What's New?

atur pasrah penganten

Cha: Tuladha Atur Panampi Pasrah Temanten Kakung

Diterbitkan pada Wednesday, 1 April 2015 Pukul 5.13

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken pui syukur wonten ngarsa dalem Gusti 

Tuladha Atur Lan Tampa Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Friday, 5 September 2014 Pukul 7.17

Kapisan, kula kadhawuhan ngaturaken salam taklimipun Bapa Kusama Widodo (besan) dalah garwa, mugi keparenga kaaturaken dhumateng Bapa Slamet Basuki dalah kulawarga. Wondene atur ingkang angka kalih, kula 

Naysa Widyatama: Atur Panampi Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 15 November 2014 Pukul 12.43

Atur Panampi Pasrah Penganten. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang agung awit kula jumeneng ing mriki.

Atur Pasrah Pengantin Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 1 December 2012 Pukul 7.59

ATUR PASRAH PENGANTIN BAHASA JAWA Kasugengan soho sih nugrahaning Gusti ingkang akaryo Loka mugi kajiwo lan kasariro wonten panjenengan sedoyo lan kulo amin Panjenenganipun Bapak Semin sekaliyan garwo ingkang 

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 7.59

Contoh Atur Pasrah Penganten Kakung. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri...

Diterbitkan pada Wednesday, 14 May 2014 Pukul 11.28

Contoh Atur Pasrah Penganten Putri. Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng darmaning kautamen.

Atur Pasrah Penganten Lan Atur Panampi Penganten...

Diterbitkan pada Thursday, 9 April 2015 Pukul 6.36

Katur dhumateng Bp. Sadono ingkang kinormatan, ingkang jumenengipun tinanggenah dados wakilipun Bp. Sarjito sekalian. Ing ngriki kula pinjil dados paraga sulih sariranipun Bp. Sarjono sekalian, ngemban jejibahan 

Af Desain: Sesorah Atur Pasrah Penganten

Diterbitkan pada Saturday, 22 February 2014 Pukul 9.53

Sesorah Atur Pasrah Penganten. Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillah hirohman nirrohim, Alhamdulillah hirobbil alamina wakhafa,wassolatu wassalamu ala sayidina muhammadinil mustofa,waala alihi wa askhabihi ahli sidqi 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -