What's New?

Kecap Serepan Tina Basa Cina

Ngalanglang Alam Rusdi Jeung Misnem (12...

Diterbitkan pada Friday, 13 March 2015 Pukul 10.05

Kecap opnameu, sal jeung besuk mangrupa serepan tina basa Walanda. “opname”, “zaal”, jeung “bezoek”. Ka dieunakeun, loba ngaran kasakit anu asalna tina basa Indonésia, di antarana: darah tinggi, darah rendah, 

Tantan Hadiansyah: Kecap Serepan

Diterbitkan pada Thursday, 1 December 2011 Pukul 11.16

Kecap Serepan. a. Kecap Serepan tina Basa Indonesia Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna, nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesia. Munasabah upama loba Tina basa séjén ogé loba, saperti tina basa Kawi, Cina, Portugis, Jepang, Inggris, Spanyol, jeung Prancis. Tapi jumlahna henteu loba cara nu asalna tina tilu basa tadi. 1. Serepan tina Basa Arab Asupna pangaruh basa Arab kana basa Sunda 

Ngeunaan Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Thursday, 15 November 2012 Pukul 9.27

Kecap Serepan tina Basa Asing Basa asing nu gedé pangaruhna kana basa Sunda ku cara ngabeungharkeun kosa kecapna nyaéta basa Arab, Walanda, jeung Sangsekerta. Tina basa séjén ogé loba, saperti tina basa Kawi, Cina, Portugis, 

Ngamumule Basa Sunda

Diterbitkan pada Wednesday, 4 July 2012 Pukul 8.37

vokal /e/; konsonan /j/, /ny/, jeung /c/. Tapi sabada kapangaruhan ku basa kosta mah foném /e/ jeung /j/ anu tadina teubisa nyicingan posisi di tungtung kecap téh jadi bisa, saperti dina kecap: akte, mi'raj, jeung réa-réa deui.

Kata Serapan Arab-sunda

Diterbitkan pada Saturday, 2 November 2013 Pukul 23.42

Navigasi pos. Silabus Kuliah Gizi · Kecap Serepan tina Basa Asing. 4 thoughts on “KATA SERAPAN ARAB-SUNDA”. Laras. sangat membantu sekali blog ini, makasih agung. November 4, 2013 pada 8:13 am · Balas. Agung 

Info Snmptn 2014

Diterbitkan pada Thursday, 2 January 2014 Pukul 12.39

Navigasi pos. Kecap Serepan tina Basa Asing · Prosedur Pendaftaran PMDK Politeknik Negeri 2014-2015. Berikan Balasan Batalkan balasan. Tulis komentar di sini Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in 

Kecap Serepan Tina Basa Asing

Diterbitkan pada Sunday, 3 November 2013 Pukul 14.24

Serepan tina Basa Arabahir, akal, batal, gaib, hadiah, hajat, halal, hasil, iblis, kiblat, lahir, mahluk, ajaib, badan, darurat, hidayah, hakim, haram, hilap, ibadah, idin, jubah, kamus, kitab, lisan, makam, maksud, mupakat, pasal, 

Pilihan Kecap Jeung Istilah Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 6.24

Kecap serepan mangrupa kandaga kecap sampeuran atawa pangaruh tina basa asing. Asupna atawa nyerepna kecap asing kana basa Sunda dibalukarkeun ku rupa-rupa hal. Kahiji, balukar campur gaul panyatur hiji basa 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -