What's New?

atur pasrah penganten

Pranatacara Ing Adicara Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 28 November 2015 Pukul 5.50

Tansaya kathah tiyang boten mangertos adicara penganten, PA tansaya moncer. Pambuka; Pambagyaharja; Pasrah paningset & / CPK; Tampi; Tantingan; C ariyos . Kalamun anggen kula nindakaken wajib wonten tuna dungkaping atur  . Wondene atur pasrah paringipun sarana jangkeping salaku rabi, PASRAH PENGANTEN KAKUNG. BHS JAWA. Nouna Loulypopynana Cicenis. BHS JAWA. Tuladha Atur Pasrah Lamaran..

Sesorah (pidhato Basa Jawa) Atur Panampi Pasrah Temanten...

Diterbitkan pada Friday, 5 February 2016 Pukul 4.21

29 Nov 2014 Video ini berisi tentang contoh sesorah (pidato berbahasa Jawa) menerima pasrah mempelai putra sebelum upacara "Temu manten atau . Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung. Umumnya sebelum diijabkan atau. Upacara Adat Mantu Mantu dipuntegesi kagungan damel ngemah-emahaken putra putrinipun ingkang sampun diwasa. Dipunarani ngemah-emahaken amargi nyawijekaken putrinipun (prawan) kaliyan jejaka, lajeng m…

Sesorah Panampi Pasrah Temanten

Diterbitkan pada Tuesday, 2 February 2016 Pukul 19.55

Apr 3, 2015 Sesorah PANAMPI PASRAH TEMANTEN Sesorah (pidhato basa jawa) Atur Panampi Pasrah Temanten - Duration: 2:53. xojel indriyanto . Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung. Umumnya sebelum diijabkan atau. Atur Pasrah Penganten Pasrah penganten lanang ana kang ditindakaken nalika acara midodareni yaiku wengi sadurunge acara ijan lan majemuk ditindakaken . ana uga kang diladeni sadurunge acara ijab Kabu…

Pasrah Pengantin Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 February 2016 Pukul 11.23

Dalam upacara pengantin adat jawa tengah, pasrah temanten kakung biasanya mendapat urutan Jalaran awrating jejibahan kulo minongko talanging atur saking.

Atur Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 February 2016 Pukul 22.58

8 Okt 2013 ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG . Sesorah (pidhato basa jawa) Atur Panampi Pasrah Temanten - Duration: 2:53. xojel indriyanto 9,137 . keparenga tumanggap atur menggah paring pangandikan pasrah calon temanten Pasrah lan Tampi Penganten Adat Jawa Berhubung saya dapet tugas sama guru. Atur Panampi Pasrah Penganten Cengkorongan sesorah pasrah penganten utawa nampa pasrah penganten ing upacara adat jawa, lumrahe kaya kasebut ing ngisor: Salam pambuka Pakurmatan Puji syukur marang …

Pondok Seni 29 Semarang

Diterbitkan pada Saturday, 30 January 2016 Pukul 17.21

KAOS WAYANG 29 Juli 2011; Tuladha Atur Pamit 20 September 2010; Tuladha Atur Pasrah Penganten Putra 20 September 2010. Kiriman Pengunjung.. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen..

Tanggap Wacana (pasrah Penganten)

Diterbitkan pada Saturday, 30 January 2016 Pukul 22.58

29 Jan 2012 Contoh : Tanggap Wacana (Pasrah Penganten) Assalamualaikum Wr. Wb. Mekaten atur kula tamtu kathah galap gangsulipun anggen kula . ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG Sakino Pamungkas. Pasrah Lan Tampi Penganten SMA N 2 Tegal - Duration: 12:59. Krisna Hadi Wibowo 2,525 views. 12:59. Upacara Sadurunge Mantu   Nyalari (takon) Wong tuwa saka bocah lanang kongkonan marang wong sing pinitaya sing uga wis tepung karo wong tuwane prawan sing arep disalari. Mula tugas nyalari mau uga …

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Alus Atur Pambagya Harja...

Diterbitkan pada Thursday, 28 January 2016 Pukul 15.15

Contoh Naskah Teks Pidato Bahasa Jawa Alus Atur Pambagya Harja Dalam Acara Ngunduh Penganten Jawa Tengah ini sangat Mudah Kalau Mau Belajra . A.Atur Pasrah Lamaran Calon Penganten . Pasrah lamaran calon penganten kalebu salah sijining sesorah. Babagan sing magepokan karo theg kliwere sesorahwiskaterangake.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -