What's New?

biantara basa sunda seren sumeren panganten

Dp Bbm Gokil Basa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 19 August 2015 Pukul 0.00

sahabat berisi kumpulan kata sindiran cinta lucu halus pedas untuk teman sahabatContoh Pidato Basa Sunda Seren Sumeren Panganten Pameget dan Panganten IstriDownload Contoh Berita Basa Sunda Puluhan murid 

Caraga Basa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 27 February 2013 Pukul 12.57

caraga basa sunda. Pancen tugas salaku Calagara dina Akad Nikah. Buka heula ku Hamdalah, Sahadat, Solawat sareng Salam. Para wargi, sepuh, anom, jaler istri utamina ti rombongan calon panganten pemeget anu ku simkuring dihormat. Alhamdulilah ku hidayah sareng Seren Sumeren simbolis tawis pamatri asih pameungkeut deudeuh ti sepuhna. calon panganten pameget ka Biantara pangbagea ti pupuhu OSIS SMA N 2 CMS. 7. Biantara pangbagea ti 

Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Monday, 14 November 2011 Pukul 18.02

biantara. Kaopat,. unjukan paturay tineung. Kalima,. ngadugikeun tutungkusan. Kagenep,. béwara juara. Katujuh,. hiburan. Kadalapan,. du¶a/tutup.Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan . Wassalamu¶alaikum wr. wb. Seren Sumeren. Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatuwassalaamu alla sayyidina 

Nata Acara Panganten Versi 1

Diterbitkan pada Thursday, 26 September 2013 Pukul 1.48

PANATA ACARA SUNDA. 1 . NALIKA PANGANTEN PARANTOS NGABARIS. Tawis bingah tanpa tanding , nu dianti ti bihari kiwari cunduk sumping . kalayan asmana kulawarga bapa …… miwah ibu ….. ngahaturkeun AHLAN WA Patali waktos parantos samporet , bawiraos paranteh tumaninah dina tempat sewang – sewangan , rupina acara seren tampi dina danget ieu seja dikawitan . UCAPAN SAATOS RENGSE SEREN SUMEREN BARANG BAWAAN.

Jampe-jampe Harupat: Diajar Nyieun Pantun

Diterbitkan pada Saturday, 11 August 2012 Pukul 19.13

Mun kuring bisa mantun tada teuing euyeubna lamun dina acara biantara, upamana bae dina acara ngalamar, atawa seren sumeren calon panganten lalaki, ngasupkeun sawatara pantun. Ki Adi, ti anggangna keneh geus wawanti yen lamun Aya tapina yeuh, kuring diajar nyieun pantun ayeuna ieu teh lain dina basa Sunda tapi dina basa Indonesia ari sababna pibesaneun Ki Adi teh urang Jawa anu nganjrekna di Semarang.Atuda piraku seren sumeren calon 

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 2.42

PIDATO SEREN SUMEREN PANGANTEN PAMEGET. 18.40 ABIKUMALA. PIDATO NYERENKEUN PANGANTEN PAMEGET (TIPE 1) Maha Agung, ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga, malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping.

Contoh Teks Mc Pernikahan Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 6 February 2014 Pukul 11.49

3. Seren sumeren ti 2 pihak calon panaganten - Panyerahan ti pihak calon panganten pameget ku: - Panampian ti pihak calon panganten istri ku : 4. Simbolisasi seserahan 5. Walimatul urusy /akad nikah *ku petugas KUA 6.

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Friday, 1 March 2013 Pukul 7.59

rada sesah, ngarekana ku basa. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur, urang kawitan bae ku acara nu munggaran, minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget, dina acara seren tampi dinten ieu. panganten pameget) ka dieu.(tempat panganten istri ), saur basa pujangga mah, jauh dijugjug anggang diteang, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, matak reuwas nu kasumpingan, sim kuring, minangka nangtung sambung laku, letah sambung carita, ti kulawarga Bapa .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -