What's New?

Kecap Basa Sunda Serepan Belanda

Materi Basa Sunda Pikeun Smp Kelas 7 Samester Genep...

Diterbitkan pada Sunday, 27 January 2013 Pukul 22.16

Miharti Kecap. Dina wacana pedaran di luhur aya sababaraha kecap anu dianggap hese. Kulantaran kitu pek eta kecap teh ku hidep teangan hartina. Carana bisa neangan dina kamus atawa badamikeun jeung babaturan !

Contoh Tugas Akhir Perkuliahan Pendidikan Basa Sunda...

Diterbitkan pada Thursday, 14 August 2014 Pukul 2.41

ELMUNING SASTRA SUNDA KeCap sastra asalna tina basa sansekerta, nu hartina buku pangajaran, elmu pangaweruh, naskah, buku suci. Nu kaasup sastra sunda nya eta : 1. Mantra Nu kaasup mantra nyaeta : a. Asihan disebut peet b. Ajian dimaksud keur kakuatan c. Singlar dimaksud (4) Adegan kecap; warna harti, robahna harti,, patali hartlkecap serepan, kecap istilah,pakeman basa, undak-usuk basa jeun gaya basa. b. Pangaweruh, apresiasi, jeung ekspresi Sastra, anu 

Kecap Serepan Tina Basa Asing

Diterbitkan pada Sunday, 3 November 2013 Pukul 21.24

Serepan tina Basa Arabahir, akal, batal, gaib, hadiah, hajat, halal, hasil, iblis, kiblat, lahir, mahluk, ajaib, badan, darurat, hidayah, hakim, haram, hilap, ibadah, idin, jubah, kamus, kitab, lisan, makam, maksud, mupakat, pasal, 

Bangsa Sunda Anu Kaya Ku Budaya Na..

Diterbitkan pada Tuesday, 18 August 2009 Pukul 22.19

Bangsa Sunda ngarupakeun salah sahiji bangsa anu tingkat budaya na tinggi. Salah sahiji contoh urang tiasa tingali upami di bahasa anu sanes, hiji kecap dianggo sadaya subjek anu ngalakonan na. Tapi… Contoh alit na makan = eat/Inggris = eten/Belanda = essen/Jerman = taberu/Jepang. Tapi di sumuhun kang… tp kan eta nami na jd serepan anu memperkaya khasanah bahasa urang… bahasa sanes oge aya anu ngaadopsi kata ti bahasa anu sanes…

Astrie Collections: Kecap Serepan

Diterbitkan pada Thursday, 30 September 2010 Pukul 10.02

KECAP SEREPAN a. Kecap Serepan tina Basa Indonesia Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa (dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna, nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesia. Munasabah upama 

Kata Serapan Arab-sunda

Diterbitkan pada Sunday, 3 November 2013 Pukul 6.42

KATA SERAPAN ARAB-SUNDA. Standar. • makalah dari kata maqalatun • lafal dari kata lafazh • resmi dari kata rasmiyyun • alam (1) (عالم `ālam) – dunia Navigasi pos. Silabus Kuliah Gizi · Kecap Serepan tina Basa Asing 

Basa Kosta Atawa Basa Serepan

Diterbitkan pada Saturday, 6 August 2011 Pukul 20.33

Basa Kosta atawa Basa Serepan. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda, kecap kosta teh asalna tina basa Sansekerta, anu hartina asing. Jadi basa kosta teh hartina basa asing. 1. Nu asalna tina basa Arab. abad abad

Pilihan Kecap Jeung Istilah Dina Basa Sunda

Diterbitkan pada Saturday, 23 August 2014 Pukul 13.24

Wanda Kandaga Kecap. 1) Kecap Sampakan jeung Kecap Serepan. Kandaga kecap basa Sunda téh tumuwuh jeung mekar ti mangsa ka mangsa. Ari mekarna téh kapangaruhan ku basa deungeun atawa basa kosta. Sakapeung kecap (ungkara) tina basa lian téh tara karasa deui asing. Sangkan Basa Sansekerta : kerta: agama, bumi, cahaya, cakra, istana, rusiah, nista, widadari. h. Basa Tamil : cuka, martil, pinggan, tilam. i. Basa Walanda : baki, bengkel, bor, élo, 

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -