What's New?

atur pasrah penganten

Atur Pasrah Penganten Lan Atur Panampi Penganten...

Diterbitkan pada Thursday, 9 April 2015 Pukul 13.36

Katur dhumateng Bp. Sadono ingkang kinormatan, ingkang jumenengipun tinanggenah dados wakilipun Bp. Sarjito sekalian. Ing ngriki kula pinjil dados paraga sulih sariranipun Bp. Sarjono sekalian, ngemban jejibahan 

Atur Pasrah Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 1 December 2012 Pukul 14.59

Home Sosial & Budaya Atur Pasrah Pengantin Bahasa Jawa Dene wonten kiranging boja lan kromo kula anggen kulo anampi rawuh panjenengan sakonco, mugi keparengan maringi agunging pangaksami.cekap sementen atur kulo.

Pasrah Pengantin

Diterbitkan pada Saturday, 23 May 2015 Pukul 9.45

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung 1. Assalamu alaikum wr. wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamin washsholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa`ala alihi wa ashhabihi aj'main amma 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 14.59

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Tuladha Atur Pasrah Panampi Penganten

Diterbitkan pada Sunday, 18 October 2015 Pukul 11.48

TULADHA ATUR PASRAH PANAMPI PENGANTEN. Aturipun Panatacara Badhe Upacara Pasrah Temanten Wus tinata titi tataning gati, nun inggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara 

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 12.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Naysa Widyatama: Atur Panampi Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 15 November 2014 Pukul 19.43

Atur Panampi Pasrah Penganten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng ing mriki.

Af Desain: Sesorah Atur Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 22 February 2014 Pukul 16.53

Sesorah Atur Pasrah Penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -