biantara basa sunda seren sumeren panganten

Nata Acara Panganten Versi 1

Diterbitkan pada Thursday, 26 September 2013 Pukul 8.48

PANATA ACARA sunda. 1 . NALIKA panganten PARANTOS NGABARIS. Tawis bingah tanpa tanding , nu dianti ti bihari kiwari cunduk sumping . kalayan asmana kulawarga bapa …… miwah ibu ….. ngahaturkeun AHLAN WA Patali waktos parantos samporet , bawiraos paranteh tumaninah dina tempat sewang – sewangan , rupina acara seren tampi dina danget ieu seja dikawitan . UCAPAN SAATOS RENGSE seren sumeren BARANG BAWAAN.

Acara Seren-sumeren

Diterbitkan pada Saturday, 22 October 2011 Pukul 15.13

Acara seren-sumeren. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan rumpaka sawer> Buka Pintu, gaya Ebréhkeun cukup ku basa. Malar sang bojo rumasa. Tangtu moal jadi dosa. Ka tatangga sing soméah. Handap asor léah manah. Laku-lampah sing merenah. Tangtu hirup tumaninah. Lamun pinanggih tugenah

Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 15 November 2011 Pukul 1.02

biantara. Kaopat,. unjukan paturay tineung. Kalima,. ngadugikeun tutungkusan. Kagenep,. béwara juara. Katujuh,. hiburan. Kadalapan,. du¶a/tutup.Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan . Wassalamu¶alaikum wr. wb. seren sumeren. Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatuwassalaamu alla sayyidina 

Seren Sumeren Ti Kulawarga Panganten Pameget...

Diterbitkan pada Monday, 28 May 2012 Pukul 9.16

seren sumeren Ti Kulawarga panganten Pameget. Méi 28, 2012 Tunda talatah. Para alim ulama, para Anjeuna sok chating – ceuk basa barudak mah, chating sareng wanoja di ieu wewengkon anu wastana UUU binti Bapa VVV. Langkung ti eta, sanes sakali dua kali ieu jajaka, SaiIn "doa". Ngalaksanakeun ThowafIn "haji". Diberkaskeun dina bewara, budaya, hutbah, islam, tutorial Tagged with adat, biantara, education, islam, sumedang, sunda, tata krama 

Asmadi: Upacara Adat Pernikahan Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 16 March 2010 Pukul 20.36

ADAT PERKAWINAN sunda D I S U S U N KU: MANG BECUS Upara Adat panganten sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan, nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman baheula, ti para luluhur Pajajaran nu Narasi/ Sesepuh biantara : Deg… , Randeg di pangadeg !!! Sawangan kahayang, geus narawangan. Didieu tutug rahayu! didieu gilig rabi ! Wawanen ebreh. Umbul umbul nawaetu, mancuh saestu ! Warna, warni pulasna.

Jampe-jampe Harupat: Diajar Nyieun Pantun

Diterbitkan pada Sunday, 12 August 2012 Pukul 2.13

Mun kuring bisa mantun tada teuing euyeubna lamun dina acara biantara, upamana bae dina acara ngalamar, atawa seren sumeren calon panganten lalaki, ngasupkeun sawatara pantun. Ki Adi, ti anggangna keneh geus wawanti yen lamun Aya tapina yeuh, kuring diajar nyieun pantun ayeuna ieu teh lain dina basa sunda tapi dina basa Indonesia ari sababna pibesaneun Ki Adi teh urang Jawa anu nganjrekna di Semarang.Atuda piraku seren sumeren calon 

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 9.42

PIDATO seren sumeren panganten PAMEGET. 18.40 ABIKUMALA. PIDATO NYERENKEUN panganten PAMEGET (TIPE 1) Maha Agung, ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga, malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping.

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

Rada sesah, ngarekana ku basa. Malah mandar teu ngalantur ngawur saur, urang kawitan bae ku acara nu munggaran, minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget, dina acara seren tampi dinten ieu. panganten pameget) ka dieu.(tempat panganten istri ), saur basa pujangga mah, jauh dijugjug anggang diteang, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, matak reuwas nu kasumpingan, sim kuring, minangka nangtung sambung laku, letah sambung carita, ti kulawarga Bapa .

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X