What's New?

atur pasrah temanten lanang

Sesorah Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Thursday, 7 February 2013 Pukul 10.12

Sesorah Atur Pasrah Temanten Kakung. 07 Feb. Assalaamu'alaikum Wr. Wb. Kawula nuwun, kanthi limbaran pepayungan budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuhasagung Dumadi” tansah kajiwa 

Cha: Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Pasrah...

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 12.13

Nun inggih, paripurna atur pasrah temanten kakung panjenenganipun. (ingkang pasrah) gya tinampi panjenenganipun Bapak. (ingkang nampi) minangka talanging basa panjenenganipun Bapak. (mengku gati) ing wasana 

Panatacara Atur Wekdal Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Monday, 27 January 2014 Pukul 22.53

Panjenenganipun para tamu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang dhahat kinurmatan, minangka adicara ingkang salajengipun inggih menika Atur Pasrah putra temanten kakung. Dhumateng panjenenganipun 

Budaya: Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 9 November 2011 Pukul 12.08

Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung. Umumnya sebelum diijabkan atau sebelum Panggih mempelai pria diserahkan kepada pihak 

Kisi-kisi Ujian Mid Semester Bahasa Jawa Kelas 12...

Diterbitkan pada Tuesday, 14 October 2014 Pukul 21.26

8. Atur Pasrah lan Atur Panampi Nganten ..Intine Atur Pasrah kuwi saka Pihak Temanten Lanang, yen Atur Panampi kuwi saka Temanten Putri. Manten lanang : Bagus Ilham Bin Zulkarnaen. Manten putri : Rara Ayu Siti 

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 12.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Journal Aries Rochmadi: Tuladha Atur Panampi...

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 13.46

Journal Aries Rochmadi: TULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Journal Aries Rochmadi: TULADHA ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Diposkan oleh ATMOUSFIR di 23.46 · Kirimkan Ini 

Mixy Blog: Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.18

TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -