biantara dina acara nikahan

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

Rengrengan Kulawarga Calon Panganten Istri parantos siap kalayan merenah payuneun Rombongan Calon Panganten Pameget, diandeg heula di payuneun bumi. Iber ti MC : Ka rombongan pipanganteneun pameget, pamugi kersa 

Ferry : Tradisi Kawinan Bekasi

Diterbitkan pada Thursday, 29 August 2013 Pukul 17.07

dina ieu wacana urang pedar salahsahijina nyaeta tahapan anu kalima, prosesi kawinan jeung besanan. Samemeh acara pernikahan dilangsungkeun, biasana poe pernikahan teh geus ditangtukeun dina acara lamaran.

Kabisa Seni Abdul Karim: Susunan Acara Pernikahan

Diterbitkan pada Thursday, 27 September 2012 Pukul 0.22

Rineka kabisana abdul karim dina widang seni jeung budaya 9. Hiburan dan ramah tamah. AKAD NIKAH DAN RESEPSI PERNIKAHAN. Tempat : Hari / tanggal : acara : Kedatangan calon pengantin pria disambut oleh Upacara adat sunda. 1. Pembukaan. 2. biantara pamaksadan. 3. biantara panampian. 4. Tawis soca / seserahan. 5. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. 6. Walimatul 'urusy. 7. Sungkeman. 8. Sawer. 9. Buka pintu. 10. Prosesi mapag panganten*. 11.

Pidato Sambutan Untuk Pernikahan

Diterbitkan pada Monday, 10 November 2008 Pukul 23.33

Kemaren, hari Minggu 09 Nopember 2008 saya diminta untuk memberikan kata sambutan untuk acara pernikahan anak seorang sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Dengan demikian anaknya yang akan 

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 9.42

Wartosna heubeul silih pikatineung, lawas silih pikamelang, bungbuna karujuk sepuh, samara jiad ti sobat sadaya, cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten 

Go Ib: Rupa-rupa Kasenian Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 16 December 2009 Pukul 17.04

Ngahaturkun nuhun ka sadaya bapa ibu guru rerencangan anu tos ngabantu dina ngarengsekeun ieu makalah anu judulna “rupa-rupa kasenian sunda” dihareupkeun makalah teh tiasa dimanfaatkeun ku balarea dina perkawis seni sunda ,khususna keur urang sunda .Simkuring sadar dina ieu Pon kitu deui dina mangsa panén jeung sérén taun, nu ilaharna aya acara arak-arakan nu kadang dibarengan ogé ku réngkong jeung dongdang. Rupa-rupa angklung

Babasan Pamasrahan Pengantin

Diterbitkan pada Tuesday, 23 April 2013 Pukul 13.13

Alhamdulillah panyinglar Riya jeung Sum'ah, anu pasolengkrah nyaruntah dina galeuh leuleumbutan, panundung ujub jeung takabur, anu ngagojod dina qolbu, pangusir anu ngadaki dina ati, nu tinggal iwal ti setra bersihna 

Teks Pembawa Acara (mc) Resepsi Pernikahan Bahasa...

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 12.26

Teks kali ini merupakan acara pernikahan secara umum, anda bisa menyesuaikannya dengan tradisi acara pernikahan di daerah anda. Peryoga manusa pangesi dunya, anu parantos dipaparinan manah, rasa, lisan dina saliring dumadi.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X