biantara basa sunda seren sumeren panganten

Jampe-jampe Harupat: Diajar Nyieun Pantun

Diterbitkan pada Sunday, 12 August 2012 Pukul 2.13

Mun kuring bisa mantun tada teuing euyeubna lamun dina acara biantara, upamana bae dina acara ngalamar, atawa seren sumeren calon panganten lalaki, ngasupkeun sawatara pantun. Ki Adi, ti anggangna keneh geus wawanti yen lamun Aya tapina yeuh, kuring diajar nyieun pantun ayeuna ieu teh lain dina basa sunda tapi dina basa Indonesia ari sababna pibesaneun Ki Adi teh urang Jawa anu nganjrekna di Semarang.Atuda piraku seren sumeren calon 

Khutbah Nikah Pidato Dina Acara Pertikahan

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 1.47

Babak pertama : naon ari ngaran nikah ? jawab : anu mana ngaran nikah teh mun ceuk bahasa santrimah ta'rif nikah mun ceuk nusakolamah definisi nikah ? Tapi eta nikmat nikah teh ngan dua rebo kaditunamah dedeieun saba'da ni'mat timbul nu kadua nyaeta Kaf (Karohah) hartosna pikangewaeun, pikasebeleun da ningali pamajikan reuseup soteh ker panganten anyar, ningali pamajikan teh jiga Shopia Laurent, . Pidato sunda| seren sumeren Siswa Anu Bade Kaluar Sakola.

Runtuyan Acara Dina Akad Nikah Adat Sunda

Diterbitkan pada Sunday, 24 February 2013 Pukul 0.33

Malah mandar teu ngalantur ngawur saur, urang kawitan bae ku acara nu munggaran, minangka nyerenkeun pipanganteneun pameget, dina acara seren tampi dinten ieu. (tempat panganten istri ), saur basa pujangga mah, jauh dijugjug anggang diteang, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, matak reuwas nu kasumpingan, sim kuring, minangka nangtung sambung laku, letah sambung carita, ti kulawarga Bapa . .. Pidato sunda| seren sumeren Siswa Anu Bade Kaluar Sakola.

Asmadi: Upacara Adat Pernikahan Sunda

Diterbitkan pada Tuesday, 16 March 2010 Pukul 20.36

ADAT PERKAWINAN sunda D I S U S U N KU: MANG BECUS Upara Adat panganten sunda Upacara adat ieu sanes mangrupi hiji upacara keagamaan, nanging salah sahiji budaya sunda warisan jaman baheula, ti para luluhur Pajajaran nu Narasi/ Sesepuh biantara : Deg… , Randeg di pangadeg !!! Sawangan kahayang, geus narawangan. Didieu tutug rahayu! didieu gilig rabi ! Wawanen ebreh. Umbul umbul nawaetu, mancuh saestu ! Warna, warni pulasna.

Contoh Pidato Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 21 July 2010 Pukul 0.10

Masih kénéh maké basa sunda. Masih kénéh ngamumulé budaya sunda. Simkuring panuju pisan kana kasauran sesepuh calon pangantén pameget. Leres barudak téh digedékeun dina jaman anu tos béda, nu disebat 

Pidato Seren Sumeren Panganten Pameget

Diterbitkan pada Sunday, 27 February 2011 Pukul 9.42

PIDATO seren sumeren panganten PAMEGET. 18.40 ABIKUMALA. PIDATO NYERENKEUN panganten PAMEGET (TIPE 1) Maha Agung, ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapag di hiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga, malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping.

Acara Seren-sumeren

Diterbitkan pada Saturday, 22 October 2011 Pukul 15.13

Acara seren-sumeren. Acara ieu lumangsung nalika calon panganten pameget diserenkeun ka pihak calon panganten istri, kanggo didahupkeun/ditikahkeun. Ditampi pihak calon panganten istri. Ieu nambihan Ebréhkeun cukup ku basa. Malar sang bojo rumasa. Tangtu moal jadi dosa. Ka tatangga sing soméah. Handap asor léah manah. Laku-lampah sing merenah. Tangtu hirup tumaninah. Lamun pinanggih tugenah . Video Pernikahan Adat sunda 

Conto Teks Sawer Panganten I

Diterbitkan pada Wednesday, 5 December 2012 Pukul 15.32

Cahaya panon poéna. Sato tatangkalanana. Cawisan keur manusana 89. Manusa maruji sukur. Ka Gusti Allah nu ngatur. Pangantén sing subur mamur. Kalayan hirupna jujur 90. Masing jujur sahaluan. Ayeuna asép duaan. Ulah aya pacéngkadan. Sing bisa silih bélaan 91. Béla pati jiwa raga. Dunya katut ahératna. Ku asép kudu dijaga Kamus basa sunda Online. Kamus basa sunda Online "Klik disini!" Sebagian terjemahan kata bisa anda dilihat di bawah ini : 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X