biantara basa sunda seren sumeren panganten

Jampe Jampe Harupat Diajar Nyieun Pantun

Diterbitkan pada Sunday, 12 August 2012 Pukul 2.13

Mun kuring bisa mantun tada teuing euyeubna lamun dina acara biantara upamana bae dina acara ngalamar atawa seren sumeren calon panganten lalaki ngasupkeun sawatara pantun Ki Adi ti anggangna keneh geus wawanti yen lamun Aya tapina yeuh kuring diajar nyieun pantun ayeuna ieu teh lain dina basa sunda tapi dina basa Indonesia ari sababna pibesaneun Ki Adi teh urang Jawa anu nganjrekna di Semarang Atuda piraku seren sumeren calon

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget Abikumala

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 9.42

PIDATO seren sumeren panganten PAMEGET 18 40 ABIKUMALA PIDATO NYERENKEUN panganten PAMEGET TIPE 1 Maha Agung ngahaturkeun rebu rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal enggal ditarima dipapag di hiap hiap ku basa anu endah someah diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga malati nu jadi saksi tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping

Asmadi Upacara Adat Pernikahan Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 16 March 2010 Pukul 20.36

ADAT PERKAWINAN sunda D I S U S U N KU MANG BECUS Upara Adat panganten sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman baheula ti para luluhur Pajajaran nu Narasi Sesepuh biantara Deg Randeg di pangadeg Sawangan kahayang geus narawangan Didieu tutug rahayu didieu gilig rabi Wawanen ebreh Umbul umbul nawaetu mancuh saestu Warna warni pulasna

Contoh Pidato Sunda Biantara Ny R Nkeun Jeung Narima

Diterbitkan pada Wednesday, 21 July 2010 Pukul 0.10

Masih k n h mak basa sunda Masih k n h ngamumul budaya sunda Simkuring panuju pisan kana kasauran sesepuh calon pangant n pameget Leres barudak t h diged keun dina jaman anu tos b da nu disebat

Teks Pembawa Acara Mc Resepsi Pernikahan Bahasa

Diterbitkan pada Thursday, 16 December 2010 Pukul 12.26

Bagi yang ingin mencoba menjadi seorang MC pada Artikel kali ini saya akan berbagi teks sederhana untuk MC resepsi pernikahan dalam bahasa sunda Teks kali ini merupakan acara pernikahan secara umum anda bisa Sakumaha ka uninga ku sadayana Alhamdulillah calon panganten pameget miwah rombongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngembat ngembat nyatang pinang Bismilah purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara

Acara Seren Sumeren Uwa Lengser

Diterbitkan pada Saturday, 22 October 2011 Pukul 15.13

Acara seren sumeren Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri kanggo didahupkeun ditikahkeun Ditampi pihak calon panganten istri Ieu nambihan Ebr hkeun cukup ku basa Malar sang bojo rumasa Tangtu moal jadi dosa Ka tatangga sing som ah Handap asor l ah manah Laku lampah sing merenah Tangtu hirup tumaninah Lamun pinanggih tugenah Video Pernikahan Adat sunda

Padepokan Nurut Tauhid Pidato Seren Sumeren

Diterbitkan pada Monday, 14 May 2012 Pukul 4.09

pidato seren sumeren BABASAN PAMASRAHAN BAKAL panganten PAMEGET Ass Wr wb Bismillah jadi sekar pangiring catur ngajadi tuturus laku muru sampurnaning rahayu banjaran jatining bagja nu maduuk kana kalbu ngagaris kana ing panggalih langkung sahur bahe carek aya basa kirang merenah aya kecap kalepasan pamugi bae sadayana utamina pangersa sepuhna bakal panganten istri miwah sadaya kulawargi mugi ageing cukup lumur

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda Asep Iwan

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

tempat panganten istri saur basa pujangga mah jauh dijugjug anggang diteang ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut matak reuwas nu kasumpingan sim kuring minangka nangtung sambung laku letah sambung carita ti kulawarga Bapa Science Technology Pidato Bahasa Inggris Pidato sunda seren sumeren Siswa Anu Bade Kaluar Sakola Khutbah Nikah Pidato Dina Acara Pertikahan Pilgub Jabar 2013 Pidato sunda Amal nu bakal nulungan di jero kubur sunda

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

Kami di Facebook!
X