What's New?

biantara dina acara nikahan

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 7.59

Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon Panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber Pidato ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa 

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pentingna Ngajaga Kasehatan

Diterbitkan pada Saturday, 7 February 2015 Pukul 6.38

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN Ku : Alimudin, S.Pd.I Assalam… Read More Contoh Pidato Bahasa 

Ferry : Tradisi Kawinan Bekasi

Diterbitkan pada Thursday, 29 August 2013 Pukul 10.07

Dina ieu wacana urang pedar salahsahijina nyaeta tahapan anu kalima, prosesi kawinan jeung besanan. Samemeh acara pernikahan dilangsungkeun, biasana poe pernikahan teh geus ditangtukeun dina acara lamaran.

Khutbah Nikah Pidato Dina Acara Pertikahan

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 7.59

Puji anu jadi pangais ati, Puja anu jadi panghias rasa, Puji urang sungkeun ka Gusti nu maha suci nyaeta Alloh Robbul Izzati, fuja urang sanggakeun kanu maha kawasa nyaeta Alloh Azza Wazalla, anu mana nitih wanci anu mustari 

Contoh Pidato Sunda Pentingna Ngajaga Kabersihan...

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 19.02

Dina waktos ieu, abdi bade ngadugikeun biantara anu topikna "Kabersihan Lingkungan". Hirup sehat teh penting kanggo urang sadayana. Urang teh wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa 

Biantara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 19 March 2015 Pukul 16.00

Biantara merupakan bagian dari sebuah karangan karya sastra sunda, dimana jika di lihat dari segi atau bidang bahasa indonesia biantara merupakan sebuah pidato. isi dari inti pembicaraan, buatlah pidato yang memang mempunya tema sama dengan acara yang sedang berlangsung, jangan memuat pidato tentang kebersihan lingkungan di acara pernikahan atau acra resmi lainnya, tentunya ini tidak nyambung antara acara dengan pidato yang di sampaikan.

Conto Panata Acara Bahasa Sunda Serah Terima Akad Nikah...

Diterbitkan pada Monday, 12 January 2015 Pukul 19.10

CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN. (rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok dei panata acara nyarita), Alhamdulullah Bapa Ibu sadayana nembe ku sadayana parantos Saterasana mangga dua mempelai sungkem kapayunan dua Ibu rama hidep, mudah-mudahan kalayan du'a ibu rama hidep hirup hurip aranjeun duaan aya dina barokah sareng ridha Allah SWT. (Saparantos sungkeman 

Ngarefeupkeun Biantara Dina Tv/radio

Diterbitkan pada Thursday, 15 December 2011 Pukul 9.02

<hr>bahasana kudu bahasa hormat<hr>teu resmi contona:ulang taun,nikah,panggung hiburan,riungan lembur.<hr>bahasana teu hormat<hr>nyien biantara:bubuka,isi,panutup.<hr>cara nyien :1.acara<hr>2.media<hr>3.jejer<hr>ringkesan.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -