atur pasrah penganten

Pasrah Temanten Putri

Diterbitkan pada Tuesday, 13 March 2012 Pukul 10.45

Pada saat Pahargyan Ngundhuh Mantu, yaitu resepsi pernikahan di tempat pengantin pria, biasanya ada pidato penyerahan mempelai putri. Pidato ini disebut atur pasrah penganten Putri. Biasanya orang tua mempelai putri berwakil kepada 

Pasrah Lan Panampi Lamaran Calon Penganten...

Diterbitkan pada Monday, 2 December 2013 Pukul 19.12

A.atur pasrah Lamaran Calon penganten pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake ing ndhuwur mula saka kuwi, ing ngisor iki 

Tuladha Hamicara (1): Atur Pasrah Panganten

Diterbitkan pada Thursday, 23 June 2011 Pukul 10.05

Dening: M.Iqbal Wahyu Purwito atur pasrah panganten utawi paningset, makaten ugi atur nampi pasrah, kathah versi-nipun. Lajeng kados pundi ingkang leres? Sedaya leres, liripun ing kabudayan Jawi mliginipun babagan 

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri...

Diterbitkan pada Wednesday, 14 May 2014 Pukul 18.28

Contoh atur pasrah penganten Putri. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Af Desain: Sesorah Atur Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 22 February 2014 Pukul 16.53

Sesorah atur pasrah penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi 

Contoh Atur Panampi Temanten

Diterbitkan pada Saturday, 17 May 2014 Pukul 18.29

Contoh atur Panampi Temanten. Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi.

Tuladha Atur Pasrah Temanten Sekalian

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.23

TULADHA atur pasrah TEMANTEN SEKALIAN. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 11 May 2014 Pukul 18.27

Contoh atur pasrah penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X