What's New?

biantara dina acara nikahan

Ferry : Tradisi Kawinan Bekasi

Diterbitkan pada Thursday, 29 August 2013 Pukul 17.07

Dina ieu wacana urang pedar salahsahijina nyaeta tahapan anu kalima, prosesi kawinan jeung besanan. Samemeh acara pernikahan dilangsungkeun, biasana poe pernikahan teh geus ditangtukeun dina acara lamaran.

Conto Panata Acara Bahasa Sunda Serah Terima Akad Nikah...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 January 2015 Pukul 2.10

CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN. (rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok dei panata acara nyarita), Alhamdulullah Bapa Ibu sadayana nembe ku sadayana parantos Saterasana mangga dua mempelai sungkem kapayunan dua Ibu rama hidep, mudah-mudahan kalayan du'a ibu rama hidep hirup hurip aranjeun duaan aya dina barokah sareng ridha Allah SWT. (Saparantos sungkeman 

Khutbah Nikah Pidato Dina Acara Pertikahan

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 14.59

Puji anu jadi pangais ati, Puja anu jadi panghias rasa, Puji urang sungkeun ka Gusti nu maha suci nyaeta Alloh Robbul Izzati, fuja urang sanggakeun kanu maha kawasa nyaeta Alloh Azza Wazalla, anu mana nitih wanci anu mustari 

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 14.59

Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon Panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber Pidato ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa 

Contoh Pidato Sunda Pentingna Ngajaga Kabersihan...

Diterbitkan pada Tuesday, 13 January 2015 Pukul 2.02

Dina waktos ieu, abdi bade ngadugikeun biantara anu topikna "Kabersihan Lingkungan". Hirup sehat teh penting kanggo urang sadayana. Urang teh wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa 

Biantara Pamapag

Diterbitkan pada Sunday, 26 February 2012 Pukul 7.52

Ieu teh mangrupikeu conto pidato atanapi biantara dina hiji acara, kanggo acarana mah sumangga tiasa diekplor deui kumaha kaperyogianana wae kumargi biantara anu bade di dadarkeun mah pamapag dina acara 

Tambah Tau: Uas Kelas 9 Semester 1 Tahun 2011/2012

Diterbitkan pada Thursday, 12 December 2013 Pukul 21.07

Acara calon panganten dikawinkeun di hareupeun naib jeung para saksi disebut akad nikah. 4. Kacindekan : Pengulangan sacara lengkep tapi singget ngeunaan hal-hal anu geus diwincik dina materi poko biantara.

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pentingna Ngajaga Kasehatan

Diterbitkan pada Saturday, 7 February 2015 Pukul 13.38

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN CONTO PANATA ACARA BAHASA SUNDA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN Ku : Alimudin, S.Pd.I Assalam… Read More CONTOH SAMBUTAN 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -