What's New?

atur pasrah temanten lanang

Sesorah Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Thursday, 7 February 2013 Pukul 3.12

Dene ingkang wekasan, sasampunipun paripurnaning pahargyan, kula sarombongan pangombyong temanten kakung, keparenga nyuwun pamit saha nyuwun pangestu, mugi-mugi lampah kawula sarombongan manggih 

Cha: Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Pasrah...

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 5.13

Nun inggih, paripurna atur pasrah temanten kakung panjenenganipun. (ingkang pasrah) gya tinampi panjenenganipun Bapak. (ingkang nampi) minangka talanging basa panjenenganipun Bapak. (mengku gati) ing wasana 

Pasrah Pengantin

Diterbitkan pada Saturday, 23 May 2015 Pukul 2.45

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung 1. Assalamu alaikum wr. wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa`ala alihi wa ashhabihi aj'main amma 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 7.59

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Wacana Kawedar

Diterbitkan pada Tuesday, 23 June 2015 Pukul 19.23

Tuladha tanggap wacana. Tuladha atur pasrah lamaran. Tuladha panampi pasrah lamaran. Tuladha atur pamitan upacara pasrah lamaran. Tuladha atur wangsulan pamitan upacara pasrah lamaran. Tuladha atur pasrah temanten kakung

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 5.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Journal Aries Rochmadi: Tuladha Atur Panampi...

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 6.46

Journal Aries Rochmadi: TULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Journal Aries Rochmadi: TULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Diposkan oleh ATMOUSFIR di 23.46 · Kirimkan Ini 

Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 3.18

TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -