What's New?

atur pasrah penganten

Atur Panampi Temanten

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

Langkung-langkung panjenenganipun Bp ..(duta pasrah) Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr. sakulawarga..Atur pasrah penganten kakung. Assalamualaikum. Wr, wb. Nuwun, Katentreman miwah karahayon, inggih awit sihing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi mugi tansah hamayungana Atur Pambagya Penganten Kakung Tweet . Here is the track list for "Atur Pambagya Penganten Kakung" we may collect and you can listen to and download.PIDATO BOSO JOWO ( TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ) Assalamu’alaikum Wr. Wb. (penganten putri )-Ndungkep atur angka tiga boten kesupen bapak/Ibu (……… atur pasrah lan penampi temanten Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur ( kluargo penganten kakung) lumantar panjengan. Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaki rabi, kula tampi kanti suka bhingahing manah, .

Atur Pasrah Kemanten

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

atur pasrah kemanten shoon sheka. Subscribe Subscribed Unsubscribe 152 152. Loading Pasrah Lan Tampi Penganten SMA N 2 Tegal - Duration: 12:59.Wondene atur pasrah paringipun sarana jejangkeping salaki rabi, kawula tampi kanthi suka bingahing manah. [pasrah penganten] Nuwun, kulanuwun.Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala..Atur Pasrah Penganten lan Atur Panampi Penganten Oleh . Efendi Setiawan. Wednesday, 8 April 2015 Bagikan : Tweet. Tuladhanepasrah lan panampi: Besan contoh pidato pasrah penganten Assalamualaikum Wr Wb. Nuwun, Cekap semanten atur kula, Wassalamu'alaikum wr.wb. Posted by sandy at 23:56. Email This BlogThis!Ing wasana cekap semanten atur kula boten sanes menawi wonten galap gangsuling atur kula TULADHA MASRAHAKEN SAHA NAMPI PASRAH PENGANTEN; TULADHA ATUR PAMBAGYA .

Pasrah Lan Panampi Lamaran Calon Penganten

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

A.Atur Pasrah Lamaran Calon Penganten . Pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake Atur Pasrah Penganten Putri Pada saat Pahargyan Ngundhuh Mantu, yaitu resepsi pernikahan di tempat pengantin pria, biasanya ada pidato penyerahan mempelai Contoh Atur Penampi Pasrah Penganten Kakung . Contoh ke 1. Assalamu alaikum wr. wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu Tuladha sesorah pasrah penganten lan nampi penganten kula pribadi nyuwun agunging pangapunten manawi wonten atur kula ingkang kirang mranani ing penggalih.Sesorah atur tampi penganten Nuwun, Assalamualaikum, wr wb. Para sesepuh pinisepuh ingkang wajib kinabekten, Ibu-ibu saha bapak- bapak ingkang kinurmatan,Wasana cekap semanten atur kula, menawi sowan kula wonten kirang jangkeping trapsila, TULADHA NAMPI PASRAH PENGANTEN Pola/cengkorongan wacana nampi pasrah :.

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.Wondene atur pasrah paringipun sarana paringipun sarana jejangkeping salaki rabi, paring jurung puja hastawa, puji hastuti dhumateng penganten sarimbit, Atur Pasrah Penganten Putri Pada saat Pahargyan Ngundhuh Mantu, yaitu resepsi pernikahan di tempat pengantin pria, biasanya ada pidato penyerahan mempelai putri.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN PASRAH PENGANTEN KAKUNG Mahardikeng tyas ing kamardikan , nugroho miwah sih wilasaning tansah kasaliro ing jiwanggo kita sedaya TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN mugi calon penganten kaijabna saha kapanggihna anut satataning agami miwah adapt widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing .

Mix: Pasrah Lan Tampi Penganten Adat Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten Pasrah lan Tampi Penganten Adat Jawa Berhubung saya dapet tugas sama guru Dalam upacara pengantin adat jawa tengah, pasrah temanten kakung biasanya mendapat urutan acara yang pertama setelah pembawa acara atau panoto acoro membuka acara ATUR PANAMPI PASRAH CALON PINANGANTEN KAKUNG. 1. Kawula aturaken agenging panuwun dhumateng pranatacara ingkang kepareng paring wekdal dhumateng kawula.Tuladha atur pranatacara medaling pengantin putri ngadani upacara tedhak jumenengan : kawistoro jengkaring sri atmaja penganten putri mijil saking tepas wangi, Atur Pasrah Penganten Kakung Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.Pidato Tampi Pasrah Penganten Kakung. Atur sapala ing pahargyan pawiwahan saking pihak penganten kakung Urut-urutan: 1. Pambuka 2..

Atur Pasrah Penganten Jaler

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

ATUR PASRAH PENGANTEN JALER. Assalamu’alaikum .Wr.Wb Kulo nuwun, kadang kulo sepuh sepuh / anem, minangka sulih sariro Bpk / Ibu Supardi ingkang tansah kinurmatan Saklajengipun, saking atur pasrah penganten kakung, mbok bilih anggen kula ngaturaken panampi punika taksih kathah cicir cewet kuciwaning atur, Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono Mekaten pepuntaning atur, Pidato Pasrah Temanten keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten kakung http://mix-ken.blogspot.com/2011/08/pasrah-lan-tampi-penganten-adat-jawa Download free docs (pdf, doc, ppt, xls, txt) online about Atur Pasrah Temanten Jawa Preview the pdf eBook free before downloading.Wondene atur pasrah paringipun sarana jejangkeping salaki rabi, kawula tampi kanthi suka bingahing manah. [pasrah penganten] Nuwun, kulanuwun..

Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG (pidhato basa jawa) Atur Panampi Pasrah Temanten Xojel Indriyanto 11,648 views. 2:53 Pasrah Lan Tampi Penganten SMA N 2 atur pasrah penganten kakung singkat; pasrah tampi penganten; atur panampi pasrah penganten; pasrah penganten kakung singkat; Posted in: Bahasa Jawa.Atur Pasrah Penganten Kakung Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung.Contoh atur pasrah pinganten Kakung Kaping kalihipun kinen hangaturaken sekar cempaka saksele nuninggih penganten kakung anak mas Jono Mekaten pepuntaning Pasrah Penganten Kakung. Assalamu'alaikum wr.wb. Mboten katalompen, kula ingkang tinanggenah minangka talanging atur, menapadene para kadang sarombongan, Here is the track list for "Sesorah Panampi Penganten Jawa" we may collect Atur Panampi Pasrah Temanten . Listen Sesorah Basa Jawa Pasrah Penganten . ListenTULADHA TAMPA PASRAH PENGANTEN KAKUNG SUMBER MATERI BAHASA JAWA DAN SEJARAH Atur panampi pasrah penganten kakung. Assalamualaikum. Wr, wb. Nuwun,.

Pasrah Pengantin Gusharton's Blog

Diterbitkan pada Thursday, 28 July 2016 Pukul 8.08

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung 1. Assalamu alaikum wr. wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu ala sayyidina Sawijining acara kang diarani tanggap wacana sajroning pahargyan manten yaiku atur pasrah lan panampi pasrah temanten. Pasrah temanten Penganten putri PASRAH LAN TAMPI PENGANTEN PASRAH PENGANTEN Assalamu 'alaikum wr.wb Nuwun Para sepuh, Minangka panutup ing atur, mbok menawi wonten atur kulo saklimah, Badhe Upacara Pasrah Temanten. keparenging sedya badhe hangaturaken raos suka ebahing manah bingah inggih atur pambagyaharja dhumateng panjenenganipun para rawuh Sambutan pasrah penganten yaiku kulawarga pinanganten kakung masrahaken calon penganten kakung dhateng kaluwarga calon pinanganten (utawa penganten) putri.Watch ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG video. animegue.com. Search. Pasrah Lan Tampi Penganten SMA N 2 Tegal; Anjar_Pasrah Manten; Sesorah Pasrah Temanten; PASRAH MANTEN;.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -