci ayeuna. Sim kuring neda widi tina Saparantos ngabandungan biantara pangbagea, urang kupingkeun hariring nasyid anu bade dipintonkkeun ku group nasyid SMA Negeri 2 Ciamis anu janten kareureueusan di sakola SMA Negeri 2 Ciamis. Sumangga 

Ferry : Tradisi Kawinan Bekasi

Diterbitkan pada Thursday, 29 August 2013 Pukul 17.07

dina ieu wacana urang pedar salahsahijina nyaeta tahapan anu kalima, prosesi kawinan jeung besanan. Samemeh acara pernikahan dilangsungkeun, biasana poe pernikahan teh geus ditangtukeun dina acara lamaran.

Ngarefeupkeun Biantara Dina Tv/radio

Diterbitkan pada Thursday, 15 December 2011 Pukul 16.02

<hr>bahasana kudu bahasa hormat<hr>teu resmi contona:ulang taun,nikah,panggung hiburan,riungan lembur.<hr>bahasana teu hormat<hr>nyien biantara:bubuka,isi,panutup.<hr>cara nyien :1.acara<hr>2.media<hr>3.jejer<hr>ringkesan 

Pidato Acara Pernikahan Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 10 July 2013 Pukul 14.10

Cikeneh parantos urang saksian jangji pernikahan kadua insan minangka tawis hubungan resmi sarta halal dina ageman Islam demi ngiring sunnah Rosul sarta ngahontal katingtriman dina kahirupan. Saderek sakantenan anu berbahagia!

Biantara Paturaytineung

Diterbitkan pada Saturday, 4 July 2009 Pukul 5.34

Solawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka sahabatna, katut ka muslimin sareng muslimat sadayana kalebet urang sadayana anu hadir dina ieu acara.

Kabisa Seni Abdul Karim: Susunan Acara Pernikahan

Diterbitkan pada Thursday, 27 September 2012 Pukul 0.22

Rineka kabisana abdul karim dina widang seni jeung budaya 9. Hiburan dan ramah tamah. AKAD NIKAH DAN RESEPSI PERNIKAHAN. Tempat : Hari / tanggal : acara : Kedatangan calon pengantin pria disambut oleh Upacara adat sunda. 1. Pembukaan. 2. biantara pamaksadan. 3. biantara panampian. 4. Tawis soca / seserahan. 5. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. 6. Walimatul 'urusy. 7. Sungkeman. 8. Sawer. 9. Buka pintu. 10. Prosesi mapag panganten*. 11.

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

Runtuyan acara dina Walimah Nikah Adat Sunda. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur, urang kawitan bae ku acara nu munggaran, minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget, dina acara seren tampi dinten ieu. Ka sesepuh ti 

Poy Rafael: Pernikahan Adat Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 4 May 2011 Pukul 13.21

Pangjejer acara kacida ageung pangaruhna pikeun nganteur biantara para wawakil kulawarga anu dipercanten pikeun jadi duta dina ngadugikeun pamaksadan oge ngawaler .sakumaha parantos disebatkeun tipayun,rehna 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X