Kecap Serepan Tina Basa Cina

Tatang Sumarsono: Mun Basa Sunda Hayang Ngigelan...

Diterbitkan pada Thursday, 7 June 2012 Pukul 11.07

Dina kahirupan hiji basa, anu pangbabarina robah téh ngurung kabeungharan kecapna; kecap alanyar jul-jol daratang, boh anu dadakan dijieun boh serepan tina basa séjén, kecap heubeul anu dianggap geus teu produktif lus-les laleungitan tina pakumbuhan. Asup jeung leungitna ungkara kecap téh gumantung kecap hohopéngan asalna tina basa cina, hopéng, anu hartina sobat; jadi hohopéngan téh maksudna sosobatan. Ari kecap diwontidkeun asalna tina basa Inggeris, 

Ngeunaan Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 15 November 2012 Pukul 16.27

kecap serepan tina basa Asing basa asing nu gedé pangaruhna kana basa Sunda ku cara ngabeungharkeun kosa kecapna nyaéta basa Arab, Walanda, jeung Sangsekerta. tina basa séjén ogé loba, saperti tina basa Kawi, cina, Portugis, 

All About China: Daftar Kata Serapan Dari Bahasa Tionghoa...

Diterbitkan pada Sunday, 21 July 2013 Pukul 16.58

Pengaruhnya terutama sangat terasa di pulau Jawa, di mana penduduk pulau ini sekarang tidak bisa lagi makan dan minum tanpa teh, tahu, kecap, bakmi, bakso, soto dan sate. Kemudian kata-kata lain adalah yang spesifik Ada yang menduga kata sate berasal dari bahasa Tamil. Sedangkan kata jung yang tersebat di antara Jazirah Arab sampai Laut China Selatan, bukan berasal dari sebuah bahasa Tionghoa namun dari sebuah bahasa Austronesia.

Variasi Bentuk Font Aksara Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 20 August 2009 Pukul 11.10

Saleresna sunda teh ngahiji jeung islam dinu tulisan jeung ajaran sopan santun jeung sajabana. tapi ajaran anu urang terang mah seerna sunda teh aya serepan ti hindia. jadi urang mah sanes maju tapi mundur. . Anapon dina istilah basa Indonesia sajarah ngandung harti umum 'peristiwa setelah jaman tulisan', jadi Salakanagara jeung Lemuria mah teu kaguar soteh alatan taya bukti tinulis nu nyampak di tatar Sunda, nu matak teu diguar tina jihat sawangan 

Kecap Serepan Tina Basa Asing

Diterbitkan pada Sunday, 3 November 2013 Pukul 21.24

serepan tina basa Perancis, akur, komisi, losmén, medali, supir, karantina, kliseu, kongkur, perangko, sabun, kado, jst. 7. serepan tina basa cina, angpaw, cap, cét, emih, kecap, kuéh, loténg, tauco, bapaw, capcay, cingcaw, 

Naha Bet Peunteun Lima Lis?

Diterbitkan pada Friday, 5 August 2011 Pukul 0.48

Ku sabab naon cing…sabab kuring bingung ngeusian soal THB (soal ulanganana), loba materi pelajaran basa sunda nu can diajarkeun, samodel pertanyaan “cik sebutkeun lima kecap basa sunda nu asalna serepan tina 

Pilihan Kecap Jeung Istilah Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 13.24

Asupna kecap serepan dina basa Sunda bisa tina rupa-rupa sumber, boh basa dulur (basa daerah sejen di Indonesia) boh basa kosta (basa asing). Bahasa cina : cengkéh, loncéng, loténg, mie, panggung, tauco, tahu.

Cahaya_ilmu: Khutbah Jum'at Dalam Bahasa Sunda

Diterbitkan pada Friday, 28 May 2010 Pukul 16.42

Dina kasempetan ayeuna khotib masihan wasiat khususna kanggo pribados nyalira sareng ka jama'ah jum'at sadaya, hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng kataqwaan ka Alloh SWT ku ngalaksanakeun 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X