What's New?

ageman jawi kebaya

Remen Basa Jawa ~ Ratna Blog - Ratnasmkklg.blogspot.com

Diterbitkan pada Monday, 18 January 2016 Pukul 9.29

Ingkang putri ngagem nyamping lan kebaya, ingkang kakung bebedan. Pak Tono remen ngagem ageman jawi. Ageman jawi model ngayoja diasmani sorjan..

Nusantaraku: Busana Kejawen (jawi Jangkep) Lan Larah Larahipun

Diterbitkan pada Thursday, 28 January 2016 Pukul 1.10

Busana Jawi Jangkep (Ageman warni Cemeng) Busana Jawi Jangkep Padintenan (Saugeran boten Cemeng) Kebaya Cekak 8. Kebaya panjang 9. Busana pengantin Putri Basahan.

Kain Batik Lan Busana Jawi | Suwardanijaya

Diterbitkan pada Wednesday, 13 January 2016 Pukul 19.36

dene ingkang pawestri ngagem rasukan kebaya, nyamping, sanggul saged model tekuk, ageman batik, mengahing adat Jawi dipun pilah-pilah miturut ginanipun .

Ageman Jawi - Id.scribd.com

Diterbitkan pada Wednesday, 9 December 2015 Pukul 11.49

AGEMAN JAWI KAKUNG TAQWA Ingkang Ngagem 1. Para Wali utawi Sunan ing tanah Jawi. 2. Ageman pinisepuh putri kebaya orange. AGEMAN PAHARGYAN MANTU.

Wawasan Budaya Jawa | Suwardanijaya

Diterbitkan pada Monday, 25 January 2016 Pukul 13.17

Ageman Busana Jawi, pangagemipun kapilah, Nyampingan wiron ngagem kebaya Yogja, model nyamping prayogi sami garwanipun, Cakar ayam ( sawitan kakungipun)..

Peranakan - Wikipedia, The Free Encyclopedia

Diterbitkan pada Saturday, 6 February 2016 Pukul 2.11

Jawi Peranakan (Arab descendents), or Peranakan Belanda (Dutch Kebaya encim was commonly worn by Chinese ladies in Javan coastal cities with significant .

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -