What's New?

ageman jawi kebaya

Ilmu Budaya Dasar Tentang Manusia Dan...

Diterbitkan pada Wednesday, 1 October 2014 Pukul 9.00

yang ada di Jawa Tengah, ada juga kebudayaan lainnya yaitu pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian tradisional kaum perempuan Suku Jawa khususnya Jawa Tengah pada umumnya sama yaitu menggunakan kebaya, kemben dan kain tapih pinjung dengan stagen. Pakaian puniko dipunwastani Jawi Jangkep, inggih puniko ageman piayi kakung Jawi lengkap ngagem keris. Sangking segi kesenian unggih meniko wonten Batik. Batik mboten namung terkenal 

Matius Budaya: Busana Gagrag Surakarta

Diterbitkan pada Sunday, 30 March 2008 Pukul 3.37

Lajeng, Bescaf kadhawuhan nganggit ageman. Sasampunipun dados, rasukan wau katengeran asmanipun ingkang nganggit, Bescaf. Amargi tiyang Jawi mboten saged ngucapaken tetembungan manca ingkang mboten 

Af: Cakrik Temanten Ngayogyakarta

Diterbitkan pada Friday, 8 August 2014 Pukul 3.04

Ingkang lajeng dipun agem busana manten. Dene yen kakung punika sami kalian paes ageng. Busana ingkang dipun agem beskap kalian kebaya bludru saha dipun jangkepi ngagem perhiasan khas saha kain cinde abrit 

Nusantaraku: Busana Kejawen (jawi Jangkep) Lan...

Diterbitkan pada Thursday, 23 January 2014 Pukul 7.00

Ngrembag bab busana kejawen ing Surakarta punika boten saged oncat saking budaya jawi. Sabab busana Busana Jawi Jangkep (Ageman warni Cemeng); Busana Jawi Jangkep Padintenan (Saugeran boten Cemeng). Busana Jawi saking .. Para putri raja mengenakn busana ini dengan pakaian Kebaya Cekak gesper penuh hiasan, slepe, ukel welah sawelit, dilengkapi dengan kokar, cunduk Jungkat, cunduk mentul dengan asesoris. 3. Putri Dhodhot Ageng 

Artikel Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 30 March 2015 Pukul 14.03

TATA CARA NGAGGEM BUSANA MATARAMAN GAGRAG NGAYOGYAKARTA NGAYOGYAKARTA inggih menika salah satunggaling provinsi wonten ing tlatah jawa ingkang nggadahi kabudayan benten kalih kabudayan tlatah sanes. mataraman gagrag NGAYOGYAKARTA saben dinten kemis pahing sedaya warga antawisipun pegawai negeri sipil, pegawai BUMN sedaya pedagang pasar beringharjo ngaggem ageman kejawen gagrag NGAYOGYAKARTA.

17 Foto Pernikahan Dg Gaun Baju Kebaya Pengantin Paes...

Diterbitkan pada Tuesday, 4 March 2014 Pukul 19.40

Setelah upload "17 Koleksi Foto Pengantin dg Model Baju Kebaya Gaun Pengantin Jawa", sekarang kami upload 17 Foto Pernikahan dengan Gaun Pengantin, Baju Pengantin atau Kebaya Pengantin Paes Ageng.

Erje: Cakrik Manten Yogyakarta

Diterbitkan pada Thursday, 3 April 2014 Pukul 15.00

Ageman Manten Putri : Busana kebaya, mentul 5, sanggul tekuk, jarik pradan, selop polos. · Diagem kangge putra/putrid dalem ing jamuan para tamu/kanca. 3. Paes Ageng. paesageng.jpg. · Ageman Manten Kakung : Kuluk 

Create My Style: Ageman Manten Gagrag...

Diterbitkan pada Friday, 16 November 2012 Pukul 13.48

Busana yang lazim dikenal sebagai pakaian khas perkawinan adat Jawa, khususnya di keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta, adalah Solo Bahasan. A. Asal-usul Busana Solo Basahan. Pada masa Dinasti Mataram 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -