Dongeng Bahasa Jawa Kancil Lan Macan

Bahasa Dan Sastra Jawa: Rencana Pelaksanaan...

Diterbitkan pada Saturday, 5 July 2014 Pukul 20.18

Yaiku dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa. Tuladhane : kancil nyolong timun, kancil karo baya, kancil karo macan, Gajah musuh semut lan liya liyane. § Legenda Yaiku dongeng 

Nilai Dalam Dongeng Kancil Lan Bango

Diterbitkan pada Monday, 23 December 2013 Pukul 15.00

Saben dina tansah sayuk rukun, somad sinamadan, lan tulung temulun” artinya “pada suatu hutan hiduplah kancil yang hidupnya tidak digganggu oleh Buaya maupun macan. Kanggone para Bango gampang wae mangan ing wadah iku. Mula kaya nasibe Bango mbiyen, si kancil mung keroncongan lan mangkel atine.” ” (bahasa jawa VII, 2003:16). Artinya “di hari lain si Bangau mengadakan pesta makan bersama. menyiapkan makanan enak yang disukai 

Dongeng Kancil Dan Buaya (kancil Lan Baya)

Diterbitkan pada Tuesday, 3 December 2013 Pukul 16.04

dongeng kancil dan buaya (kancil lan Baya) dongeng bahasa jawa kancil , dongeng bahasa jawa , dongeng bahasa jawa kancil dan buaya , dongeng b jawa , dongeng kancil versi bahasa jawa ,. posted by triyanto iqbal 

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Tuesday, 26 November 2013 Pukul 11.07

Dumadakan playune kandheg ing kali gedhe kang banjir, apa maneh wayahe wis surup lan isih udan deres. kancil arep nyabrang ora wani, klintar-klinter golek dalan ora ana, arep nyabrang ora wani, amarga kaline amba lan banyune santer 

Jenis Dongeng-bahasa Jawa

Diterbitkan pada Monday, 13 May 2013 Pukul 19.11

Jenis dongeng-bahasa jawa. Jenis dongeng. Fable : dongeng sing dadi jejere lakon arupo kewan. thuloda : kancil nyolong timun ,manuk glantik lan kancil karo boyo. Legenda : dongeng kang gegayuan karo dumadining alam kang critane 

Dongeng Bahasa Jawa (kancil Dan Merak)

Diterbitkan pada Saturday, 7 January 2012 Pukul 14.26

Berikut cerita dongeng bahasa jawa dengan judul kancil dan merak, bagi adik2 yang dapat tugas dari Bapak / Ibu guru mencari dongeng berbahasa jawa, silakan langsung diot..eh di copy maksudnya.^_^ Merak pancen seneng macak. Mula tansah nengsemake. Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!” Senajan akeh-akeh Merak anggone ngandhani, nanging ora bisa 

Dyah Ayu Pujawati

Diterbitkan pada Wednesday, 31 October 2012 Pukul 15.15

Majalah berbahasa jawa ini diterbitkan di Surabaya, terbit setiap minggu dengan informasi-informasi terkini serta berbagai macam informasi tentang budaya jawa yang dikemas dengan menggunakan bahasa jawa. Informasi Langganan hub jayabayared@gmail.com atau Website http://jaya-baya.blogspot.com . Loading JENIS dongeng JAWAIn "kasusastran". dongeng : kancil lan MerakIn "Kasusastran jawa". PurwakanthiIn "kawruh basa". Leave a Reply.

Dongeng Bahasa Jawa

Diterbitkan pada Saturday, 6 April 2013 Pukul 17.11

dongeng bahasa jawa. kancil KARO macan. Sawijinig dina kancil lagi ngenam pikir ing pucuk gumuk. Dumadakan ana wedhus kang nyedhaki kanthi ambekan ngos-ngosan. “Lo kowe. Geneyo kowe nganti ngos-ngosan mengkono?” pitakone kancil. wedhus banjur Mengko yen macan teka merene aku sing ngadhepi. aja kawatir lan aja wedi marang kethek lan macan.,” kandhane kancil ngayem-ayemi wedhus. kacarita, kethek karo macan menyang 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X