atur pasrah penganten

Pasrah Lan Panampi Lamaran Calon Penganten...

Diterbitkan pada Monday, 2 December 2013 Pukul 19.12

A.atur pasrah Lamaran Calon penganten pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake ing ndhuwur mula saka kuwi, ing ngisor iki 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Sunday, 11 May 2014 Pukul 18.27

Contoh atur pasrah penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Af Desain: Sesorah Atur Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 22 February 2014 Pukul 16.53

Sesorah atur pasrah penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi 

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri...

Diterbitkan pada Wednesday, 14 May 2014 Pukul 18.28

Contoh atur pasrah penganten Putri. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Tuladha Hamicara (1): Atur Pasrah Panganten

Diterbitkan pada Thursday, 23 June 2011 Pukul 10.05

Dening: M.Iqbal Wahyu Purwito atur pasrah panganten utawi paningset, makaten ugi atur nampi pasrah, kathah versi-nipun. Lajeng kados pundi ingkang leres? Sedaya leres, liripun ing kabudayan Jawi mliginipun babagan 

Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Tuesday, 21 February 2012 Pukul 13.58

TULADHA atur PANAMPI pasrah TEMANTEN KAKUNG. Bagi Sahabat semua yang masih ingin melestarikan adat budaya Jawa dalam suatu acara berikut ini contoh pidato penerimaan calon penganten putera dalam 

Tuladha Atur Pasrah Temanten Sekalian

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.23

TULADHA atur pasrah TEMANTEN SEKALIAN. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

Tuladha Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 26 August 2011 Pukul 10.18

TULADHA atur pasrah TEMANTEN KAKUNG. Assalamualaikum Wr.Wb. Kawula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X