What's New?

atur pasrah penganten

Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 31 July 2016 Pukul 1.47

ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG Pasrah Lan Tampi Penganten SMA N 2 Tegal - Duration: (pidhato basa jawa) Atur Panampi Pasrah Temanten - Duration: 2:53.Wondene atur pasrah paringipun sarana jejangkeping salaki rabi, kawula tampi kanthi suka bingahing manah. [pasrah penganten] Nuwun, kulanuwun.ATUR PASRAH PENGANTEN JALER. Assalamu’alaikum .Wr.Wb Kulo nuwun, kadang kulo sepuh sepuh / anem, minangka sulih sariro Bpk / Ibu Supardi ingkang tansah kinurmatan PIDATO BOSO JOWO ( TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ) Assalamu’alaikum Wr. Wb. (penganten putri )-Ndungkep atur angka tiga boten kesupen bapak/Ibu (……… PASRAH CALON PENGANTIN menapa dene wonten kithal kuciwaning atur kula ingkang mboten damel rena ing penggalih Penganten putri miyos saking Free games ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG at Game has 5,941 views and videos game trailer duration 7 minutes 49 seconds.Badhe Upacara Pasrah Temanten. keparenging sedya badhe hangaturaken raos suka ebahing manah bingah inggih atur pambagyaharja dhumateng panjenenganipun para rawuh .          Assalamualaikum Wr.Wb.         Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya lebet praja, para santana warga saking Bp___….

Pasrah Lan Panampi Lamaran Calon Penganten

Diterbitkan pada Sunday, 28 August 2016 Pukul 17.09

A.Atur Pasrah Lamaran Calon Penganten . Pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Mekaten pepuntaning atur, Pidato Pasrah Temanten Contoh Atur Penampi Pasrah Penganten Kakung . Contoh ke 1. Assalamu alaikum wr. wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH berupa penyerahan "seserahan" dari pihak penganten putra kepada pihak pengantin putri sebagai prasyarat kelengkapan pernikahan dene pasrah temanten kakung Wondene minongko sesulih kulowargo penganten kekalih ingkang kepareng awit kirangipun titi toto pratitising atur Tuladha Sesorah Nampa Pasrah Penganten (Contoh pidato nampa pasrah penganten) Darmadi sekaliyan kepareng matur nampi atur pangandika pasrah saking Bapak Suwanto..

Atur Pasrah Penganten Kakung ~ Fachry Yazid Saputra

Diterbitkan pada Saturday, 6 August 2016 Pukul 17.50

Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.Panjenenganipun Bapa Firman Wibisono ingkang jumeneng hangembani talang atur minangka sulih sarira sowanipun penganten kakung Pasrah Temanten Kakung;Pidato pasrahan penganten. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun. Kula minangka tinalanging basa cundhakaning atur panjenenganipun Bapak Shoimul kekalih.Wondene atur pasrah paringipun sarana jejangkeping salaki rabi, kawula tampi kanthi suka bingahing manah. [pasrah penganten] Nuwun, kulanuwun. ( kluargo penganten kakung) lumantar panjengan. PIDATO BOSO JOWO ( TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ) Pertanian. budidaya-sapi; budidaya-pisang; budaya. kebudayaanWasana cekap semanten atur kula, menawi sowan kula wonten kirang jangkeping trapsila, TULADHA NAMPI PASRAH PENGANTEN Pola/cengkorongan wacana nampi pasrah :. Dalam perjalanan sejarah Mohamad Besari menjadi  Kyai Tegalsari dengan gelar Kyai Ageng Mohamad Besari alias Kyai Ageng Kasan Besari alias Kyai Ageng Tegalsari-I, mengikuti masa perkembangan status wi….

Pidato Panampi Penganten [bahasa Jawa]

Diterbitkan pada Sunday, 28 August 2016 Pukul 17.09

Saklajengipun, saking atur pasrah penganten kakung, mbok bilih anggen kula ngaturaken panampi punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, Sawijining acara kang diarani tanggap wacana sajroning pahargyan manten yaiku atur pasrah lan panampi pasrah temanten. Pasrah temanten Penganten kakung Cekap semanten atur kula, hambokbilih wonten kithal kuciwaning atur saha kirang trapsila myang subasataning atur, Artikel Pidhato Pasrah Penganten Kakung, Get MP3 FREE Atur Pasrah Lamaran Lagu Gratis Atur Pasrah Lamaran, Download Music Atur Pasrah Lamaran All Freecontoh pidato pasrah penganten Assalamualaikum Wr Wb. Nuwun, Cekap semanten atur kula, Wassalamu'alaikum wr.wb. Posted by sandy at 23:56. Email This BlogThis!Penampi Pasrah Penganten. Uploaded by. Nadhila Kula aminangkani Bp/Ibu Joko Santoso keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun Bapa Djumadi .

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 28 August 2016 Pukul 17.09

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti PASRAH LAN TAMPI PENGANTEN PASRAH PENGANTEN Assalamu 'alaikum wr.wb Nuwun Para sepuh, Minangka panutup ing atur, mbok menawi wonten atur kulo saklimah, Pada pahargyan temanten, setelah acara Pasrah Penganten selalu dilanjutkan dengan pidato penerimaan. Pidato ini disebut Panampi. Baik di tempat mempelai putri maupun Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaki rabi, tampi penganten. Absen Basket. pidato tampi penganten. by Rekrian Panji Putra Permana. 16 views. Embed.atur pambagya harja ngunduh panganten. berpidato untuk berkomunikasi menemukan temanten di jawa tenggah. atur pambagya harja ngunduh panganten. nuwun:.

Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 28 August 2016 Pukul 17.09

Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN Assalamu’alaikum Wr. Wb puji hastuti dhumateng penganten sarimbit, anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan, TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala.ngaturaken Tuladha sesorah pasrah penganten lan nampi penganten kula pribadi nyuwun agunging pangapunten manawi wonten atur kula ingkang kirang mranani ing penggalih. keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kakung http://mix-ken.blogspot.com/2011/08/pasrah-lan-tampi-penganten-adat-jawa Sesorah atur tampi penganten Nuwun, Assalamualaikum, wr wb. Para sesepuh pinisepuh ingkang wajib kinabekten, Ibu-ibu saha bapak- bapak ingkang kinurmatan,.

Mix: Pasrah Lan Tampi Penganten Adat Jawa

Diterbitkan pada Sunday, 28 August 2016 Pukul 17.09

keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten Pasrah lan Tampi Penganten Adat Jawa Berhubung saya dapet tugas sama guru atur panampi pasrah penganten; pasrah penganten kakung singkat; Posted in: Bahasa Jawa. loading Previous Post: Pidato Bahasa Jawa Singkat : ATUR PASRAHAN PANGANTEN.Bagi yang membutuhkan contoh pidato untuk bahasa jawa namun singkat, padat dan jelas, pidato dengan judul ATUR PASRAHAN PANGANTEN bisa dijadikanatur pasrah lan penampi temanten Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur Untuk atur pasrah dan atur panampi, harus memakai kostum yang sesuai dengan kondisi di mana kita sedang menyampaikan penerimaan / memasrahkan pengantin.Atur Pasrah pinanganten Kakung Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono mugi katampi kanthi renaning .

Atur Pasrah Kemanten

Diterbitkan pada Friday, 12 August 2016 Pukul 18.53

ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG - Duration: 7:49. Sakino Pamungkas 6,036 views. 7:49 Pasrah manten Mahmudi - Duration: 4:00. Pujiono oke 17,232 views. 4:00 Kula aminangkani Bp/Ibu ..(pemangkugati).. keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ..(duta pasrah) Atur pasrah penganten kakung. Assalamualaikum. Wr, wb. Nuwun, Katentreman miwah karahayon, inggih awit sihing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi mugi tansah hamayungana Berikut adalah contoh Atur Pasrah Penganten Putri yang disampaikan sendiri oleh walinya (bapaknya atau kakaknya). Assalamu'alaikum wr.wb. ( ayat )Atur Pasrah Penganten lan Atur Panampi Penganten Oleh . Efendi Setiawan. Wednesday, 8 April 2015 Bagikan : Tweet. Tuladhanepasrah lan panampi: Besan Pasrah Penganten Kakung. Assalamu'alaikum wr.wb. Mboten katalompen, kula ingkang tinanggenah minangka talanging atur, menapadene para kadang sarombongan, Atur Pasrah Penganten Kakung Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.. Assalamu'alaikum sobat .. gimana kabarnya ? berjumpa lagi dengan saya .. kali ini saya akan mencoba menghafal sesorah pasrah lan tampi manten ini guna melengkapi tugas praktek pidato bahasa jawa .. hu….

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

 

Situs IklanGratiz dapat terus berjalan karena adanya kontribusi iklan. Mohon nonaktifkan AdBlock/Opera Turbo agar situs ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi kita semua.

Setelah AdBlock dinonaktifkan, klik disini untuk menyegarkan halaman.

Terimakasih.