What's New?

atur pasrah penganten

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 12.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Atur Pasrah Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Thursday, 22 November 2012 Pukul 12.24

ATUR PASRAH PENGANTIN BAHASA JAWA Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya Loka mugi kajiwa lan kasarira wonten panjenengan sadaya lan kula amin Panjenenganipun Bapak Semin sekaliyan garwa ingkang 

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri...

Diterbitkan pada Wednesday, 14 May 2014 Pukul 18.28

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Budaya: Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 9 November 2011 Pukul 12.08

Pada saat Pahargyan Temanten selalu ada pidato penyerahan mempelai pria. Pidato ini disebut Atur Pasrah Penganten Kakung. Umumnya sebelum diijabkan atau sebelum Panggih mempelai pria diserahkan kepada pihak 

Af Desain: Sesorah Atur Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 22 February 2014 Pukul 16.53

Sesorah Atur Pasrah Penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi 

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 14.17

Kapisan, kula kadhawuhan ngaturaken salam taklimipun Bapa Kusama Widodo (besan) dalah garwa, mugi keparenga kaaturaken dhumateng Bapa Slamet Basuki dalah kulawarga. Wondene atur ingkang angka kalih, kula 

Naysa Widyatama: Atur Panampi Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 15 November 2014 Pukul 19.43

Atur Panampi Pasrah Penganten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng ing mriki.

Atur Pasrah Penganten Lan Atur Panampi Penganten...

Diterbitkan pada Thursday, 9 April 2015 Pukul 13.36

Katur dhumateng Bp. Sadono ingkang kinormatan, ingkang jumenengipun tinanggenah dados wakilipun Bp. Sarjito sekalian. Ing ngriki kula pinjil dados paraga sulih sariranipun Bp. Sarjono sekalian, ngemban jejibahan 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -